1. Jogi tanácsadás igénybevétele

Save as PDF

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre, valamint hogy mit tesz az ügyvéd az ön érdekében. Ez az általános ismertető útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.


Ügyvédkeresés

Ha azzal gyanúsítják, hogy érintett egy bűncselekményben, joga van ahhoz, hogy ügyvéddel konzultáljon. Ha megvádolják egy büntetendő cselekménnyel, joga van ahhoz, hogy a bírósági eljárásokban ügyvéd képviselje. Mindvégig jogosult arra, hogy igénybe vegye a választása szerinti ügyvéd szolgáltatásait.

Az ügyvéd és ügyfele közötti kommunikáció bizalmas jellegű. A megbeszélések négyszemközt zajlanak, és az ön engedélye nélkül azok tartalmát nem lehet felfedni.

Az ügyvédi költségek megfizetése

Ha egy évnél hosszabb büntetéssel járó bűncselekménnyel vádolják önt, jogosult költségmentességre, amely a büntetőper minden szakaszában rendelkezésre áll.

Ha költségmentességet igényel, a bíróság utasítására a szociális hivatal jelentést készít az ön szociális és gazdasági helyzetéről, majd a bíróság ennek alapján dönt arról, hogy indokolt-e igényének helyt adni.

Ha jogosult költségmentességre, akkor választhat ügyvédet a A link új ablakot nyit megCiprusi Ügyvédi Kamara által készített listáról. Az ügyvédek listájára vonatkozó információkat annak a bíróságnak a hivatalánál talál, amelynél megindították az ön elleni eljárást. Ha nem választ ügyvédet a listáról, a bíróság jelölhet ki önnek egyet.

Büntetendő cselekménynek minősül, ha anyagi körülményeire vonatkozóan hamis nyilatkozatot tesz azért, hogy költségmentességben részesüljön. Ha ilyen cselekményt követ el, vissza kell térítenie az államnak az önnek nyújtott költségmentesség összegét; a bíróság ennek érdekében rendelkezést adhat ki.

Ha a magatartási szabályok megszegése miatt panaszt szeretne tenni egy ügyvéddel szemben, azt a A link új ablakot nyit megCiprusi Ügyvédi Kamara fegyelmi testületéhez nyújthatja be.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megKöltségmentességre vonatkozó információk az Igazságügyi és Közrendvédelmi Minisztériumtól

A link új ablakot nyit megCiprusi Ügyvédi Kamara


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/07/2019