Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Republica Cehă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

În temeiul Constituției Republicii Cehe, puteți fi pedepsit(ă) doar în conformitate cu legislația națională și respectând procedura prevăzută în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul Penal, Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind justiția juvenilă și Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală, care prevăd norme privind procedurile penale, inclusiv condiții specifice privind exercitarea și punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră.

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune. Pentru informații privind delictele minore, cum ar fi contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 5.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră aici.


Prezentare generală a procesului penal

În continuare se prezintă un rezumat al etapelor obișnuite ale procesului penal.

1.             Procedura preliminară

Procedura preliminară reprezintă prima etapă a procesului penal. Aceasta cuprinde, la rândul ei, două etape:

  • Procedurile derulate de autoritățile care răspund de procesul penal înainte de începerea urmăririi penale, cunoscute sub numele de etapa de anchetă; și
  • Etapa de cercetare penală, etapă a urmăririi penale care se încheie cu punerea sub acuzare sau în alt mod (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăFișa informativă 2)Linkul se deschide într-o fereastră nouă#Podstránka_2Linkul se deschide într-o fereastră nouă.

2.             Aspectele preliminare referitoare la acuzație

În această etapă, instanța va examina dacă procedura preliminară a clarificat toate elementele cauzei în mod corespunzător și dacă acuzația furnizează o bază corespunzătoare pentru procedurile viitoare. De asemenea, se hotărăște dacă instanța are competența necesară pentru a judeca cauza respectivă.

3.             Procesul propriu-zis

Acesta reprezintă cea mai importantă parte a procesului penal. Se examinează probele și se ia o hotărâre. În această etapă a procesului penal, inculpatul (inculpații), martorii și partea sau părțile vătămate sunt audiate în instanță. Procesul are caracter oral și se desfășoară în ședință publică, pe teritoriul Republicii Cehe. Dacă nu vorbiți limba cehă, aveți dreptul la un interpret.

4.             Căile de atac

Inculpatul, familia acestuia, avocatul, procurorul sau partea vătămată au dreptul să conteste hotărârea în termen de 8 zile. Dacă se înaintează o cale de atac, instanța de al doilea grad de jurisdicție reexaminează hotărârea instanței de fond.

Rolul Comisiei Europene

Vă atragem atenția că, în ceea ce privește procedurile penale din statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate oferi asistență dacă doriți să depuneți o plângere. Fișele informative conțin informații privind modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Obținerea de asistență juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile de care beneficiez pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță

  • Ancheta
  • Cercetarea
  • Arestul
  • Decizia în urma procedurii preliminare, punerea sub acuzare
  • Procedura preliminară prescurtată

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile de care beneficiez în timpul procesului

  • Procesul în instanță
  • Pedepse; drepturile victimei

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile de care beneficiez după pronunțarea hotărârii de către instanță

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Contravenții rutiere și alte delicte minore

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Justiție ceh

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul de Interne ceh

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația barourilor de avocați din Republica Cehă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații privind drepturile omului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații juridice pentru publicul larg


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 16/09/2020