2 — Kuidas saada advokaati?

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Kriminaalmenetluse mis tahes vormis osalemise eeliseks võib olla sõltumatu õigusnõu saamine. Teabelehtedel on kirjas, millal ja millistel tingimustel on teil õigus kaitsjale. Allpool selgitatakse, kuidas leida advokaati ja kuidas maksta advokaaditasusid, kui te ei saa endale advokaati lubada.


Kuidas leida advokaati?

Kui teate, et teid kahtlustatakse süüteo toimepanekus, leiate näiteks kriminaalõiguse või kriminaalõigusega spetsialiseerunud internetiadvokaate. Saksamaal registreeritud mis tahes advokaadil on õigus tegutseda kaitsjana. Näiteks advokaadi leidmiseks võite kasutada Lingil klikates avaneb uus aken föderaalse advokaatide ametlikku registrit. Kui teil on oht vahistada või otsida, siis on ennatlik, kui enamikul Saksamaa regioonidest on võimalik pöörduda kaitsja poole, helistades kaitseadvokaadi kaudu. Kui Teil on selliseid kriteeriume nagu võõrkeeleoskus või elukoht, võite te konsulteerida Lingil klikates avaneb uus akenkaitsejuristide poole Saksa Advokaatide Assotsiatsiooni või piirkondlike advokatuuride kohaliku kohtu kriminaalseaduse alusel. Alates 01.01.2010. aastast on koostatud piirkondlikud nimekirjad juriste, kes soovivad võtta vastu kaitseadvokaateLingil klikates avaneb uus aken. Kui ja kuidas need nimekirjad on kättesaadavad, võite külastada kohalikku juristide koda.

Kui teid vahistatakse või Lingil klikates avaneb uus akenteid hoitakse vahi all, ei ole teil neile andmetele juurdepääsu. Politsei peab esitama advokaatide nimekirja või telefonikataloogi. Politsei teadete numbrid on teada ka politseile. Kui politsei ei võta endale mingit kontakti advokaadiga, on oluline, et te annate kohtule teada, kui teile esitatakse kaebus. Kohtutel on ka nimekiri juristidest, kes on valmis Lingil klikates avaneb uus akenkohustuslikku kaitset võtma.

Kes peab advokaaditasu maksma?

Riik peab kandma kohtukulud, kui te olete õigeks mõistetud või kui te olete õigeks mõistetud. Kui menetlus Lingil klikates avaneb uus akenlõpetatakse või kui olete süüdi mõistetud, peate tasuma menetluskulud.

Isegi kui teie sissetulek on väike või olematu, ei saa te põhimõtteliselt kriminaalmenetluse eest riigilt rahalist toetust. Te võite taotleda oma elukoha eest vastutava kohaliku kohtu nõuannet ainult Lingil klikates avaneb uus akenesialgse arutelu jaoks.

Lingil klikates avaneb uus akenKohustusliku kaitse juhtumite puhul on tegemist erimaksetega. Sellisel juhul maksab teie advokaadi eest algselt riik, kuid advokaadi kui kaitsja kasutamise eest makstav tasu on madalam, kui advokaadi tasu, mida advokaat peab vaikimisi kaitsma. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et süüdimõistva kohtuotsuse korral peate Te oma kaitsekulutuste eest tasuma menetluse lõpus. Teisisõnu peate advokaaditasude eest riigile tagasi maksma ning lisaks hüvitama advokaadile kulud, mida tal oleks olnud võimalik teha mittekohustusliku kaitse korral, kui te saate seda teha.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 30/08/2019