2 – Jak získat advokáta

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Jakákoli forma účasti v trestním řízení může mít výhodu spočívající v získání nezávislého právního poradenství. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte právo na obhajobu advokátem. Níže naleznete informace o tom, jak najít advokáta a jak zaplatit odměnu advokáta, pokud si nemůžete dovolit advokáta.


Jak najít advokáta?

Pokud víte, že existuje podezření ze spáchání trestného činu, můžete se například obrátit na internetové právníky, které se specializují na trestní právo nebo se specializují na trestní právo. Obhájce zapsaný v Německu je oprávněn působit jako obhájce. Pro vyhledání právníka můžete například využít Odkaz se otevře v novém okně. federálního oficiálního rejstříku advokátů. Pokud je předčasné, protože jste vystaveni riziku zatčení nebo prohlídky, můžete se ve většině německých regionů obrátit na zástupce obrany ve většině německých regionů na základě mimořádné výzvy k podávání návrhů na obhajobu. Pokud máte taková kritéria, jako je znalost cizích jazyků nebo bydliště, můžete se obrátit Odkaz se otevře v novém okně.na obhájce obhájců podle trestního práva německého sdružení právníků nebo oddělení místního soudu v krajských advokátních komorách. Od roku 01.01.2010 Odkaz se otevře v novém okně.byly vypracovány regionální seznamy právníků, kteří jsou ochotni převzít právníky v oblasti obrany. Pokud a jakým způsobem lze k těmto seznamům přistupovat, můžete konzultovat místní advokátní komoru.

Jste-li zatčen nebo Odkaz se otevře v novém okně.vzat do vazby, nemáte k těmto informacím přístup. Policie je povinna poskytnout seznam advokátů nebo telefonního seznamu. Policii rovněž známe čísla policejních oznámení. Pokud vám policie neumožní kontakt s obhájcem, je důležité, abyste o tom informoval soud. Soudy jsou rovněž v držení seznamů advokátů, kteří jsou ochotni převzít Odkaz se otevře v novém okně.povinnou obranu.

Kdo hradí odměny advokáta?

Stát musí hradit právní poplatky, pokud jste byli zproštěni viny nebo v takovém rozsahu. V případě Odkaz se otevře v novém okně.ukončení řízení nebo v případě, že jste odsouzen, budete muset uhradit náklady řízení.

I když máte malý nebo žádný příjem, neobdržíte v zásadě veřejnou finanční podporu pro trestní řízení. Žádost o radu místního soudu v místě bydliště můžete požádat pouze o Odkaz se otevře v novém okně.úvodní diskusi.

Zvláštní povaha platby existuje v případech Odkaz se otevře v novém okně.povinné obrany. V tomto případě je Váš advokát nejprve placen státem, avšak právní odměna advokáta jako obhájce obhajoby je nižší než odměna advokáta, která je vyžadována k obhajobě. Musíte vzít v úvahu skutečnost, že v případě odsouzení Vám budou na konci postupu účtovány Vaše náklady na obhajobu. Jinak řečeno, budete muset vrátit advokátům náhradu nákladů řízení a kromě toho vrátit advokátovi náhradu nákladů řízení, které by mohl uplatnit v případě nepovinné obrany, pokud tak budete moci učinit.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/08/2019