6 – Tieliikennerikokset ja vähäisemmät rikokset

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Miten liikennerikkomukset käsitellään?

Hallintoviranomainen asettaa syytteeseen vähäisemmät liikennerikkomukset, kuten ylinopeus. Ne eivät ole rikoksia vaan hallinnollisia. Toisaalta erityisesti törkeät liikennerikkomukset, erityisesti törkeät liikennerikkomukset, ovat useimmiten rikoksia.

Hallintoviranomainen tekee hallinnollisia tutkimuksia liikennerikkomuksista. Voit esittää näkemyksesi kirjallisesti menettelyn aikana. Hallinnollisista rikkomuksista voi seurata enintään kahden tuhannen euron suuruinen sakko. Hakijalle lähetetään varoitus ja hänelle tarjotaan sakkoa enintään 55 euroa, jos kyseessä on vähäinen rikos (esim. pysäköinti). Jos maksat, menettely päättyy jos et maksa korvausta ja hallintoviranomainen pitää sinusta vastuussa, hänelle voidaan määrätä sakko sakon maksamisesta. Rangaistusmenettelyssä voidaan määrätä myös ajokiellosta. Sakon määrä ja liikennerikkomusten kiellon kesto on Linkki avautuu uuteen ikkunaanesitetty luettelossa.

Voitte hakea muutosta seuraamusilmoitusta vastaan. Menettely toimitetaan sen jälkeen tuomioistuimelle yleisen syyttäjän viraston välityksellä. Periaatteessa siellä toteutetaan päämenettely, Linkki avautuu uuteen ikkunaankuten lomakkeessa 4 osoitetaan. Tuomioistuin voi kuitenkin myös päättää päätöksellä, jos se katsoo, että oikeudenkäynti ei ole tarpeen ja että sinä ja syyttäjänvirasto eivät ole tämän menettelyn kanssa ristiriidassa. Voitte hakea muutosta tuomioon tai päätökseen, jos ylioikeus on tehnyt päätöksen tällaisesta menettelystä. Valitusoikeus on kuitenkin sallittu vain, jos sinulle on määrätty esimerkiksi sakko, jonka suuruus on yli 250 euroa tai jota lain nojalla on määrätty.

Nostetaanko muiden jäsenvaltioiden kansalaisten syytteeseen asettamista tällaisista liikennerikkomuksista? Miten?

Tällaisia liikennerikkomuksia ajavat myös muiden jäsenvaltioiden kansalaiset. Jos henkilö on joutunut tekemisiin liikennerikkomuksen kanssa, korvaus tai vakuus voidaan pidättää suoraan paikalla. Vakuus hyvitetään menettelyn lopussa Teille määrätyn sakon perusteella. Jos sinua ei löydy rikkomustapauksissa, häntä vastaan voidaan nostaa syyte, jos kotimaasi lähettää tiedot ajoneuvon omistajistaan Saksaan. EU:ssa on käytössä tietojen yhteiskäyttöä koskeva automaattinen sähköinen järjestelmä, joka perustuu kahdeksaan erityisen vakavaan liikennerikkomukseen (ylinopeus, turvavyön käytön laiminlyönti, punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen, rattijuopumus, huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen, suojakypärän käyttö kielletyllä kaistalla, matkapuhelimen käyttö tai muut viestintälaitteet ajon aikana). Myöhemmässä postissa teille lähetetään ilmoitus ajoneuvon omistajalle tai omistajalle hänen omalla kielellään, minkä jälkeen teille voidaan määrätä sakko tai sakko. Saksa on liittynyt EU:n laajuiseen sakkojen täytäntöönpanoon. Tämä tarkoittaa, että Saksassa määrätyt sakot voidaan periä kotimaastasi.

Tietääkö nämä liikennerikkomukset rikosrekisterissä?

Liikennerikkomuksia ei kirjata Linkki avautuu uuteen ikkunaan liittovaltion rikosrekisteriin vaan Linkki avautuu uuteen ikkunaan ajotapahtumien rekisteriin. Ajotapahtumien rekisterissä tienkäyttäjät tallentavat liikennerikkomukset, jos ne ovat oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia ja jos rikkomus on luokiteltu pisteineen tai ajokielto on määrätty kuljettajan arviointijärjestelmän mukaisesti. Ajotapahtumien rekisteriin kirjattuja päätöksiä arvioidaan yhden tai kolmen Linkki avautuu uuteen ikkunaan seikan perusteella rikkomisen luonteen ja vakavuuden mukaan, ja ne poistetaan tiettyjen määräaikojen jälkeen. Saksalainen ajokortti peruutetaan 8 pisteestä, kun taas ulkomainen ajokortti menettää oikeuden ajaa Saksassa. Jos sinulla on tietoa sinusta, ota yhteyttä liikenneliikenneviranomaiseen.

Muita tietoja

Liikennerikkomuksista ja -menettelyistä säädetään tieliikennelaissa Linkki avautuu uuteen ikkunaan(StraßenverkehrsnungLinkki avautuu uuteen ikkunaan) ja hallinnollisista rikkomuksista annetussa laissa. Ajoneuvojen arviointiin sovelletaan tieliikennelakia (Road Traffic Act) ja ajokorttiasetusta (driving Licence Regulation).


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 30/08/2019