Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Германия

В настоящите информационни листове се обяснява какво ще се случи, ако сте заподозрян в извършването на престъпление.


За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага само глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 6.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Настоящият раздел съдържа кратко представяне на етапите в наказателния процес.

Наказателният процес се разделя на три етапа: разследване, междинно производство и основно производство или процес (включително обжалване и принудително изпълнение).

 • Разследване (Ermittlungsverfahren): Разследващите власти (прокурорът или полицията) започват разследване, ако ви подозират в извършването на углавно престъпление. Целта на разследването е да се установи дали подозренията по отношение на вас са основателни. За да проведат разследването, посочените власти могат да предприемат различни мерки, включително претърсване на дома ви. След приключване на разследването прокурорът решава дали да прекрати производството на основание липса на подозрения или да ви повдигне обвинение.
 • Връзката отваря нов прозорецМеждинно производство (Zwischenverfahren): По време на междинното производство съдът преценява обвинението и взема решение дали наказателното преследване трябва да продължи. Ако съдът намира, че са налице достатъчно доказателства, които е вероятно да доведат до осъдителна присъда, той открива основното производство.
 • Основно производство (Hauptverfahren): По време на основното производство съдът подготвя и провежда процеса. Съдът разглежда обвинението в устно изслушване в съдебно заседание въз основа на наличните доказателства (очевидци, документи и др.). Ще ви бъде дадена също възможност да изложите пред съда вашата версия за станалото и да коментирате твърденията. Ако съдът намери, че сте извършили закононарушението, ще бъдете осъден. В противен случай ще бъдете оправдан. Можете да обжалвате присъдата в определени срокове. При пълно въззивно обжалване (Berufsverfahren), основното производство се повтаря пред съд от по-висша инстанция. При производство за преразглеждане (Revisionsverfahren) присъдата се проверява само за грешки при прилагане на правото.

Съществуват различни варианти на това производство. Основните са Връзката отваря нов прозорецсъкратено производство (Strafbefehlsverfahren), Връзката отваря нов прозорецспиране или прекратяване на производството (Einstellung des Verfahrens) и Връзката отваря нов прозорецускорено производство (beschleunigtes Verfahren).

Настоящите информационни листи съдържат подробности за отделните етапи на наказателния процес и за вашите права. Тази информация не замества правния съвет, а предназначението ѝ е само да ви упъти.

Ролята на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване.

За да намерите необходимата ви информация, моля натиснете върху следните връзки.

Връзката отваря нов прозорец1 – Бележки

Връзката отваря нов прозорец2 – Консултиране с адвокат

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права по време на разследването

 • Разпит
 • Процедура по установяване на самоличността/обиск
 • Претърсване/изземване/подслушване на телефона
 • Арест
 • Мярка за неотклонение задържане под стража
 • Обвинението

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права в съда

Връзката отваря нов прозорец5 – Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец6 – Пътни нарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/08/2019