Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obviněných v trestním řízení - Bulharsko

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo je-li obviněna, pokud jde o trestné činy, které projednává soud. Informace týkající se dopravních přestupků, za které je obvykle ukládána pevně stanovená sankce, například pokuta, jsou obsaženy v Odkaz se otevře v novém okně.Přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o vašich právech zde.


Shrnutí trestního řízení

Trestní řízení v Bulharsku má dvě fáze – přípravné řízení a řízení před soudem.

 • Účelem přípravného řízení je shromáždit prostřednictvím vyšetřování důkazy, které potvrzují nebo naopak vyvracejí domněnku, že určitá osoba spáchala určitý trestný čin. Vyšetřování provádějí vyšetřující soudci, popřípadě vyšetřující policejní orgány, pod vedením státního zástupce. Cílem je připravit pro státního zástupce podklady a poskytnout mu součinnost při rozhodování o tom, zda podat a odůvodnit obžalobu proti obviněnému u soudu, nebo zda řízení zastavit.
 • Řízení před soudem začíná podáním obžaloby státním zástupcem u soudu proti určité osobě pro trestný čin spáchaný touto osobou. Účastníky soudního řízení jsou protistrany, přičemž státní zástupce, obžalovaný a obhájce mají rovná procesní práva. Soud provádí důkazy předložené státním zástupcem, ale na návrh stran nebo z vlastní iniciativy může soud při hledání pravdy shromažďovat a provádět i nové důkazy.

Soudní řízení končí vynesením rozsudku, kterým je obžalovaný buď shledán vinným a je mu uložen trest, nebo kterým je obžalovaný obžaloby zproštěn.

Podrobnosti ohledně všech těchto fází trestního řízení, jakož i podrobné informace o vašich právech, naleznete v těchto přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám proto s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech naleznete informace o tom, jak a komu případné stížnosti podávat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Jak získat právní pomoc

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Vyšetřování (včetně sdělení obvinění a výslechů)
 • Zatčení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • První jednání u soudu
 • Zadržení nebo propuštění
 • Příprava obžaloby na hlavní líčení
 • Příprava obhajoby na hlavní líčení
 • Opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání
 • Zákaz vycestování z Bulharska

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Má práva v průběhu hlavního líčení

 • Výslech chráněného svědka

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Má práva po skončení hlavního líčení

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/03/2020