A gyanúsítottak és vádlottak jogai a büntetőeljárásban - Ciprus

Ezek az ismertetők arról adnak tájékoztatást, mi történik, ha valakit olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy vádolnak meg, amely bírósági tárgyalást von maga után. Az általában rögzített büntetéssel, például bírsággal sújtott kisebb közúti közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos információkért tekintse meg az A link új ablakot nyit meg5. ismertetőt.

Amennyiben ön bűncselekmény sértettje, jogairól itt kaphat teljes körű tájékoztatást.


A büntetőeljárás összefoglalása

A következőkben a büntetőeljárás rendes szakaszainak összefoglalóját olvashatja.

 • A rendőrség kikérdezheti a bűncselekményben történő részvétellel gyanúsított személyt. A rendőrség felelős a bűncselekmények kivizsgálásáért.
 • A gyanúsítottat bírói engedély alapján lehet őrizetbe venni, kivéve a rendkívül kirívó bűncselekmények esetét.
 • A rendőrségi kihallgatás előtt a gyanúsítottat tájékoztatni kell arról a jogáról, hogy beszélhet ügyvéddel, valamint figyelmeztetni kell a jogaira.
 • Ha terhelő bizonyíték merül fel a gyanúsítottal szemben, a rendőrség a nyomozás lezárásakor hivatalosan megvádolja. Súlyos büntetőügyekben a főügyész hozza meg a büntetőeljárás megindítására vonatkozó döntést. A rendőrség e hatásköre mindig a főügyész átfogó irányítása alá tartozik, aki az alkotmány alapján jogosult bármely büntetőeljárás megindítására, vezetésére, átvételére és folytatására, illetve megszüntetésére.
 • A rendőrség a bűncselekmény(eke)t ismertető vádlapot nyújt be valamelyik körzeti bírónak jóváhagyásra. Jóváhagyás esetén a vádlottat idézik, hogy egy adott napon jelenjen meg a bíróság előtt.
 • Súlyosságuktól függően a büntetőügyek a következőképpen tárgyalhatóak: (a) gyorsított eljárásban a cselekmény elkövetésének helye szerinti körzeti bíróság egyik bírója által, (b) tájékoztatás alapján a Büntetőbíróság által, amelyet három körzeti bírósági bíró alkot és amelyben valamelyik körzeti bíróság elnöke elnököl.
 • A gyorsított eljárásban azon a napon, amikorra a bíróság előtti megjelenésre megidézték, a vádlott a vád(ak)ra válaszul bűnösnek vagy ártatlannak vallja magát. A Büntetőbíróság által tárgyalt ügyekben a kijelölt napon előzetes meghallgatást tartanak egy körzeti bírósági bíró előtt. Az előzetes meghallgatás mellőzhető, ha a főügyész úgy nyilatkozik, hogy az szükségtelen. Napjainkban az a gyakorlat, hogy mellőzik az előzetes meghallgatást.
 • A bűncselekmény sértettje jogosult magánvádlóként fellépni.
 • A büntetőeljárásokért a főügyész tartozik általános felelősséggel, ideértve valamely eljárás megszüntetésének jogát is.
 • Cipruson nem létezik esküdtszék általi tárgyalás.
 • Ha vizsgálatot követően a bíróság azt állapítja meg, hogy a vádlott mentális zavar vagy beszámíthatatlanság miatt nem képes vallomást tenni, a bíróság elrendelheti a vádlott elmegyógyintézeti kezelését.
 • A vádlott előzetes kifogást emelhet a vádak ellen a következők miatt: (a) hatáskör vagy illetékesség hiánya, (b) korábbi felmentés vagy elmarasztaló ítélet ugyanazon cselekmény(ek) miatt, (c) a szabályszegés(ek) kapcsán már kegyelmet adtak, (d) a vádak hiányosak vagy kétszeresen vesznek figyelembe egyes cselekményeket.
 • Ugyanabban a vádiratban több személy is vádolható kapcsolódó bűncselekmények miatt. Ha ezt méltánytalannak tartja, a bíróság elrendelheti, hogy a vádakat a tárgyalás céljára válasszák szét.
 • A tárgyalási szakasz a vádhatóság általi bizonyítással kezdődik. A vádhatóság érvelésének végeztével a bíróság eldönti, hogy a vádlottnak felelnie kell-e a vádakra. Amennyiben igen, a bíróság felhívja a vádlottat védekezése előterjesztésére, és a vádlottat tájékoztatják arról a jogáról, hogy megtagadhatja a vallomástételt, vallomást tehet a vádlottak padjáról, vagy eskü alatt bizonyítékot szolgáltathat. A vádlott bármikor hivatkozhat mellette szóló bizonyítékokra. A vallomástétel megtagadásához való jog gyakorlásából nem vonhatóak le hátrányos következtetések. Miután a védelem is előadta az érveit, a felek megteszik végső nyilatkozataikat, a bíróság pedig ítéletet hirdet.
 • Minden olyan tanút, aki eskü alatt tesz vallomást a bíróság előtt, a vád és a védelem is kikérdezheti.
 • A tárgyalási eljárásnak igazodnia kell a tisztességes eljárás normáihoz. A teljes tárgyalási szakaszra vonatkozik az ártatlanság vélelme. A bizonyítási teher mindig a vádhatóságot terheli. Ha a tárgyalás végére a bíróság nem szerzett minden ésszerű kétséget kizáró mértékű bizonyítékot a vádlott bűnösségére, akkor a vádlottat fel kell menteni.
 • Ha a vádlott bűnösségét állapítják meg, a büntetéskiszabási folyamat következik.

Az eljárás mindezen szakaszairól és az ön jogairól további részleteket az ismertetőkben talál. Ezek az információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást és csak tájékoztatási célt szolgálnak.

Az Európai Bizottság szerepe

Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottságnak nincs szerepe a tagállamokbeli büntetőeljárásokban, és panasz esetén nem segíthet önnek. Az alábbi ismertetőkben talál információkat arról, hogy panasz esetén mit kell tennie és kihez fordulhat.

A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

A link új ablakot nyit meg1. Jogi tanácsadás igénybevétele

A link új ablakot nyit meg2. Jogaim egy bűncselekmény nyomozása során

 • Őrizetbe vétel és átkutatás

A link új ablakot nyit meg3. Jogaim a tárgyalási szakasz során

 • Büntetési módok

A link új ablakot nyit meg4. Jogaim a tárgyalási szakasz után

A link új ablakot nyit meg5. Közúti közlekedési szabályszegések

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA Ciprusi Köztársaság Jogi Hivatala

A link új ablakot nyit megCiprusi Legfelsőbb Bíróság

A link új ablakot nyit megCiprusi Rendőrség


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/08/2014

1. Jogi tanácsadás igénybevétele

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre, valamint hogy mit tesz az ügyvéd az ön érdekében. Ez az általános ismertető útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.


Ügyvédkeresés

Ha azzal gyanúsítják, hogy érintett egy bűncselekményben, joga van ahhoz, hogy ügyvéddel konzultáljon. Ha megvádolják egy büntetendő cselekménnyel, joga van ahhoz, hogy a bírósági eljárásokban ügyvéd képviselje. Mindvégig jogosult arra, hogy igénybe vegye a választása szerinti ügyvéd szolgáltatásait.

Az ügyvéd és ügyfele közötti kommunikáció bizalmas jellegű. A megbeszélések négyszemközt zajlanak, és az ön engedélye nélkül azok tartalmát nem lehet felfedni.

Az ügyvédi költségek megfizetése

Ha egy évnél hosszabb büntetéssel járó bűncselekménnyel vádolják önt, jogosult költségmentességre, amely a büntetőper minden szakaszában rendelkezésre áll.

Ha költségmentességet igényel, a bíróság utasítására a szociális hivatal jelentést készít az ön szociális és gazdasági helyzetéről, majd a bíróság ennek alapján dönt arról, hogy indokolt-e igényének helyt adni.

Ha jogosult költségmentességre, akkor választhat ügyvédet a A link új ablakot nyit megCiprusi Ügyvédi Kamara által készített listáról. Az ügyvédek listájára vonatkozó információkat annak a bíróságnak a hivatalánál talál, amelynél megindították az ön elleni eljárást. Ha nem választ ügyvédet a listáról, a bíróság jelölhet ki önnek egyet.

Büntetendő cselekménynek minősül, ha anyagi körülményeire vonatkozóan hamis nyilatkozatot tesz azért, hogy költségmentességben részesüljön. Ha ilyen cselekményt követ el, vissza kell térítenie az államnak az önnek nyújtott költségmentesség összegét; a bíróság ennek érdekében rendelkezést adhat ki.

Ha a magatartási szabályok megszegése miatt panaszt szeretne tenni egy ügyvéddel szemben, azt a A link új ablakot nyit megCiprusi Ügyvédi Kamara fegyelmi testületéhez nyújthatja be.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megKöltségmentességre vonatkozó információk az Igazságügyi és Közrendvédelmi Minisztériumtól

A link új ablakot nyit megCiprusi Ügyvédi Kamara


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/08/2014

2. Jogaim bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során és mielőtt az ügy bírósághoz kerül


Mi a bűnügyi nyomozás célja?

A bűnügyi nyomozás célja a bűncselekményt övező tények és körülmények megállapítása.

A nyomozást főszabály szerint a rendőrség végzi. Kivételes esetekben a Minisztertanács vagy a főügyész felhatalmazhat szakértőket a nyomozás elvégzésére. A büntetőeljárás megindításáról főszabály szerint a rendőrség hozza meg a döntést a főügyész átfogó irányítása mellett. Súlyos büntetőügyekben a döntést a főügyész hozza meg.

A nyomozás akkor kezdődik meg, amikor a rendőrséghez arra vonatkozó információ érkezik, hogy büntetendő cselekmény(eke)t követtek el.

A rendőrség megvizsgálja a bűncselekmény helyszínét, továbbá összegyűjti a lényeges adatokat és anyagokat. Mindenkit, aki információval rendelkezik a bűncselekményről, kihallgatnak, és felveszik a tanúvallomását.

Ha a bizonyítékok arra utalnak, hogy ön érintett volt egy bűncselekményben, a rendőrség őrizetbe vétel előtt vagy után kikérdezheti önt.

Mikor és hogyan kérhet tőlem információkat a rendőrség?

Ha a rendőrség úgy véli, hogy ön hasznos információkkal rendelkezik egy bűncselekményre vonatkozóan, kérheti, hogy jelenjen meg a rendőrségen, és tegyen vallomást vagy mutasson be az ügy szempontjából lényeges iratokat. Ha megtagadja a jelenlétet, írásbeli felszólítást küldhetnek önnek. Ha ennek ésszerű mentség nélkül nem tesz eleget, az bűncselekménynek minősül.

Figyelmeztetnek a jogaimra?

Ha azzal gyanúsítják, hogy érintett volt egy bűncselekményben, a kikérdezése előtt a következőképpen figyelmeztetik a jogaira: „nem köteles semmit mondani, ha nem akar, de bármit mond, azt írásba foglalják és felhasználható a bizonyítás során.” Ha ön kiskorú, tájékoztatni kell arról a jogáról is, hogy beszélhet a szülőjével vagy gyámjával.

Őrizetbe vétele bírói határozat alapján történhet, bizonyos esetekben azonban elfogatóparancs nélkül is. Lásd A link új ablakot nyit megitt.

Őrizetbe vétel esetén miről tájékoztatnak?

Tájékoztatni kell önt az őrizetbe vételének okairól, kivéve ha az ön erőszakos reakciója ezt lehetetlenné teszi.

Mi történik az őrizetbe vétel után?

Önt 24 órán belül bíró elé kell állítani, ha nem bocsátják szabadon már korábban.

Mi történik, ha európai elfogatóparancsot adtak ki ellenem?

Az európai elfogatóparancsnak követnie kell a jogszabályok által előírt eljárást és tartalmaznia kell az azokban előírt információkat. Az elfogatóparancsot a kérelmező állam valamely igazságügyi hatóságának kell kibocsátania. További információt itt talál.

Fogva tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Ha a rendőrség úgy véli, hogy önt fogva kell tartani, egy kerületi bírósági bíróhoz kell fordulniuk azzal a kéréssel, hogy legfeljebb 8 napra helyezze önt előzetes letartóztatásba. Ez megújítható, amennyiben az előzetes letartóztatás teljes időtartama nem haladja meg a három hónapot.

A bíróság akkor helyezheti előzetes letartóztatásba, ha van arra utaló bizonyíték, hogy ön érintett volt a szóban forgó cselekmény(ek) elkövetésében. A bíróság megfontolja azt is, hogy szükséges-e az előzetes letartóztatás a nyomozáshoz, és ezt az ön szabadsághoz való jogához viszonyítva mérlegeli.

Fellebbezhetek az előzetes letartóztatásomat elrendelő határozat ellen?

Fellebbezhet a határozat ellen. A fellebbezést tíz napon belül kell benyújtani.

Mi történik, ha nem válaszolok a rendőrség kérdéseire?

A vallomástétel megtagadásához való jog gyakorlásából nem vonhatóak le hátrányos következtetések.

A rendőrségi kihallgatás nem lehet kényszerítő vagy ismétlődő jellegű.

Lehet velem ügyvéd a kihallgatáson?

Nincs joga ügyvédhez a rendőrségi kihallgatás során. Miután őrizetbe veszik, jogosult telefonon azonnal, bizalmasan beszélni a választása szerinti ügyvéddel.

Nem beszélem a nyelvet. Lehet tolmácsom?

A jogszabályok előírják, hogy tolmácsolást kell biztosítani önnek egy olyan nyelven, amelyet teljesen ért és jól beszél.

Elmondhatom valamelyik rokonomnak vagy barátomnak, mi történik velem?

Jogosult arra, hogy kommunikáljon valamelyik rokonával vagy a választása szerinti személlyel. Ha kiskorú, akkor arra is jogosult, hogy a rendőrség jelenlétében beszéljen a szülőjével vagy gyámjával. A rendőrség tájékoztatja szüleit vagy gyámját az ön fogva tartásáról.

Tizenkét órára felfüggeszthető az a joga, hogy barátaival és rokonaival érintkezzen, ha ésszerű gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy e jog őrizetbe vétel utáni azonnali gyakorlása:

 • bizonyítékok megsemmisítéséhez vezet,
 • megakadályozza más személy(ek) őrizetbe vételét ugyanazon bűncselekménnyel kapcsolatban, vagy
 • más gyanúsított(ak) megszökéséhez vagy újabb bűncselekmény elkövetéséhez vezet.

Más tagállam polgára vagyok. Kapcsolatba léphetek az országom nagykövetségével?

Ha más országból származik, jogosult kommunikálni az országa nagykövetségével vagy konzuljával. Ha egy képviselő sem érhető el, akkor jogosult kommunikálni az A link új ablakot nyit megOmbudsmani Hivatallal vagy az A link új ablakot nyit megEmberi Jogok Védelmének Nemzeti Szervezetével.

Kérhetek orvosi segítséget, amíg fogva tartanak?

Ha az őrizetbe vétel vagy a fogva tartás során orvosi ellátásra van szüksége, a rendőrségnek biztosítania kell, hogy önt megvizsgálja egy orvos, és szükség esetén kórházba kell szállíttatnia önt. Joga van az orvosválasztáshoz.

Cipruson kell lennem a nyomozás során?

Ha a lakóhelye külföldön van, jogilag nem kötelező jelen lennie a rendőrségi nyomozás során. A jogszabályok még nem teszik lehetővé, hogy videokapcsolat útján vehessen részt a nyomozásban.

Ha nem adnak ki ön ellen elfogatóparancsot, akkor elhagyhatja az országot.

Átkutathatják az otthonomat vagy gazdasági helyiségeimet a nyomozás során?

A házát vagy helyiségeit csak házkutatási engedély birtokában kutathatják át, kivéve ha ön írásban hozzájárul az átkutatáshoz.

Megmotozhatnak?

Motozásnak is alávethetik; a motozást egy önnel azonos nemű személy végzi. Lásd A link új ablakot nyit megitt.

Vehet tőlem a rendőrség ujjlenyomatot, DNS-mintát stb.?

Ha fogva tartják, a rendőrség a nyomozás részeként jogszerűen veheti le a méreteit, készíthet fényképet, vehet öntől ujjlenyomatot, tenyérlenyomatot, kézírásmintát, körömmintát, haj- és nyálmintát.

Ha ehhez nem járul hozzá, szabadságvesztéssel vagy bírsággal büntethető bűncselekményt követ el. A rendőrség az ön hozzájárulásával vér- és vizeletmintát is vehet öntől. Ennek hiányában beszerezhetnek egy bírósági végzést, amely felhatalmazza a rendőrséget arra, hogy orvosi felügyelettel ilyen mintákat vegyen.

Részt kell vennem felismertetési eljáráson?

Ha önt jogszerűen fogva tartják, a rendőrség jogosult előírni, hogy ön felismertetési eljáráson vegyen részt.

Élhetek panasszal azzal kapcsolatban, ahogyan a rendőrség bánt velem?

A rendőrség ellen A link új ablakot nyit mega rendőrséggel szembeni állításokat és panaszokat kivizsgáló független hatósághoz nyújthat be panaszt.

Mi történik a nyomozás végén?

A rendőrség megvádolhatja önt, ha a nyomozás végén elegendő bizonyíték van arra, hogy megalapozza az ön elleni büntetőeljárást. Mielőtt megvádolják önt, ismét figyelmeztetniük kell önt a jogaira. Vallhatja magát bűnösnek vagy ártatlannak, vagy fenntarthatja a jogot arra, hogy a bíróság előtt válaszoljon. Ezután benyújtják a vádiratot a bíróságnak.

A vádiratban szereplő vádak eltérhetnek az eredeti vádaktól.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Ha egy büntetendő cselekmény alól felmentik vagy amiatt elítélik, akkor ugyanazért nem vonhatják ismét eljárás alá. Nem találhatják bűnösnek olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amely az elkövetésekor nem minősült bűncselekménynek.

Nem tiltja semmilyen szabály, hogy ön ellen két különböző állam bírósága előtt emeljenek vádat. Ez azonban rendkívül szokatlan, és ön bármelyik bíróság előtt tiltakozhat az eljárás ellen.

Mi történik az első bírósági tárgyaláson?

Miután megidézték, hogy megjelenjen a bíróság előtt, joga van kérni, hogy átadják önnek a tanúvallomásokat és a rendőrségi nyomozás során gyűjtött iratokat, köztük azokat is, amelyek alátámasztják a vádat.

A tárgyaláson a vádhatóság további tanúkat szólíthat, amennyiben erről megfelelő időben értesítik a védelmet.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

A tárgyaláson rendszerint nem mutatnak be az ön korábbi elmarasztaló ítéleteire vonatkozó bizonyítékokat.

Ha megállapítják az ön bűnügyi felelősségét a bűncselekménnyel kapcsolatban, a büntetéskiszabáskor figyelembe veszik az esetleges hasonló elmarasztaló ítéleteket (A link új ablakot nyit meglásd az 5. ismertetőt).

Őrizetbe vételi és átkutatási felhatalmazás

A rendőrség őrizetbe vételi felhatalmazása

A A link új ablakot nyit megciprusi alkotmány úgy rendelkezik, hogy egy személyt csak akkor lehet jogszerűen őrizetbe venni, ha megfelelően indokolt parancsot adtak ki. A büntetőeljárási jog minden olyan rendelkezését, amely engedélyezi a bírói határozat nélküli őrizetbe vételt, ennek az alkotmányos szabálynak a figyelembevételével kell értelmezni.

A rendőrség a körzeti bíróság egy bírójától kérhet elfogatóparancsot. A rendőrségnek írásos nyilatkozatot kell benyújtania, amely arra utaló bizonyítékkal szolgál, hogy ön bűncselekményben való érintettséggel gyanúsítható, és a bűnügyi nyomozáshoz az ön őrizetbe vétele szükséges.

Az elfogatóparancs kiadása nem automatikus. A bíró mérlegelhet, és fontolóra kell vennie egyrészt a személyek szabadsághoz való jogát, másrészt a közbiztonságot.

Az elfogatóparancs addig marad hatályban, amíg végre nem hajtják, vagy amíg egy bíró vissza nem vonja.

A rendőrség átkutatási felhatalmazása

Az ön otthonának vagy gazdasági helyiségeinek átkutatásához házkutatási engedélyt kell szerezni, kivéve ha ön írásban kifejezetten hozzájárul a házkutatáshoz. A házkutatási engedélynek indokolást kell tartalmaznia. A körzeti bíróság bírója adja ki, a rendőrség által eskü alatt szolgáltatott információk alapján. A bírónak meg kell győződnie arról, hogy ésszerű okok támasztják alá a házkutatási engedély kiadását.

A rendőr megállíthatja és átkutathatja az ön járművét:

 • ha ésszerűen úgy véli, hogy abban kábítószer található,
 • annak ellenőrzése céljából, hogy van-e a járműben bármilyen robbanóanyag vagy illegális fegyver.

A motozást a rendőrség egy önnel azonos nemű tagjának kell elvégeznie.

Az a rendőr, akiben ésszerű gyanú merül fel azt illetően, hogy önnek kábítószer van a birtokában, jogosult megállítani és megmotozni önt, valamint ha kábítószert talál, őrizetbe is veheti önt.

Az elfogatóparancs és a házkutatási engedély kiadása ellen ön nem jogosult fellebbezni.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA Köztársaság Jogi Hivatala

A link új ablakot nyit megCiprusi Legfelsőbb Bíróság


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/08/2014

3. Jogaim a tárgyalási szakasz során


Hol kerül sor a tárgyalásra?

Az ügyet annak a körzetnek a bírósága tárgyalja, ahol a jogsértést elkövették.

A tárgyalás nyilvános, kivéve ha a bíróság úgy rendelkezik, hogy zárt tárgyalást kell tartani. A zárt tárgyalás okait az A link új ablakot nyit megalkotmány határozza meg.

Cipruson nincs esküdtszék általi tárgyalás. Hivatásos bírókból álló bíróság bírálja el a jog- és ténykérdéseket.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

A vádak a bíróság hozzájárulásával megváltoztathatók a tárgyalási szakaszban. Erre akkor kerülhet sor, ha a vádban szereplő információk elégtelenek, vagy annak érdekében, hogy a vádak jobban igazodjanak a bizonyítékokhoz.

A tárgyalási szakasz során a bizonyítékok alapján és a bíróság beleegyezésével új vádak hozhatók fel. Ebben az esetben az eljárás felfüggeszthető, hogy ön felkészülhessen a védekezésre.

Ha a tárgyalási szakasz végére a vádnak csak egy részét bizonyítják be, és az különálló bűncselekmény, önt a vád módosítása nélkül elítélhetik ezért a bűncselekményért. Hasonlóképpen a vád módosítása nélkül elítélhetik a vád szerinti bűncselekmény elkövetésének kísérletéért is. Az eljárás végén a bíróság dönthet úgy, hogy a bizonyítékok alapján a vádat további vádpontokkal kell kiegészíteni, és elítélheti önt a vádirat módosítása nélkül. Ennek nem szabad igazságszolgáltatási hibához vezetnie.

A tárgyalási szakaszban ön a bíróság hozzájárulásával bármely váddal vagy az összes váddal kapcsolatban megváltoztathatja az álláspontját. Ha bűnösnek vallja magát egyes vádpontokban, a bíróság a fennmaradó vádakkal kapcsolatban folytat le tárgyalást. Ha valamennyi vádban bűnösnek vallja magát, a bíróság közvetlenül a büntetéskiszabási eljárással folytatja.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

Önnek joga van ésszerű időn belül lefolytatott, tisztességes és nyilvános tárgyaláshoz egy jogszabály által felállított, pártatlan és hozzáértő bíróság előtt.

A bíróság ítéletét meg kell indokolni, és az ítéletet általában nyilvánosan kell kihirdetni, kivéve ha a nyilvánosság hátrányosan befolyásolná az igazságszolgáltatás érdekeit.

Ha önt bűncselekménnyel vádolják, az alkotmány értelmében a következő minimumjogosultságokkal rendelkezik:

 • azonnal és részletesen tájékoztatják az ön elleni vádak természetéről és indokairól azon a nyelven, amelyet ért;
 • megfelelő időt és lehetőségeket biztosítanak önnek a védelmének előkészítésére;
 • személyesen vagy a választása szerinti ügyvéd útján védheti önmagát, vagy – ha nem tudja megfizetni a jogi segítséget – ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosult, ha az igazságszolgáltatás érdekei azt kívánják;
 • kérdéseket tehet fel az ön ellen szóló tanúknak, és ugyanazon feltételek vonatkoznak az ön mellett és az ön ellen szóló tanúkra;
 • ingyenesen igénybe veheti tolmács segítségét a jogi eljárásban, ha nem érti vagy beszéli a bíróságon használt nyelvet.

Jelen kell lennem a tárgyaláson?

Miután kézbesítették önnek az idézést, amely szerint meg kell jelennie a bíróság előtt, köteles megjelenni. Ha nem jelenik meg, elfogatóparancsot adnak ki ön ellen.

Fogva tartanak vagy szabadlábra helyeznek a tárgyalási szakaszban?

Főszabály szerint óvadék mellett szabadon bocsátják a tárgyalási szakaszban, kivéve súlyos esetekben. Elrendelhetik a fogva tartást, ha komoly kockázata van annak, hogy szabadon bocsátása esetén ön nem jelenik meg a tárgyaláson. Megtagadható az óvadék akkor is, ha fennáll a kockázata annak, hogy szabadon bocsátása esetén további büntetendő cselekményeket követ el.

Ha megtagadják az óvadékot, és az ügyet körzeti bíróság tárgyalja, önt a következő bírósági megjelenése előtt legfeljebb nyolc napra tarthatják fogva. Ha az ügyet büntetőbíróság tárgyalja, nincs korlátozás a fogva tartás idejére vonatkozóan.

Joga van fellebbezéssel élni az óvadékot megtagadó határozat ellen. A fellebbezést a határozat meghozatalától számított tíz napon belül kell benyújtani.

A tárgyalást megelőző letartóztatásra vonatkozóan nincs rögzített határidő. A tárgyalást azonban ésszerű időn belül le kell folytatni.

Más tagállamban élek. Részt vehetek a tárgyaláson videokapcsolat útján?

Nem létezik rendelkezés a büntetőeljárásban videokapcsolat útján való részvételre vonatkozóan.

Lesz ügyvédem, aki képvisel a tárgyalási szakaszban?

Nem szükséges ügyvédi képviselettel rendelkeznie a bírósági eljárásokban. Joga van ahhoz, hogy személyesen védje önmagát. Ha ügyvéd képviseli, az eljárás bármely szakaszában jogosult lecserélni az ügyvédjét.

Ha nem tud ügyvédet megfizetni, és az igazságszolgáltatás érdekei azt kívánják, jogosult lehet költségmentességre.

Ha ügyvéd képviseli a tárgyaláson, akkor ő adja elő az ön védekezését. Ha személyesen védi önmagát, ugyanazon jogok illetik meg, ideértve a vallomástétel megtagadásához való jogot és azt a jogot, hogy nem köteles önmaga ellen vallani.

Mi a szerepem a tárgyalási szakaszban?

Miután a vádhatóság előadta az érveit, ön jogosult úgy nyilatkozni a bíróság felé, hogy a vádak az alábbi okok bármelyike miatt alaptalanok:

 • a büntetendő cselekmény valamelyik alapvető elemére vonatkozóan nem volt bizonyíték,
 • a vádhatóság bizonyítékairól bebizonyosodott, hogy megbízhatatlanok és elégtelenek egy megalapozott elmarasztaló ítélet meghozatalához.

Ha a bíróság egyetért az érvelésével, önt felmentik anélkül, hogy felhívnák a védelme előterjesztésére.

Ha a bíróság úgy dönt, hogy a vádak megalapozottak, tájékoztatnia kell önt arról, hogy joga van:

 • eskü alatt vallomást tenni. Ha ön így dönt, a vádhatóság kérdéseket tesz fel önnek.
 • nem eskü alatt nyilatkozatot tenni a vádlottak padjáról. Ebben az esetben a vádhatóság nem tesz fel önnek kérdéseket;
 • megtagadni a vallomástételt. A vallomástétel megtagadásához való jog gyakorlásából nem vonhatóak le hátrányos következtetések.

Szólíthatok mellettem szóló tanúkat?

Akár tesz vallomást, akár nem, jogosult a védelmét erősítő tanúkat szólítani.

Ha úgy dönt, hogy eskü alatt vallomást tesz, és önre nézve hátrányos kérdéssel szembesül, a bíróságnak figyelmeztetnie kell arra, hogy joga van megtagadni a választ.

Mi történik, ha nem mondok igazat a bíróság előtt?

Ha valótlan nyilatkozatot tesz a tárgyaláson, elköveti a hamis tanúzás bűncselekményét, amely szabadságvesztéssel büntethető.

Milyen jogaim vannak az ellenem felhozott vádakkal kapcsolatban?

Joga van kétségbe vonni a vádhatóság bizonyítékait azáltal, hogy kérdéseket tesz fel a vád tanúinak. Kifogást is emelhet bizonyítékok ellen.

Előterjeszthetek mellettem szóló bizonyítékokat?

A védelmét alátámasztó bármilyen bizonyítékot előterjeszthet, amely a tárgyalt kérdések szempontjából lényeges és a jog szerint elfogadható. Ha a saját jellemére hivatkozik, szólíthat az ön jelleméről nyilatkozó, a védelmet erősítő tanút.

Igénybe vehetek magánnyomozót, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a nevemben?

Igen. A gyűjtött bizonyítékok ugyanazon szabályok alapján mutathatók be a bíróság előtt, mint bármilyen más bizonyíték.

Figyelembe veszik a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatokat?

A tárgyalási szakasz során nem tárható fel bűnügyi előélete, kivéve ha ön a vallomástétel mellett dönt, valamint ha a vád egy tanújának kikérdezése során a tanú személyiségére vonatkozó állításokat téve hivatkozik a saját jellemére.

Az ön korábbi jogsértéseire vonatkozó bizonyítékok bemutathatók a bíróságnak, amennyiben a bírósági eljárás tárgyát képező bűncselekmény hasonló ön által korábban elkövetett más bűncselekményekhez.

A más tagállamban hozott korábbi elmarasztaló ítéletek figyelembe vehetőek, ha még nem évültek el.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

A tárgyalási szakasz lezárásakor a felek megteszik végső nyilatkozataikat, a bíróság pedig ítéletet hirdet.

A bíróság elítélheti vagy felmentheti önt.

Ha elítélik, a büntetés kiszabását megelőzően joga van szólni a bírósághoz annak érdekében, hogy büntetésének mértékét csökkentsék.

A lehetséges büntetésekre vonatkozó információkat A link új ablakot nyit megitt talál.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A sértett nem játszik semmilyen konkrét szerepet a tárgyalási szakaszban, de beszólíthatják, hogy tegyen vallomást a bűncselekményt övező eseményekről és a bűncselekmény eredményeképp elszenvedett sérülésről, kárról és veszteségről.

A büntetéskiszabási folyamatban a vádhatóság felkérheti a sértettet, hogy számoljon be a bűncselekmény következményeiről. Ha vállalja, hogy megtéríti a sértett kárát, vagy ha a sértett kész megbocsátani, akkor mérsékelhetik az ön büntetését.

Büntetési módok

A következő lista a ciprusi bíróságok által kiszabható különféle büntetéseket tartalmazza.

 • Szabadságvesztés, azaz állami büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő, meghatározott időre szóló elzárás.
 • Időszakos szabadságvesztés. Ha olyan bűncselekményért ítélik el, amely legfeljebb hároméves büntetéssel jár, akkor önre legfeljebb ötvenkét hétig tartó időszakos szabadságvesztést szabhatnak ki. A heti szabadságvesztések időtartama péntek reggel 8 órától hétfő délután 5 óráig tart.
 • Felfüggesztett szabadságvesztés.Ha önre két évet meg nem haladó mértékű szabadságvesztést szabnak ki, a büntetés bizonyos feltételekkel hároméves időszakra felfüggeszthető. Ha ön megszegi a feltételeket, az eredeti szabadságvesztés-büntetést alkalmazzák, és előfordulhat, hogy további következményekkel is számolnia kell.
 • Próbára bocsátás.A bíróság elrendelhet próbára bocsátást, amelynek értelmében önnek egytől három évig terjedő időszakban pártfogó felügyelő felügyelete alatt kell állnia. A jogszabályok különleges rendelkezéseket tartalmaznak a fiatalkorú elkövetők kezelésére vonatkozóan.
 • Fiatal elkövetők. A büntetőjogi felelősség korhatára tizennégy év. A tizennégy és tizennyolc éves kor közötti személyeket ritkán sújtják szabadságvesztéssel.
 • Kiskorú személy családból való kiemelésének elrendelése. Ha egy szülőt vagy egy kiskorúért felelős személyt elítélnek bizonyos bűncselekményekért, a bíróság elrendelheti, hogy a gyermeket helyezzék biztonságos körülmények közé. A gyermekért ezt követően a szociális hivatal igazgatója felelős.
 • Kábítószerfüggő személy kezelésének elrendelése. Ha valakit kábítószerrel kapcsolatos jogsértés miatt ítélnek el, akkor – amennyiben ehhez hozzájárul – elrendelhetik, hogy elvonókúrát nyújtó intézményben kezelésnek vesse alá magát ahelyett, hogy más büntetést szabnának ki rá.
 • Biztosíték adása arra vonatkozóan, hogy ön megjelenik ítélethozatalra. Ebben az esetben feltételeket szabnak meg, amelyek előírják önnek, hogy meghatározott időtartamon keresztül tartsa be a jogszabályokat. Ha nem tartja be a feltételeket, elítélhetik a rendelkezés megsértése és az eredeti jogsértés miatt is.
 • A bíróság kötelezheti önt arra, hogy bizonyos ideig ne zavarja meg a közrendet.
 • Sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Ha önt labdarúgó-mérkőzésen vagy bármilyen más sportversenyen elkövetett erőszakos cselekmény(ek)ért ítélik el, a bíróság bármilyen más büntetés mellett azt is megtilthatja, hogy ön labdarúgó-mérkőzéseket vagy sportversenyeket látogasson.
 • A bűncselekményből származó jövedelem elkobzására vonatkozó rendelkezés.
 • Járművezetéstől való eltiltás. Ha közlekedési szabályszegéshez kapcsolódóan ítélik el, eltilthatják a járművezetéstől. Ez mellékbüntetés a bíróság által kiszabott bármely más büntetés mellett.
 • Sportfegyver tartásától vagy használatától való eltiltás. Erre akkor kerülhet sor, ha azért ítélik el, mert a fegyvert illegálisan vadászatra használta.
 • Vagyonelkobzás elrendelése. Elrendelhetik, hogy adjon át illegálisan a birtokában lévő vagy illegálisan szerzett tárgyakat.
 • Épületbontás elrendelése. A bíróság elrendelheti az illegálisan épített épületek lebontását.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz alkotmányra mutató kormányzati honlap


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/08/2014

4. Jogaim a tárgyalási szakasz után


Fellebbezhetek?

Korlátlanul fellebbezhet a Legfelsőbb Bírósághoz az elmarasztaló ítélet és a büntetés ellen. Nem fellebbezhet az ön beismerésén alapuló elmarasztaló ítélet ellen, kivéve ha a vádban szereplő tények valójában nem képeznek büntetendő cselekményt.

Milyen határidőket kell figyelembe venni?

Az elmarasztaló ítélet megállapítása és/vagy a büntetés elleni fellebbezését az ítélet meghozatalától számított tíz napon belül kell benyújtania. A fellebbezési beadványt az ügyet tárgyaló körzeti bíróság hivatalához, vagy ha az ügyet büntetőbíróság tárgyalta, a Legfelsőbb Bíróság hivatalához kell benyújtani.

Mi a fellebbezés alapja?

Az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezés alapja:

 • megszegték a tisztességes eljárás szokásos szabályait,
 • az elmarasztaló ítélet a lefolytatott bizonyítás alapján ésszerűtlen,
 • a bíróság határozata valamely jogkérdést illetően téves,
 • jelentős igazságszolgáltatási hiba történt.

A büntetés elleni fellebbezés alapja:

 • a büntetés elve téves – az eljáró bíróság tévedésben volt a tényeket, a jogot vagy mindkettőt illetően,
 • a büntetés nyilvánvalóan túlzó vagy nyilvánvalóan nem megfelelő.

Az elmarasztaló ítélet és a büntetés elleni fellebbezés okait a fellebbezési beadványban részletesen ki kell fejteni és meg kell indokolni.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha gyakorolja fellebbezési jogát, az elmarasztaló ítélet vagy a büntetés mindaddig érvényben marad, amíg a fellebbezésről döntés nem születik.

A fellebbezést rendszerint 6–12 hónapon belül bírálják el.

A fellebbezéskor általában nem folytatnak le bizonyítást. Új bizonyíték akkor vizsgálható, ha az a terhelt hibáján kívüli okból csak a tárgyalást követően került napvilágra. Az új bizonyítéknak a tárgyalás szempontjából jelentősnek, az ön ártatlansága szempontjából pedig relevánsnak kell lennie.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

A fellebbezésben részes felek jogosultak arra, hogy felszólaljanak a fellebbezés mellett és ellen a bíróság előtt. A meghallgatás előtt benyújtják az érvek írásbeli vázlatát. A fellebbezés nem az eredeti ügy újratárgyalása. A cél az elsőfokú határozat megalapozottságának a felülvizsgálata.

Hogyan dönthet a bíróság?

A Legfelsőbb Bíróság a következőket teheti:

 • helyt ad a fellebbezésnek és hatályon kívül helyezi az önre vonatkozó elmarasztaló ítéletet;
 • részben ad helyt a fellebbezésnek és helyben hagyja az elmarasztaló ítélet más részeit, ahol önt egyes vádpontokban bűnösnek találták;
 • elutasítja a fellebbezést;
 • hatályon kívül helyezi az elmarasztaló ítéletet és más, a bizonyítékok alapján helyénvalóbb jogsértésért ítéli el önt, valamint új büntetést szab ki;
 • helyt ad a fellebbezésnek és visszaküldi az ügyet, hogy azt ugyanazon a bíróságon vagy egy másik bíróságon újratárgyalják.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezése sikeres, az ítéletet hatályon kívül helyezik, és a büntetést nem hajtják végre. Ha sikertelen, az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezést elutasítják. Büntetés elleni fellebbezés esetén a Legfelsőbb Bíróság jogosult csökkenteni, átváltoztatni, megváltoztatni vagy módosítani a büntetést. Ha az elmarasztaló ítélet és/vagy a büntetés elleni fellebbezés sikertelen, a Legfelsőbb Bíróság jogosult elrendelni, hogy a szabadságvesztés a fellebbezés elutasításának napjától kezdődjön.

Lehet fellebbezni egy felsőbb szintű/másik bírósághoz?

Az igazságszolgáltatásnak nincs harmadik szintje. A rendelkezésére álló jogorvoslatok kimerülnek, amikor elbírálják a fellebbezést. Ha megsértik az A link új ablakot nyit megemberi jogok európai egyezményében garantált valamely jogát, fellebbezhet az Emberi Jogok Európai Bíróságához, amennyiben több helyi jogorvoslatra már nincs lehetőség.

Ha az első határozat téves, kapok bármilyen kártérítést?

Ha az elmarasztaló ítélet elleni fellebbezése sikeres, és már letöltött valamennyi időt a szabadságvesztésből, a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a munkából való kiesése miatti veszteségért kártérítést kérjen.

Ha sikeres a fellebbezésem, nyilvántartásba kerül az eredeti elmarasztaló ítélet?

Ha a fellebbezés nyomán hatályon kívül helyezik az önre vonatkozó elmarasztaló ítéletet, az ítélet nem kerül a nyilvántartásba.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha szabadságvesztésre ítélik Cipruson, és a szabadságvesztés hat hónapnál hosszabb időre szól, visszaküldhetik saját országába a büntetés letöltésére; ettől a korlátozástól kivételes esetben eltekinthetnek. Erről a jogáról tájékoztatják, amikor bevonul a büntetés-végrehajtási intézetbe.

Nem adják át automatikusan annak a tagállamnak, ahonnan származik. Ha a büntetést a saját országában szeretné letölteni, kérelmet kell benyújtania a büntetést kiszabó államhoz (Ciprus) vagy a saját tagállamához.

Kivételes esetben, ha az egyik állam ezt az ön kora, illetve fizikai vagy szellemi állapota miatt szükségesnek tartja, az átadásra az ön hozzájárulása nélkül is sor kerülhet.

Az átadás feltételeit az A link új ablakot nyit megelítéltek átadásáról szóló egyezmény határozza meg. Az egyik feltétel, hogy az elmarasztaló ítélethez vezető cselekménynek vagy mulasztásnak a végrehajtó állam joga szerint is bűncselekménynek kell lennie.

Miután átadják a saját tagállamának, a fogva tartás feltételeihez kapcsolódó minden kérdésre annak az államnak a joga irányadó, nem pedig a büntetést kiszabó állam joga. Az átadáshoz hozzá kell járulnia, hacsak a fent megjelölt kivételek valamelyike nem érvényesül.

Az ellen a határozat ellen nem lehet fellebbezni, amely alapján önt átadják a hazájának a büntetés letöltése céljából.

Ha elítélnek, eljárás alá vonhatnak ismét ugyanazért a jogsértésért?

Nem vonhatják eljárás alá kétszer ugyanazért a jogsértésért, akár Cipruson, akár egy másik államban követte el azt. A kettős eljárás tilalmának elve a ciprusi alkotmányban garantált alapvető jog.

Bekerülnek a vádakra vonatkozó információk a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatok közé?

A rendőrség nyilvántartja a korábbi elmarasztaló ítéleteket. Minden új elmarasztaló ítélet bekerül az ön bűnügyi előéletére vonatkozó adatok közé. Az elmarasztaló ítéletek nyilvántartását elsősorban büntetéskiszabási célból vezetik és használják. Nem tartják nyilván azokat a vádakat, amelyek nem eredményeztek elmarasztaló ítéletet.

Az, hogy mennyi ideig tartják nyilván az elmarasztaló ítéleteket az ön bűnügyi előéletére vonatkozó adatok között, a büntetés jellegétől függ, és öttől maximum 12 évig terjed.

A bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat a rendőrség az ön hozzájárulása nélkül is nyilvántarthatja, és ön nem élhet kifogással az ellen, hogy az önre vonatkozó elmarasztaló ítélet(ek) is részét képezi(k) a nyilvántartásnak.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megEgyezmény az elítéltek átadásáról


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/08/2014

5. Közúti közlekedési szabályszegések

A kisebb és a súlyosabb közúti közlekedési szabályszegéseket ugyanúgy kezelik, mint bármely más jogsértést. A büntetés rendszerint bírság. A többszörös elkövetőket eltilthatják a járművezetéstől. A legtöbb kisebb közlekedési szabályszegést igazgatási úton kezelik.


Ki jár el közúti közlekedési szabályszegések esetén?

Számos kisebb, járművezetéssel összefüggő és ehhez kapcsolódó szabályszegés kezelhető igazgatási úton, a jogszabályok által előírt bírság kiszabásával.

Gyorshajtás és vezetés közbeni mobiltelefon-használat, valamint néhány más kisebb szabályszegés esetén büntetőpontokat is felvezetnek a jogosítványára. Amikor a büntetőpontok száma meghaladja a tizenkettőt, az ügyét bíróság elé kell utalni. Ha nem ért egyet a bírság kiszabásával és a büntetőpontok adásával, a bíróságon büntetőeljárást indítanak ön ellen.

Egy rendőr, illetve egy önkormányzati vagy helyi hatósági közlekedési felügyelő értesítheti önt arról, hogy bírságot szabtak ki. Parkolási szabályszegés esetén az értesítésnek meg kell határoznia a szabályszegést és tájékoztatnia kell önt arról, hogy ha 15 napon belül nem fizeti meg a bírságot, akkor az a felével nő.

Ha 30 napon belül sem fizeti meg a bírságot, büntetőeljárást kezdeményezhetnek ön ellen. Kiszabható bírság a járművezetők mellett a gyalogosok és a kerékpárosok által elkövetett közlekedési szabályszegésekért is. A bírság mértékét jogszabály határozza meg.

Az igazgatási bírságok ellen nem lehet fellebbezni, ha ön elfogadja a bírság kiszabását. Ha viszont tagadja a jogsértés elkövetését, a hatóságok bírósághoz fordulhatnak a szabályszegés bizonyítása érdekében. A bíróság határozata ellen ugyanúgy fellebbezhet, mint a büntetendő cselekmények miatt hozott bármely más határozat ellen.

Az igazgatási úton kiszabott bírságokat ugyanúgy lehet behajtani, mint a bíróságok által kiszabott bírságokat. Ez nem kerül be a bűnügyi előéletére vonatkozó adatok közé.

Mi történik, ha az ügy a bíróság elé kerül?

Az ügyben a közlekedési szabályszegés elkövetése szerinti terület körzeti bírósága illetékes.

A kisebb közlekedési szabályszegések tárgyalása során alkalmazott eljárás ugyanaz, mint bármely más jogsértés esetén.

A bíróság által kiszabható büntetések:

 • bírság,
 • szabadságvesztés,
 • járművezetéstől való eltiltás.

Más tagállamok állampolgárai ellen ugyanúgy járnak el kisebb közlekedési szabályszegések esetén, mint a belföldi állampolgárok ellen.

Kisebb közlekedési szabályszegés esetén az elmarasztalás és a büntetés ellen ugyanúgy és ugyanazon okok miatt lehet fellebbezni, mint bármely más ügyben.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megCiprusi közlekedési jogszabályok – szabályszegések, bírságok és pontok


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 29/08/2014