6 — Τροχαίες παραβάσεις και αδικήματα ήσσονος σημασίας

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Πώς αντιμετωπίζονται τα αδικήματα που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία;

Ήσσονος σημασίας τροχαίες παραβάσεις, όπως η υπέρβαση ταχύτητας, διώκονται από τη διαχειριστική αρχή. Δεν πρόκειται για ποινικά αδικήματα, αλλά για διοικητικές παραβάσεις. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας για την κυκλοφορία, ιδίως όσες απειλούνται ή τραυματιστούν από τις άλλες, συνιστούν στις περισσότερες περιπτώσεις ποινικό αδίκημα.

Οι διοικητικές έρευνες για τροχαίες παραβάσεις διεξάγονται από τη διαχειριστική αρχή. Μπορείτε να υποβάλετε τις απόψεις σας γραπτώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τα διοικητικά αδικήματα τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ. Θα ειδοποιηθείτε και θα σας προσφερθεί να σας καταβάλει προειδοποιητικό πρόστιμο έως 55 EUR όταν πρόκειται για ήσσονος σημασίας αδικήματα (π.χ. παραβάσεις στάθμευσης). Εάν πληρώσετε, η διαδικασία τελειώνει εάν δεν πληρώνετε και η διαχειριστική αρχή σας είναι υπεύθυνη, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο για να πληρώσετε πρόστιμο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων μπορεί επίσης να επιβληθεί απαγόρευση οδήγησης. Το ύψος του προστίμου και η διάρκεια της απαγόρευσης των παραβάσεων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροορίζονται σε κατάλογο.

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της ειδοποίησης. Στη συνέχεια, η διαδικασία υποβάλλεται στο δικαστήριο μέσω της εισαγγελίας. Εκεί, διεξάγεται καταρχήν μια κύρια διαδικασία, όπως φαίνεται στην πράξη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο4. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει με απόφασή του εάν κρίνει ότι η δίκη δεν είναι αναγκαία και ότι εσείς και η εισαγγελία δεν έρχονται σε σύγκρουση με τη διαδικασία αυτή. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης σε μια τέτοια διαδικασία, η οποία αποφασίζεται από το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα προσφυγής επιτρέπεται μόνο εάν, για παράδειγμα, έχει επιβληθεί πρόστιμο άνω των 250 EUR ή εφαρμόζεται το αντικείμενο της νομοθετικής διαδικασίας.

Διώκονται από υπηκόους άλλων κρατών μελών οι εν λόγω τροχαίες παραβάσεις; Πώς;

Τέτοιες τροχαίες παραβάσεις διώκονται επίσης από υπηκόους άλλων κρατών μελών. Σε περίπτωση που διαπράξετε τροχαία παράβαση, η αποζημίωση ή η εγγύηση μπορεί να παρακρατηθεί άμεσα επί τόπου. Η εγγύηση αντισταθμίζεται στο τέλος της διαδικασίας με το πρόστιμο που σας επιβάλλεται. Εάν δεν έχετε βρεθεί όταν διαπράξετε την παράβαση, μπορείτε να ασκήσετε δίωξη εάν το κράτος καταγωγής σας στείλει στοιχεία σχετικά με τους ιδιοκτήτες οχημάτων στη Γερμανία. Εντός της ΕΕ, ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων θα λειτουργεί σε οκτώ ιδιαίτερα σοβαρές τροχαίες παραβάσεις (υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παραβίαση φωτεινού κόκκινου σηματοδότη, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μη χρήση προστατευτικού κράνους, με χρήση απαγορευμένης λωρίδας, χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλες συσκευές επικοινωνίας κατά την οδήγηση). Στη μεταγενέστερη ταχυδρομική διαδικασία, σας αποστέλλεται έγγραφο πληροφοριών προς εσάς ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος στη γλώσσα του και στην περίπτωση αυτή μπορεί να σας επιβληθεί προειδοποιητικό πρόστιμο ή πρόστιμο. Η Γερμανία έχει πλέον επιβάλει την επιβολή προστίμων σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται στη Γερμανία μπορούν να ανακτηθούν από τη χώρα σας.

Αυτές οι τροχαίες παραβάσεις εμφανίζονται στο ποινικό σας μητρώο;

Οι τροχαίες παραβάσεις δεν καταγράφονται στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ομοσπονδιακό κεντρικό μητρώο για ποινικά αδικήματα αλλά στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο μητρώο συμβάντων οδήγησης. Στο μητρώο των συμβάντων οδήγησης, τα αδικήματα που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία αποθηκεύονται από τους χρήστες του οδικού δικτύου εφόσον είναι νομικά εκτελεστά και η παράβαση βαθμολογείται με σημεία ή έχει επιβληθεί απαγόρευση οδήγησης σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του οδηγού. Οι αποφάσεις που έχουν εγγραφεί στο μητρώο των εκδηλώσεων οδήγησης αξιολογούνται με ένα ή τρία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο σημεία ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης και διαγράφονται μετά από ορισμένες προθεσμίες. Η γερμανική άδεια οδήγησης θα αποσυρθεί από 8 μονάδες, ενώ η άδεια οδήγησης της αλλοδαπής θα απολέσει το δικαίωμα οδήγησης στη Γερμανία. Εάν έχετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομοσπονδιακή υπηρεσία μεταφορών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Τα αδικήματα και οι διαδικασίες οδικής κυκλοφορίας ρυθμίζονται από τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί οδικής κυκλοφορίας ( Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροStrassenverkehrsordnung) και τον νόμο περί διοικητικών παραβάσεων (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Το σύστημα αξιολόγησης της οδήγησης ρυθμίζεται από τον νόμο για την οδική κυκλοφορία και τον κανονισμό για τις άδειες οδήγησης.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019