6 — Пътни нарушения и леки нарушения

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Как се третират пътнотранспортните нарушения?

Управляващият орган провежда наказателно производство срещу незначителни нарушения на правилата за движение, като например превишена скорост. Те не са престъпления, а административни нарушения. От друга страна, особено тежките нарушения на трафика, по-специално тези, които са застрашени или наранени от останалите, в повечето случаи са престъпление.

Административните разследвания на пътнотранспортни нарушения се извършват от управляващия орган. Можете да представите становището си писмено по време на процедурата. За административни нарушения се налага глоба в размер до две хиляди евро. В случай на леки нарушения (напр. нарушения на правилата за паркиране) ще бъдете предупреден и предложен да платите глоба в размер до 55 EUR. Ако платите, процедурата приключва ако не плащате и управляващият орган ви води отговорен, може да ви бъде наложена глоба за плащането на глоба. В производството по налагане на санкции може да бъде наложена и забрана за шофиране. Размерът на глобата и продължителността на забраната за трафик са Връзката отваря нов прозорецвключени в каталог.

Можете да обжалвате акта за налагане на наказание. След това производството се подава до съда чрез прокуратурата. По принцип се извършва основна процедура, както е видно от Връзката отваря нов прозорецтаблица 4. При все това съдът може да вземе решение с решение, ако счита, че не е необходим съдебен процес и че Вие и прокуратурата не влизат в противоречие с тази процедура. Можете да обжалвате решение или решение в такава процедура, което се решава от Върховния областен съд. Това право на обжалване обаче е допустимо само ако например ви бъде наложена глоба от над 250 EUR или ако срещу нея се приложи законът.

Такива нарушения ли се извършват и от граждани на други държави членки? Как?

Такива пътнотранспортни нарушения се извършват и от граждани на други държави членки. Ако сте се сблъсквали при извършване на пътнотранспортно нарушение, обезщетението или гаранцията може да бъде задържано директно на място. Гаранцията се компенсира в края на процедурата с наложената Ви глоба. Ако не сте открити при извършване на нарушението, срещу вас може да бъде възбудено наказателно преследване, ако вашата държава членка изпраща на Германия данни за собствениците на превозни средства. В рамките на ЕС автоматизирана електронна система за обмен на данни ще бъде задействана при осем особено тежки пътнотранспортни нарушения (несъобразена скорост, неизползване на обезопасителен колан, преминаване на червена светлина, управление в нетрезво състояние, управление под въздействието на наркотични вещества, неизползване на предпазна каска, движение в забранена лента, използване на мобилен телефон или други средства за комуникация по време на шофиране). При последващата процедура по пощата Ви се изпраща уведомително писмо до вас или до собственика на превозното средство на неговия език, а след това може да бъде наложена мярка за предупреждение или глоба. Германия се присъедини към прилагането на глобите в целия ЕС. Това означава, че глобите, наложени в Германия, могат да бъдат възстановени от вашата страна.

Тези пътнотранспортни нарушения ще бъдат ли регистрирани в съдебното ми досие?

Пътнотранспортните нарушения не се записват във Връзката отваря нов прозорец федералния централен регистър за престъпления, а в Връзката отваря нов прозорец регистъра на събитията по време на кормуване. В регистъра на събитията, водещи до произшествия, пътнотранспортните нарушения се съхраняват от участниците в пътното движение, доколкото те са правно приложими и нарушението е определено с точки или е наложена забрана за шофиране в съответствие със системата за оценка на водача. Решенията, вписани в регистъра на водачите на моторни превозни средства, ще бъдат оценявани с един или три Връзката отваря нов прозорец пункта в зависимост от естеството и тежестта на нарушението и ще бъдат изтрити след определени срокове. Германското свидетелство за управление на МПС се отнема от 8 точки, а чуждестранното свидетелство за управление на МПС губи правото да управлява МПС в Германия. Ако разполагате с информация относно Вас, можете да се свържете с Федералната служба за автомобилни превози.

Допълнителна информация

Пътнотранспортните нарушения и процедурите са регламентирани от Връзката отваря нов прозорецЗакона за движение по пътищата ( Връзката отваря нов прозорецStraßenverkehrsordnung) и Закона за административните нарушения (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Системата за оценка на МПС се регулира от Закона за движение по пътищата и Регламента относно свидетелствата за управление на МПС.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/08/2019