Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

 • Αρχική σελίδα
 • Δικαιωματα των κατηγορουμενων σε ποινικη διαδικασια

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαιωματα των κατηγορουμενων σε ποινικη διαδικασια - Γερµανία

Τα παρόντα ενημερωτικά φυλλάδια περιγράφουν τι συμβαίνει όταν είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης.


Πληροφορίες σχετικά με τροχαίες παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η υπό όρους επιβολή χρηματικής ποινής, είναι διαθέσιμες στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενημερωτικό φυλλάδιο 6.

Εάν αναζητείτε πληροφορίες ως θύμα μιας αξιόποινης πράξης, αναλυτικές επεξηγήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας θα βρείτε εδώ.

Συνοπτική περιγραφή της ποινικής διαδικασίας

Συνοπτική περιγραφή των σταδίων μιας ποινικής διαδικασίας παρατίθεται ακολούθως.

Η ποινική διαδικασία αρθρώνεται σε τρία στάδια: στην προκαταρκτική εξέταση, στην ενδιάμεση διαδικασία και στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία (περιλαμβανομένης της διαδικασίας δευτεροβάθμιας δίκης και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης).

 • Προκαταρκτική εξέταση: οι διωκτικές αρχές (η εισαγγελία ή η αστυνομία) κινούν προκαταρκτική εξέταση εις βάρος σας, εφόσον είστε ύποπτος αξιόποινης πράξης. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διερευνηθεί εάν η υποψία είναι βάσιμη ή όχι. Προς τούτο, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες ανακριτικές πράξεις όπως, π.χ. αυτοψία της κατοικίας σας. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, η εισαγγελία αποφασίζει εάν η διαδικασία θα αναβληθεί ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων ή εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος σας.
 • Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕνδιάμεση διαδικασία: κατά την ενδιάμεση διαδικασία το δικαστήριο εξετάζει το περιεχόμενο της ποινικής δίωξης και αποφασίζει τη διακοπή ή τη συνέχιση της διαδικασίας. Εάν βάσει των υποβληθέντων αποδεικτικών στοιχείων το δικαστήριο κρίνει ότι είναι πιθανή η καταδίκη, κινεί την επ’ ακροατηρίω διαδικασία.
 • Επ’ ακροατηρίω διαδικασία: κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία το δικαστήριο προετοιμάζει την κύρια δίκη την οποία και διεξάγει στη συνέχεια. Η άσκηση ποινικής δίωξης γίνεται κατά τη διάρκεια προφορικής συζήτησης κατά την οποία εξετάζονται τα διαθέσιμα αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.). Δίδεται και σ’ εσάς η δυνατότητα να ερμηνεύσετε το κατηγορητήριο από τη δική σας σκοπιά ή/και να τοποθετηθείτε επ’ αυτού. Εάν επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, καταδικάζεστε σε ποινή. Ένδικο μέσο κατά της καταδίκης μπορείτε να ασκήσετε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη διαδικασία προσφυγής επαναλαμβάνεται η κύρια διαδικασία από ανώτερο δικαστήριο. Στην αναιρετική διαδικασία εξετάζεται η απόφαση ως προς την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων.

Υπάρχουν, ωστόσο, αποκλίσεις στην παραπάνω διαδικασία. Οι σημαντικότερες είναι η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής, η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαναβολή της διαδικασίας και η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυνοπτική διαδικασία.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα επιμέρους στάδια της ποινικής διαδικασίας και τα δικαιώματά σας θα βρείτε στα ενημερωτικά φυλλάδια. Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικαθιστούν τις νομικές συμβουλές και χρησιμεύουν μόνο για σκοπούς καθοδήγησης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο σε ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο.

Επιλέξτε τους συνδέσμους που ακολουθούν. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο1 – Επεξηγήσεις

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο2 – Πρόσβαση σε νομικές συμβουλές

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο3 – Τα δικαιώματά μου κατά την προκαταρκτική εξέταση

 • Ανάκριση υπόπτων
 • Καταγραφή στοιχείων αναγνώρισης ταυτότητας/σωματική έρευνα
 • Αυτοψία/κατάσχεση/παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
 • Σύλληψη
 • Προσωρινή κράτηση
 • Ποινική δίωξη

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο5 – Τα δικαιώματά μου μετά την επ' ακροατηρίω διαδικασία

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο6 – Τροχαία αδικήματα και αδικήματα ήσσονος σημασίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαγγλική έκδοση)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019