Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

 • Etusivu
 • Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä - Kypros

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Näillä sivuilla kerrotaan mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan Linkki avautuu uuteen ikkunaantietosivulla 5.

Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.


Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Seuraavassa annetaan lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyn tavanomaisista vaiheista.

 • Poliisi voi kuulustella henkilöä, jota epäillään osallisuudesta rikokseen. Poliisi vastaa rikoksen tutkinnasta.
 • Rikoksesta epäilty voidaan pidättää oikeusviranomaisen antaman pidätysmääräyksen perusteella tai hänet voidaan ottaa kiinni itse teossa.
 • Epäillylle on ennen poliisikuulustelua kerrottava, että hänellä on oikeus ottaa yhteyttä asianajajaan, ja häntä on varoitettava siitä, että hänen lausuntoaan voidaan käyttää todisteena.
 • Jos tutkinnan päättyessä on tullut esiin epäillyn syyllisyyttä osoittavia todisteita, poliisi nostaa häntä vastaan virallisen syytteen. Vakavissa rikosasioissa syyttämispäätöksen tekee ylin syyttäjä (Γενικός Εισαγγελέας). Poliisin syyttämistoimivaltaa koskevat ylimmän syyttäjän yleisohjeet. Ylimmällä syyttäjällä on perustuslain mukaan toimivalta johtaa ja jatkaa mitä tahansa rikosoikeudenkäyntiä, samoin kuin toimivalta aloittaa, ottaa hoitoonsa tai keskeyttää oikeudenkäynti.
 • Poliisi toimittaa rikosta koskevan syytekirjelmän aluetuomioistuimen (Επαρχιακά Δικαστήρια) tuomarin hyväksyttäväksi. Jos syytekirjelmä hyväksytään, syytetty haastetaan saapumaan oikeuden eteen määräpäivänä.
 • Rikoksen vakavuuden mukaan rikosasiat käsitellään tuomioistuimessa jollakin seuraavista tavoista: a) summaarisesti yhden tuomarin kokoonpanossa siinä aluetuomioistuimessa, jonka lainkäyttöalueella rikos tehtiin; b) rikosylioikeudessa (Κακουργιοδικεία) kolmen tuomarin kokoonpanossa siten, että oikeuden puheenjohtajana toimii aluetuomioistuimen presidentti.
 • Summaarisessa menettelyssä syytetyn on tullessaan oikeuden eteen määräpäivänä vastattava syytteeseen olevansa syyllinen tai syytön. Rikosylituomioistuimen käsittelemissä asioissa aluetuomioistuimen tuomari järjestää määräpäivänä alustavan oikeuskäsittelyn. Alustavasta käsittelystä voidaan luopua, jos ylin syyttäjä vahvistaa sen olevan tarpeeton. Nykyään yleinen käytäntö on luopua alustavasta käsittelystä aluetuomioistuimessa.
 • Rikoksen uhrilla on oikeus nostaa yksityinen kanne.
 • Ylimmällä syyttäjällä on kokonaisvastuu rikossyytteistä, myös oikeus peruuttaa syyte.
 • Kyproksessa ei ole valamiestuomioistuinta.
 • Jos tuomioistuin tutkinnan yhteydessä toteaa, että syytetty ei kykene vastaamaan syytteeseen mielenhäiriön tai muun syyntakeettomuuden takia, tuomioistuin voi määrätä hänet hoitoon mielenterveyslaitokseen.
 • Syytetty voi esittää prosessinedellytysten puuttumista koskevia väitteitä seuraavilla perusteilla: a) aineellisen tai alueellisen toimivallan puuttuminen; b) aiempi vapauttava tai langettava tuomio samasta teosta; c) rikoksesta saatu armahdus; d) syytteiden puutteet tai päällekkäisyys.
 • Useampi kuin yksi henkilö voidaan asettaa syytteeseen samalla syytekirjelmällä toisiinsa liittyvistä rikollisista teoista. Jos tätä pidetään kohtuuttomana, tuomioistuin voi määrätä, että syytteet jaetaan oikeudenkäyntiin liittyvistä tarkoituksenmukaisuussyistä.
 • Oikeudenkäynti aloitetaan syyttäjän esittämällä todistusaineistolla. Syyttäjän esiteltyä asiansa tuomioistuin päättää, onko syytetyn vastattava syytteeseen. Jos on, syytetty kutsutaan tuomioistuimen eteen esittämään puolustuksensa. Hänelle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus vaieta, antaa lausumansa syytetyn penkiltä tai todistaa valaehtoisesti. Syytetty voi milloin tahansa esittää todisteita puolustuksekseen. Jos syytetty käyttää oikeutta pysyä vaiti, tästä ei saa tehdä hänelle epäedullisia päätelmiä. Puolustuksen esiteltyä asiansa asianosaiset esittävät loppulausuntonsa ja tuomioistuin antaa tuomion.
 • Kaikkia valaehtoisen todistuksen antaneita todistajia voidaan vastakuulustella.
 • Oikeudenkäynnissä on noudatettava puolueettoman oikeudenkäynnin vaatimuksia. Syyttömyysolettama on voimassa koko oikeudenkäynnin ajan, ja todistustaakka on koko ajan syyttäjällä. Jos tuomioistuin ei oikeudenkäynnin päättyessä ole varma syytetyn syyllisyydestä ilman varteenotettavaa epäilystä, hänelle on annettava vapauttava tuomio.
 • Jos syytetty todetaan syylliseksi, tuomitaan sen jälkeen rangaistus.

Oikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

Linkki avautuu uuteen ikkunaan1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 - Oikeuteni rikostutkinnan aikana

 • Pidätys ja etsintä

Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

 • Rangaistusmuodot

Linkki avautuu uuteen ikkunaan4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

Linkki avautuu uuteen ikkunaan5 – Liikennerikkomukset

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKyproksen tasavallan syyttäjälaitos (Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKyproksen korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKyproksen poliisi (Αστυνομία Κύπρου)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 16/11/2020