6 – Silniční dopravní přestupky a méně závažné delikty

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Jak se s dopravními přestupky zachází?

Menší dopravní přestupky, jako je překročení povolené rychlosti, jsou stíhány řídícím orgánem. Nejedná se o trestné činy, ale o správní delikty. Na druhé straně jsou obzvláště závažná porušení předpisů, zejména ta, která jsou ohrožena nebo způsobena jinými osobami, ve většině případů trestným činem.

Správní vyšetřování dopravních přestupků provádí řídící orgán. V průběhu řízení můžete předložit svá stanoviska. Za správní delikty lze uložit pokutu až do výše dvou tisíc eur. Budete varován a navrhnete, aby v případě méně závažných trestných činů (např. v případě porušení předpisů týkajících se parkování) uhradili vaporační pokutu až do výše 55 EUR. V případě, že jste platil (a), postup končí pokud neplatíte a řídící orgán odpovídá, můžete se na vás uložit pokutu. Zákaz řízení může být uložen i v řízení o uložení sankce. Výše pokuty a doba trvání zákazu provozu jsou Odkaz se otevře v novém okně.uvedeny v katalogu.

Proti trestnímu postihu můžete podat opravný prostředek. Řízení je poté předloženo soudu prostřednictvím státního zastupitelství. V zásadě zde probíhá hlavní postup, jak je uvedeno v Odkaz se otevře v novém okně.přehledu 4. Soud však může rovněž rozhodnout rozhodnutím, pokud se domnívá, že soudní řízení není nezbytné, a že jste a Úřad státního zástupce tímto postupem nejsou v rozporu. Proti rozsudku nebo rozhodnutí se můžete odvolat v takovém řízení, o němž rozhoduje vrchní zemský soud. Toto právo na odvolání je však přípustné pouze tehdy, pokud je například uložena pokuta ve výši více než 250 EUR nebo pokud se na vás vztahují právní předpisy.

Jsou tyto dopravní přestupky stíhány státními příslušníky jiných členských států? Jak?

Tyto dopravní přestupky sledují i státní příslušníci jiných členských států. Pokud jste se při páchání dopravního deliktu setkali, může být příspěvek nebo jistota sražena přímo na místě. Záruka je započtena na konci řízení o pokutu, která vám byla uložena. Pokud jste při spáchání porušení předpisů nenašli, můžete být stíháni, pokud váš domovský stát zašle údaje o majitelích vozidel do Německa. V rámci EU bude automatizovaný elektronický systém pro sdílení dat provozován v osmi zvláště závažných dopravních deliktech (překročení povolené rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů, nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, řízení vozidla pod vlivem drog, nepoužití ochranné přilby, použití zakázaného pruhu, používání mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení při řízení). V následujícím poštovním postupu Vám nebo vlastníkovi vozidla zašle dopis s informacemi ve svém jazyce a lze Vám uložit pokutu nebo pokutu. Německo se připojilo k celounijnímu vymáhání pokut. To znamená, že pokuty uložené v Německu mohou být získány zpět z domovské země.

Budou se tyto dopravní přestupky objevit v rejstříku trestů?

Dopravní přestupky nejsou zaznamenány ve Odkaz se otevře v novém okně. federálním centrálním rejstříku trestných činů, ale v Odkaz se otevře v novém okně. rejstříku jízdních událostí. V rejstříku řízení jsou dopravní přestupky uchovávány účastníky silničního provozu, pokud jsou právně vymahatelné a pokud je porušení hodnoceno body nebo zákaz řízení byl uložen v souladu se systémem pro posuzování řidiče. Rozhodnutí zapsaná v rejstříku událostí řízení budou posuzována podle jednoho nebo tří Odkaz se otevře v novém okně. bodů v závislosti na povaze a závažnosti protiprávního jednání a po uplynutí určitých lhůt budou zrušena. Německý řidičský průkaz bude odebrán z více než 8 bodů, zatímco zahraniční řidičský průkaz ztratí v Německu řidičské oprávnění. V případě jakýchkoli informací, které se vás týkají, můžete kontaktovat Federální úřad pro dopravu a dopravu (Federal Motor Transport Authority).

Další informace

Dopravní přestupky a řízení jsou upraveny zákonem o Odkaz se otevře v novém okně.silničním provozu (StraßenverkehrsordnungOdkaz se otevře v novém okně.) a zákonem o přestupních přestupcích (Gesetz über Ornungswidrigkeiten). Systém hodnocení řízení je upraven zákonem o silničním provozu a nařízením o řidičských průkazech.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/08/2019