2 — Как да получите адвокат

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Всяка форма на участие в наказателното производство може да се възползва от получаването на независима правна консултация. В информационните листове ще видите кога и при какви обстоятелства имате право на защита от адвокат. По-долу ще откриете как да намерите адвокат и как да платите разноските за адвокат, ако не можете да си позволите адвокат.


Как да намеря адвокат?

Ако знаете, че сте заподозрян (а) в извършване на престъпление, можете например да намерите в интернет адвокати, специализирани в наказателното право или специализирани в наказателното право. Всеки регистриран в Германия адвокат има право да действа като защитник. Например, за да намерите адвокат, можете да използвате Връзката отваря нов прозорец федералния официален регистър на адвокатите. Ако е преждевременно, защото сте изложен на риск от задържане или търсене, можете да се свържете с защитник в повечето региони на Германия чрез спешен телефонен разговор в областта на отбраната. Ако имате критерии като владеене или пребиваване на чужд език, можете да се обърнете към адвокатската колегия Връзката отваря нов прозорецна Германската адвокатска колегия или към секцията на регионалните адвокатски колегии в областта на наказателното право. От 01.01.2010 г. насам са Връзката отваря нов прозорецизготвени регионални списъци с адвокати, които желаят да поемат задължения за адвокати в областта на защитата на митата. Ако и как могат да бъдат намерени тези списъци, можете да се консултирате с местната камара на адвокатите.

Ако сте арестуван или задържан Връзката отваря нов прозорецпод стража, нямате достъп до тази информация. От полицията се изисква да представи списък с адвокати или телефонни указатели. Полицейските табели са известни и на полицията. Ако полицията не ви позволява да контактувате с адвокат, важно е да уведомите съда, ако сте изправен пред вас. Съдилищата разполагат и със списъци на адвокати, които желаят да поемат Връзката отваря нов прозорецзадължителна защита.

Кой трябва да плаща адвокатските хонорари?

Държавата трябва да понесе съдебните такси, ако или до степента, в която сте оправдани. Ако процедурата Връзката отваря нов прозорецбъде прекратена или ако сте осъдени, ще трябва да заплатите разходите.

Дори ако имате малко или никакви приходи, по принцип няма да получавате публична финансова подкрепа за наказателното производство. Можете да поискате съвет от местния съд, който отговаря за Вашето място на пребиваване, само за Връзката отваря нов прозорецпървоначално обсъждане.

В случаите на Връзката отваря нов прозорецзадължителна защита съществува специален характер на плащането. В този случай адвокатът Ви първоначално се заплаща от държавата, но законовото възнаграждение на адвоката като запазен защитник е по-ниско от изискваното от адвоката, за да бъде в състояние на защита по подразбиране. Трябва да имате предвид факта, че в случай на постановена присъда разходите ви за отбрана ще бъдат за Ваша сметка в края на процедурата. С други думи, ще трябва да заплатите на държавата възнагражденията на държавата и освен това да възстановят на адвоката разходите, които би могъл да предяви в случай на незадължителна защита, ако можете да го направите.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/08/2019