1 – Uzyskanie porady prawnej

Save as PDF

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się także, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeżeli koszty z tytułu jego udziału przekraczają twoje możliwości finansowe.


Prawo do obrońcy z urzędu

Jeżeli sąd postanowi o umieszczeniu cię w areszcie tymczasowym, natychmiast ustanowiony zostanie dla ciebie obrońca z urzędu. W przeciwnym razie, jeżeli nie zostaniesz umieszczony w areszcie, prawo do obrońcy z urzędu może ci przysługiwać dopiero po wszczęciu postępowania w sprawie karnej. Możesz jednak zawsze wystąpić o ustanowienie obrońcy z urzędu, jeżeli jesteś podejrzewany o popełnienie przestępstwa zagrożonego karą co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Prawo do obrońcy z urzędu może ci przysługiwać również w innych przypadkach.

Znalezienie adwokata

Jeżeli chcesz skorzystać z usług konkretnego adwokata, masz co do zasady prawo wystąpić o ustanowienie go twoim obrońcą z urzędu. W innym przypadku obrońcę z urzędu wybierze sąd rejonowy. W takim wypadku twoim obrońcą z urzędu zostanie ustanowiona osoba wybrana spośród adwokatów, którzy w danym sądzie rejonowym często występują w takim charakterze. Każdy sąd rejonowy dysponuje listą lokalnych adwokatów, którzy zazwyczaj występują w roli obrońców z urzędu.

Obrońcę możesz również znaleźć za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieSzwedzkiej Izby Adwokackiej spośród adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych

Koszty z tytułu udziału adwokata

W przypadku ustanowienia dla ciebie obrońcy z urzędu, koszty z tytułu jego udziału zostaną pokryte z budżetu państwa. Jeżeli zostaniesz uznany winnym przestępstwa, o popełnienie którego jesteś podejrzewany, możesz w zależności od swojej sytuacji finansowej być zobligowany do zwrotu części lub całości wskazanych kosztów. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmie sąd.

Jeżeli chcesz, by twoim adwokatem była osoba, której kancelaria znajduje się w innej części kraju niż ta, w której mieści się siedziba sądu, być może będziesz musiał samodzielnie pokryć koszty podróży adwokata i czasu, który w niej spędził.

Twoim obrońcą może być również adwokat wynajęty przez ciebie. Jeżeli tak postanowisz, wszystkie koszty z tytułu udziału adwokata będziesz musiał pokryć samodzielnie. Jeżeli jednak zostaniesz uniewinniony, możesz dochodzić zwrotu całości lub części wskazanych kosztów.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieSzwedzka Izba Adwokacka

Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Urząd ds. Pomocy Prawnej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/11/2015