2 — Sådan får man en advokat

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Enhver form for deltagelse i straffesager kan have den fordel, at den får uafhængig juridisk rådgivning. I faktabladene kan du finde ud af, hvornår og under hvilke omstændigheder en advokat har ret til at blive forsvaret. Nedenfor finder du dig, hvordan du finder en advokat, og hvordan du skal betale advokatsalærer, hvis du ikke har råd til en advokat.


Hvordan finder du en advokat?

Hvis du ved, at du er mistænkt for at have begået en strafbar handling, kan du f.eks. finde advokater med speciale i strafferet eller speciale i strafferet. Enhver advokat, der er registreret i Tyskland, har ret til at fungere som forsvarsadvokat. For at finde en advokat kan du f.eks. bruge det Link åbner i nyt vindue føderale officielle register over advokater. Hvis det er for tidligt, fordi du er i fare for at anholde eller søge, kan du nå ud til en forsvarsadvokat i det meste af Tysklands regioner ved hjælp af et forsvarsnødopkald. Hvis du har kriterier såsom fremmedsprogskundskaber eller bopæl, kan du se forsvarsadvokatens søgning i Link åbner i nyt vindueden tyske advokatforenings forening eller den lokale domstolsafdeling i de regionale advokatforbund. Siden 01.01.2010 er der udarbejdet regionale lister over advokater, der Link åbner i nyt vindueer villige til at varetage opgaver som forsvarsadvokater. Hvis og hvordan man kan få adgang til disse lister, kan du henvende dig til det lokale advokatkammer.

Hvis du bliver anholdt eller Link åbner i nyt vinduevaretægtsfængslet, har du ikke adgang til disse oplysninger. Politiet er forpligtet til at stille en liste over advokater eller telefonbogen til rådighed. Politiets numre er også kendt af politiet. Hvis politiet ikke tillader dig at kontakte en advokat, er det vigtigt, at du oplyser retten, hvis du får sagen forelagt. Domstolene er også i besiddelse af lister over advokater, der er villige til at overtage Link åbner i nyt vindueobligatorisk forsvar.

Hvem skal betale advokatsalærer?

Staten skal betale advokatsalæret, hvis eller i det omfang du frifindes. Hvis proceduren Link åbner i nyt vindueafbrydes, eller hvis du er dømt, skal du betale sagsomkostningerne.

Selv om du kun har lidt eller ingen indtægt, vil du i princippet ikke modtage offentlig finansiel støtte til straffesagen. Du kan kun anmode om råd fra den lokale domstol, der har ansvaret for din bopæl, til en Link åbner i nyt vindueindledende drøftelse.

Der er tale om en særlig form for betaling i tilfælde af Link åbner i nyt vindueobligatorisk forsvar. I dette tilfælde betales din advokat i første omgang af staten, men advokatens salær som advokat er lavere end det, som advokaten kræver som standard. Du skal tage hensyn til, at du i tilfælde af domfældelse vil betale dine udgifter til forsvar efter proceduren. Med andre ord skal du betale advokatsalærer tilbage til staten og desuden godtgøre advokaten de omkostninger, han ville have haft i tilfælde af et ikke-obligatorisk forsvar, hvis du er i stand til det.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 30/08/2019