2 — Πώς θα αποκτήσετε δικηγόρο

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Κάθε μορφή συμμετοχής σε ποινική διαδικασία μπορεί να έχει το πλεονέκτημα ότι συγκεντρώνει ανεξάρτητες νομικές συμβουλές. Στα ενημερωτικά δελτία θα ενημερωθείτε για το πότε και υπό ποιες συνθήκες έχετε το δικαίωμα υπεράσπισης από δικηγόρο. Στη συνέχεια, θα βρείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βρείτε δικηγόρο και πώς να πληρώσετε τα δικηγορικά έξοδα, αν δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε δικηγόρο.


Πώς μπορώ να βρω δικηγόρο;

Αν γνωρίζετε ότι είστε ύποπτος για την τέλεση αδικήματος, μπορείτε, για παράδειγμα, να βρείτε τους δικηγόρους του διαδικτύου που ειδικεύονται στο ποινικό δίκαιο ή ειδικεύονται στο ποινικό δίκαιο. Κάθε δικηγόρος που έχει την έδρα του στη Γερμανία δικαιούται να ενεργεί ως συνήγορος υπεράσπισης. Για παράδειγμα, για να βρείτε δικηγόρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ομοσπονδιακό δημόσιο μητρώο δικηγόρων. Εάν είναι πρόωρο επειδή κινδυνεύετε να συλληφθείτε ή να κάνετε έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με συνήγορο υπεράσπισης σε εικοσιτετράωρη βάση στις περισσότερες περιφέρειες της Γερμανίας μέσω έκτακτης ανάγκης από συνήγορο υπεράσπισης. Εάν έχετε κριτήρια όπως οι δεξιότητες ή η διαμονή ξένων γλωσσών, μπορείτε να συμβουλευτείτε την έρευνα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτων δικηγόρων υπεράσπισης του δικηγορικού συλλόγου της γερμανικής ένωσης δικηγόρων ή του τοπικού δικαστηρίου των περιφερειακών δικηγορικών συλλόγων. Από το 01.01.2010 Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροέχουν καταρτιστεί περιφερειακοί κατάλογοι δικηγόρων που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν καθήκοντα υπεράσπισης των δικηγόρων. Εάν και με ποιον τρόπο είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτούς τους καταλόγους, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο.

Εάν έχετε συλληφθεί ή έχετε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτεθεί υπό προσωρινή κράτηση, δεν έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Η αστυνομία υποχρεούται να παρέχει κατάλογο δικηγόρων ή τηλεφωνικού καταλόγου. Οι αριθμοί των αστυνομικών υπηρεσιών είναι επίσης γνωστοί στην αστυνομία. Εάν η αστυνομία δεν σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με δικηγόρο, είναι σημαντικό να ενημερώσετε το δικαστήριο εάν σας προσαχθείτε. Τα δικαστήρια έχουν επίσης στην κατοχή τους καταλόγους δικηγόρων οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουποχρεωτική άμυνα.

Ποιος οφείλει να καταβάλει τις αμοιβές των δικηγόρων;

Το κράτος πρέπει να καταβάλει τα νόμιμα τέλη εάν ή στο βαθμό που απαλλαχθείτε. Εάν η διαδικασία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρολήξει ή εάν καταδικαστείτε, θα πρέπει να πληρώσετε τα έξοδα.

Ακόμη και αν έχετε ελάχιστο ή μηδενικό εισόδημα, δεν θα λάβετε, καταρχήν, δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για την ποινική διαδικασία. Μπορείτε να ζητήσετε τη συμβουλή του τοπικού δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον τόπο διαμονής σας μόνο για Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαρχική συζήτηση.

Σε περιπτώσεις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουποχρεωτικής υπεράσπισης υπάρχει ειδική φύση πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, ο δικηγόρος σας αμείβεται αρχικά από το κράτος, αλλά η νομική αμοιβή του δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης είναι χαμηλότερη από την αμοιβή που απαιτείται από τον δικηγόρο για να είναι σε κατάσταση πτώχευσης. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι, σε περίπτωση καταδίκης, τα έξοδα υπεράσπισής σας θα χρεωθείτε στο τέλος της διαδικασίας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιστρέψετε τις αμοιβές των δικηγόρων στο κράτος και, επιπλέον, να αποζημιώσετε τον δικηγόρο για τις δαπάνες που θα μπορούσε να διεκδικήσει στην περίπτωση μη υποχρεωτικής υπεράσπισης, εάν έχετε τέτοια δυνατότητα.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019