Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obviněných v trestním řízení - Belgie

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzštinanizozemština

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro získání informací o méně závažných trestných činech, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, jako je například pokuta, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.


Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých stadií trestního řízení.

Vyšetřující soudy

Vyšetřujícími soudy jsou poradní a obžalovací senát (odvolací). Ověřují dodržování pravidel zatýkacího rozkazu, vyslovují se k uvalení vazby, zajišťují dozor nad vyšetřování a rozhodují o případném předání věci příslušnému soudu.

Řízení před poradním senátem:

 • předvolání doporučeným dopisem;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři;
 • žádost o splnění dodatečných povinností před líčením;
 • předběžné projednání obžaloby;
 • převzetí věci k poradě soudu a stanovení dne vynesení usnesení;
 • vynesení předkládacího rozhodnutí. Kromě zákonem stanovené výjimky nemá obviněný právo proti tomuto usnesení podat odvolání.

Trestní senáty

Pokud jste obviněn z přečinu (trestného činu, za který lze uložit pokutu od 26 EUR a/nebo odnětí svobody od osmi dnů do 5 let) budete postaven před trestní soud projednávající přečiny, který rozhodne o vaší vině v projednávané věci, rozhodne o osvobození nebo odsouzení a případně přizná poškozeným náhradu škody a úroky. Trestní soud může uložit trest odnětí svobody až na 20 let za trestný čin překvalifikovaný jako přečin.

Řízení před soudy projednávajícími přečiny:

 • předvolání soudním vykonavatelem;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři;
 • jednání před soudem;
 • porada soudu po dobu jednoho měsíce;
 • vynesení rozsudku;
 • právo na odvolání.

Porotní soud

Pokud jste obviněn ze zločinu (trestného činu, za který lze uložit až trest odnětí svobody na doživotí), budete postaven před porotní soud. Porota složená z 12 porotců vybraných z řad obyvatel rozhodne, zda jste vinný ze spáchání skutků, které jsou vám přičítány. Společně se soudem, který tvoří tři soudci, tito porotci rozhodnou, jste-li prohlášen vinným, o uložení trestu. O výši náhrady škody poškozeným, kteří to požadují, je však oprávněn rozhodnout výhradně soud.

Řízení před porotním soudem:

 • předkládací usnesení obžalovacího senátu a obsílka soudního vykonavatele;
 • nahlédnutí do spisu v soudní kanceláři (bezplatná kopie na požádání);
 • předběžné řízení: sepsání seznamu svědků k vyslechnutí a poroty losováním;
 • ústní pokyn řízení;
 • rozprava o vině, dále případně o trestu a občanskoprávních nárocích;
 • bez odvolání (možnost podání kasačního opravného prostředku).

Podrobnosti o všech těchto stadiích řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám pomoci, pokud si chcete stěžovat. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Konzultace u advokáta

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování

 • Policejní zadržení a výslech
 • Spis u vyšetřování
 • Spis u soudního vyšetřování
 • Zvláštní případ: vyšetřovací vazba
 • Ukončení vyšetřování

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva během soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po soudním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky a další méně závažné trestné činy


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 12/04/2012