2 – Asianajajan hakeminen

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Kaikenlaisen osallistumisen rikosoikeudenkäyntiin voi olla hyötyä siitä, että saadaan riippumatonta oikeudellista neuvontaa. Tietosivuilla on tietoa siitä, milloin ja millä edellytyksillä sinulla on oikeus käyttää asianajajaa. Alla on tietoa asianajajan etsimisestä ja siitä, miten asianajajan palkkiot maksetaan, jos ei ole varaa käyttää asianajajaa.


Miten voi löytää asianajajan?

Jos tiedät, että sinua epäillään rikoksesta, voit hakea esimerkiksi internetjuristeja, jotka ovat erikoistuneet rikoslakiin tai jotka ovat erikoistuneet rikosoikeuteen. Saksassa rekisteröidyllä asianajajalla on oikeus toimia puolustusasianajajana. Asianajajan löytäminen on mahdollista esimerkiksi Linkki avautuu uuteen ikkunaan liittovaltion lakimiesten virallisessa rekisterissä. Jos pidät ennenaikaisena, koska olet vaarassa joutua pidätetyksi tai haudataan, voit päästä puolustusasianajajan puoleen suurimmassa osassa Saksan alueista puolustusasianajajan hätäpuhelun välityksellä. Jos sinulla on esimerkiksi vieraan kielen taitoa tai asuinpaikkaa koskevia kriteerejä, hän voi hakea neuvoja puolustusasianajajien Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhdistyksen tai alueellisten asianajajaliittojen paikallisen tuomioistuimen (Local Court) tekemästä rikostutkinnasta. Vuodesta 01.01.2010 lähtien on Linkki avautuu uuteen ikkunaanlaadittu alueluetteloita asianajajista, jotka ovat halukkaita ottamaan vastaan tullin puolustusasianajajia. Jos ja miten nämä luettelot ovat saatavilla, voit tutustua paikallisjaostoon.

Jos sinut pidätetään tai häntä Linkki avautuu uuteen ikkunaanpidetään tutkintavankeudessa, sinulla ei ole pääsyä näihin tietoihin. Poliisin on toimitettava luettelo asianajajista tai puhelinluettelosta. Poliisin ilmoitukset ovat myös poliisin tiedossa. Jos poliisi ei salli yhteydenpitoa asianajajaan, on tärkeää, että asiasta tiedotetaan tuomioistuimelle, jos asia viedään tuomioistuimeen. Tuomioistuimilla on myös luettelo asianajajista, jotka haluavat ottaa vastuun Linkki avautuu uuteen ikkunaanpakollisesta puolustuksesta.

Kuka maksaa asianajajan palkkiot?

Valtion on kannettava lakisääteiset maksunsa, jos tai siltä osin kuin syytetyt vapautetaan. Jos menettely Linkki avautuu uuteen ikkunaanlopetetaan tai hänet tuomitaan, joudut maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Siinäkin tapauksessa, että sinulla on vain vähän tai ei lainkaan tuloja, et periaatteessa saa julkista rahoitustukea rikosoikeudenkäyntiin. Voit pyytää neuvoa paikalliselta tuomioistuimelta, joka vastaa kotipaikasta, vain Linkki avautuu uuteen ikkunaanalustavaa keskustelua varten.

Maksu on erityinen, jos kyseessä on Linkki avautuu uuteen ikkunaanpakollinen puolustus. Tässä tapauksessa asianajajanne on alun perin maksanut valtio, mutta oikeudellinen korvaus asianajajalle lakipuolustusasianajajana on pienempi kuin se, jonka puolustusasianajaja on velvollinen suorittamaan puolustusasianajajan osalta. Teidän on otettava huomioon se, että jos kyseessä on tuomio, vastaajan on vastattava vastaajan puolustukseen liittyvistä kuluista menettelyn lopussa. Toisin sanoen sinun on maksettava takaisin lakimiehen palkkiot valtiolle ja lisäksi korvattava asianajajalle kulut, jotka hän olisi voinut vaatia, jos vastaaja ei ole halunnut puolustustaan.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 30/08/2019