6 — Reati tat-traffiku fit-toroq u reati minuri

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kif jiġu ttrattati r-reati tat-traffiku?

Reati minuri tat-traffiku, bħall-veloċità eċċessiva, għandhom jiġu mħarrka mill-awtorità ta’ ġestjoni. Mhumiex reati kriminali, iżda reati amministrattivi. Min-naħa l-oħra, b’mod partikolari, il-ksur gravi tat-traffiku, b’mod partikolari dawk li huma mhedda jew imweġġgħin mill-oħrajn, huwa, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, reat kriminali.

L-investigazzjonijiet amministrattivi dwar ir-reati tat-traffiku jitwettqu mill-awtorità ta’ ġestjoni. Tista’ tippreżenta l-opinjonijiet tiegħek bil-miktub matul il-proċedura. Ir-reati amministrattivi huma punibbli b’multa sa elfejn euro. Se tkun imwissi u offruta tħallas multa ta’ kawtela sa EUR 55 fil-każ ta’ reati minuri (eż. ksur ta’ l-ipparkjar). Jekk tħallas, il-proċedura tintemm jekk ma tħallasx u l-awtorità ta’ ġestjoni żżomm responsabbli, tista’ tkun soġġett għal multa imposta fuqek biex tħallas multa. Fil-proċedura penali tista’ tiġi imposta wkoll projbizzjoni tas-sewqan. L-ammont tal-multa u t-tul tal-projbizzjoni fuq ir-reati tat-traffiku huma Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidastabbiliti f’katalgu.

Tista’ tappella kontra l-avviż ta’ penali. Il-proċedimenti mbagħad jitressqu quddiem il-qorti permezz tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. Hemm, fil-prinċipju, proċedura prinċipali, kif jidher Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafl-iskeda informattiva 4, hemmhekk. Madankollu, il-qorti tista’ wkoll tiddeċiedi b’deċiżjoni jekk tqis li proċess ma jkunx meħtieġ u li inti u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ma jkunux f’kunflitt ma’ din il-proċedura. Tista’ tappella kontra sentenza jew deċiżjoni f’tali proċedura, li tiġi deċiża mill-Qorti Reġjonali Superjuri. Madankollu, dan id-dritt ta’ appell huwa permissibbli biss jekk, pereżempju, tkun ġiet imposta multa ta’ aktar minn EUR 250 jew tiġi applikata lilek is-suġġett tal-liġi.

Dawn ir-reati tat-traffiku huma mħarrka minn ċittadini ta’ Stati Membri oħra? Kif?

Tali reati tat-traffiku huma segwiti wkoll minn ċittadini ta’ Stati Membri oħra. Jekk wieħed jiltaqa’ magħhom meta twettaq reat tat-traffiku, l-allowance jew il-garanzija jistgħu jinżammu direttament fuq il-post. Il-garanzija tiġi kkumpensata fl-aħħar tal-proċedura mill-multa imposta fuqek. Jekk ma ssibx meta twettaq il-ksur, tista’ titħarrek jekk l-Istat ta’ oriġini tiegħek jibgħat data dwar sidien ta’ vetturi lill-Ġermanja. Fi ħdan l-UE, sistema elettronika awtomatizzata għall-kondiviżjoni tad-data ser tiġi operata fi tmien reati tat-traffiku partikolarment serji (l-eċċess ta’ veloċità, in-nuqqas ta’ użu taċ-ċinturin tas-sikurezza, il-qbiż tad-dawl aħmar tat-traffiku, is-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb, is-sewqan taħt l-influwenza tad-drogi, l-użu ta’ elmu ta’ sigurtà, l-użu ta’ karreġġjata pprojbita, l-użu ta’ telefown ċellulari, jew mezzi oħra ta’ komunikazzjoni waqt is-sewqan). Fil-proċedura postali sussegwenti, tintbagħat ittra ta’ informazzjoni lilek jew lis-sid tal-vettura bil-lingwa tagħha stess u mbagħad tista’ tintalab tħallas multa jew multa. Il-Ġermanja ssieħbet fl-infurzar ta’ multi fl-UE kollha. Dan ifisser li multi imposti fil-Ġermanja jistgħu jiġu rkuprati minn pajjiżek.

Dawn ir-reati tat-traffiku se jidhru fir-rekord kriminali tiegħi?

Reati tat-traffiku mhumiex irreġistrati fir-reġistru ċentrali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida federali għal reati kriminali iżda Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida fir-reġistru ta’ avvenimenti ta’ sewqan. Fir-reġistru tal-avvenimenti tas-sewqan, ir-reati tat-traffiku jinħażnu mill-utenti tat-triq sa fejn huma legalment infurzabbli u l-ksur ikun ikklassifikat b’punti jew ikun ġie impost projbizzjoni tas-sewqan skont is-sistema ta’ valutazzjoni tas-sewwieq. Id-deċiżjonijiet li jiddaħħlu fir-reġistru ta’ avvenimenti ta’ sewqan se jiġu vvalutati b’punt wieħed jew tliet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida punti skont in-natura u l-gravità tal-ksur u se jitħassru wara ċerti skadenzi. Liċenzja tas-sewqan Ġermaniża se tiġi rtirata minn 8 punt, filwaqt li l-liċenzja tas-sewqan barranija se titlef id-dritt ta’ sewqan fil-Ġermanja. Jekk għandek xi informazzjoni li tikkonċernak, tista’ tikkuntattja lill-Awtorità Federali tat-Trasport bil-Mutur.

Aktar informazzjoni

Reati u proċeduri tat-traffiku fit-toroq huma rregolati mill-Att Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadwar it-Traffiku fit-Toroq ( Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaStraßenverkehrsordnung) u l-Att dwar ir-Reati Amministrattivi (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Is-sistema ta’ valutazzjoni tas-sewqan hija rregolata mill-Att dwar it-Traffiku fit-Toroq u mir-Regolament dwar il-Liċenzja tas-Sewqan.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/08/2019