5 – Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Swedish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Jaka, co do zasady, grozi kara za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji?

W przypadku oskarżenia o popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji typową karą jest kara grzywny. Jeżeli policja zatrzyma cię w miejscu popełnienia wykroczenia i przyznasz się do jego popełnienia, możesz zostać ukarany mandatem karnym.

Co się stanie, jeżeli nie przyznam się do popełnienia wykroczenia?

Jeżeli nie przyznasz się do popełnienia wykroczenia, policja przeprowadzi dochodzenie w sprawie karnej, po którym sprawa zostanie przekazana prokuratorowi w celu postanowienia o ewentualnym wniesieniu oskarżenia. W przypadku wszczęcia postępowania karnego zostanie przeprowadzona rozprawa przed sądem rejonowym. W tego rodzaju sprawach nie przysługuje ci co do zasady prawo do obrońcy z urzędu. Masz jednak prawo wynająć adwokata na koszt własny oraz – w przypadku gdy nie posługujesz się językiem szwedzkim – skorzystać z pomocy tłumacza.

Co się dzieje w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji?

Jeżeli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, na przykład prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu we krwi przekraczające 100 miligramów na mililitr), typową karą jest pozbawienie wolności w wysokości co najmniej jednego miesiąca. Jeżeli prokurator stwierdzi, że jest w stanie udowodnić twoją winę, sprawa zostanie skierowana do sądu. Będzie ci wówczas przysługiwać prawo do obrońcy z urzędu.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym okniePolicja w Szwecji


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/11/2015