Δικαιωματα των κατηγορουμενων σε ποινικη διαδικασια - Βέλγιο

Αποκατάσταση Εκτύπωση όλων των σελίδων Αποθήκευση σε PDF Αποθήκευση όλων των σελίδων σε PDF

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικάολλανδικά

Τα παρόντα δελτία περιγράφουν τη διαδικασία από τη στιγμή που ένα πρόσωπο θα θεωρηθεί ύποπτο ή θα κατηγορηθεί για αδίκημα για το οποίο προβλέπεται παραπομπή σε δίκη. Για πληροφορίες σχετικά με μικρής βαρύτητας αδικήματα, όπως τροχαίες παραβάσεις, στην περίπτωση των οποίων επιβάλλεται προκαθορισμένη ποινή (π.χ. πρόστιμο), μπορείτε να συμβουλευτείτε το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔελτίο 5.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε εδώ.


Σύνοψη της ποινικής διαδικασίας

Στη συνέχεια παρατίθεται σύνοψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας.

Τα ανακριτικά δικαστήρια

Το συμβούλιο (chambre du conseil) και το τμήμα απαγγελίας κατηγοριών (chambre des mises en accusation) (σε δεύτερο βαθμό) είναι τα ανακριτικά δικαστήρια. Ελέγχουν την κανονικότητα του εντάλματος σύλληψης, αποφαίνονται για τη διατήρηση της προληπτικής κράτησης, ασκούν τον έλεγχο επί της διερεύνησης και αποφασίζουν για την ενδεχόμενη παραπομπή στο αρμόδιο επί της ουσίας δικαστήριο.

Διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου:

 • κλήτευση μέσω συστημένης επιστολής·
 • εξέταση του φακέλου στη γραμματεία·
 • αίτημα ολοκλήρωσης συμπληρωματικών καθηκόντων πριν από την ακροαματική διαδικασία·
 • ακροαματική διαδικασία όσον αφορά την ύπαρξη επαρκών κατηγοριών για την προσαγωγή σε δίκη·
 • εξέταση της υπόθεσης και καθορισμός της ημερομηνίας έκδοσης της διάταξης·
 • έκδοση της διάταξης παραπομπής. Εκτός εάν ο νόμος προβλέπει κάτι διαφορετικό, ο κατηγορούμενος δεν έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της εν λόγω διάταξης.

Τα πλημμελειοδικεία

Εάν κατηγορείστε για πλημμέλημα (αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 26 ευρώ ή/και ποινή φυλάκισης διάρκειας από οκτώ ημέρες έως 5 έτη, θα προσαχθείτε ενώπιον του πλημμελειοδικείου, το οποίο θα κρίνει το εάν είστε ένοχος για τα αδικήματα που σας προσάπτονται, θα εκδώσει απαλλακτική ή καταδικαστική απόφαση και θα επιδικάσει ενδεχομένως ένα ποσό εν είδει αποζημίωσης στα θύματα. Το πλημμελειοδικείο δύναται να επιβάλλει ποινή φυλάκισης 20 ετών το πολύ για σοβαρότερα αδικήματα τα οποία λόγω ελαφρυντικών περιστάσεων αντιμετωπίζονται ως πλημμελήματα).

Διαδικασία ενώπιον των πλημμελειοδικείων:

 • κλήτευση από δικαστικό επιμελητή·
 • εξέταση του φακέλου στη γραμματεία·
 • ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου·
 • εξέταση της υπόθεσης από τον δικαστή επί έναν μήνα·
 • έκδοση της απόφασης·
 • δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Το κακουργοδικείο

Εάν κατηγορείστε για κακούργημα (αδίκημα το οποίο τιμωρείται με μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης), θα προσαχθείτε ενώπιον του κακουργιοδικείου. Ένα σώμα ενόρκων απαρτιζόμενο από 12 μέλη, τα οποία επιλέγονται μεταξύ των πολιτών, θα κρίνει εάν είστε ένοχος για τα αδικήματα που σας προσάπτονται. Μαζί με το δικαστήριο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις δικαστές, οι ένορκοι αποφασίζουν, εφόσον κριθείτε ένοχος, την ποινή που θα σας επιβάλουν. Ωστόσο, εάν τα θύματα ζητήσουν αποζημίωση, το ύψος της οφειλόμενης στα ενδεχόμενα θύματα αποζημίωσης αποφασίζεται μόνον από το δικαστήριο.

Διαδικασία ενώπιον του κακουργοδικείου:

 • απόφαση παραπομπής του τμήματος απαγγελίας κατηγοριών, και κλήτευση με αποδεικτικό επίδοσης·
 • εξέταση του φακέλου στη γραμματεία (παροχή δωρεάν αντιγράφου, κατόπιν αιτήματος)·
 • προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία: σύνταξη της κατάστασης των μαρτύρων που θα εξετασθούν και επιλογή των ενόρκων με κλήρωση·
 • προφορική εξέταση της υπόθεσης·
 • συζήτηση σχετικά με την ενοχή, ενδεχομένως και την ποινή, και ακολούθως σχετικά με την αποζημίωση·
 • απουσία δυνατότητας άσκησης έφεσης (δυνατότητα άσκησης αίτησης αναίρεσης).

Στα δελτία θα βρείτε λεπτομέρειες για όλα τα στάδια της διαδικασίας και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας. Οι πληροφορίες αυτές στοχεύουν στη γενική ενημέρωσή σας και δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές δικηγόρου.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στη διαδικασία ποινικής δίωξης που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο. Στα παρόντα δελτία θα βρείτε πληροφορίες για το πού και πώς μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση

 • Σύλληψη και ανάκριση από την αστυνομία
 • Διερεύνηση από τον εισαγγελέα
 • Ανάκριση από τον ανακριτή
 • Ειδική περίπτωση: η προληπτική κράτηση
 • Περάτωση της ανάκρισης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 – Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 – Τροχαίες παραβάσεις και άλλες παραβάσεις ήσσονος σημασίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/07/2012