6 — Verkeersovertredingen en lichte overtredingen

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Hoe worden verkeersovertredingen behandeld?

Lichte verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, worden door de beheersautoriteit vervolgd. Het gaat hier niet om strafbare feiten, maar om administratieve overtredingen. Anderzijds zijn met name ernstige inbreuken op het goederenverkeer, met name inbreuken die door de andere worden bedreigd of gewond zijn geraakt, in de meeste gevallen een strafbaar feit.

Administratieve onderzoeken naar verkeersovertredingen worden uitgevoerd door de beheersautoriteit. U kunt uw standpunt tijdens de procedure schriftelijk toelichten. Administratieve overtredingen worden bestraft met een boete van maximaal 2 000 EUR. U wordt gewaarschuwd en aangeboden om tot 55 EUR aan een boete te betalen in het geval van lichte strafbare feiten (bijvoorbeeld overtreding van de parkeerregels). Als u betaalt, loopt de procedure af als u niet betaalt en de managementautoriteit u verantwoordelijk houdt, kunt u een boete krijgen opgelegd. In de sanctieprocedure kan ook een rijverbod worden opgelegd. Het bedrag van de boete en de duur van het verbod op verkeersovertredingen De link wordt in een nieuw venster geopend.staan in een catalogus.

U kunt hiertegen beroep aantekenen. De procedure wordt vervolgens via het openbaar ministerie aan de rechter voorgelegd. Daar is in beginsel een hoofdprocedure van toepassing, zoals blijkt uit De link wordt in een nieuw venster geopend.factsheet 4. De rechtbank kan echter ook bij besluit beslissen of hij van oordeel is dat een proces niet nodig is en dat u en het Openbaar Ministerie niet met deze procedure in strijd zijn. U kunt in beroep gaan tegen een vonnis of een besluit in een dergelijke procedure, die wordt beslist door het Oberlandesgericht. Dit recht van beroep is echter alleen toegestaan indien bijvoorbeeld een geldboete van meer dan 250 EUR is opgelegd of het voorwerp van de rechtsgang is toegepast op u.

Worden dergelijke verkeersovertredingen door onderdanen van andere lidstaten vervolgd? Hoe?

Dergelijke verkeersdelicten worden ook vervolgd door onderdanen van andere lidstaten. Indien u zich bij het plegen van een verkeersovertreding voordoet, kan de uitkering of de garantie rechtstreeks ter plaatse worden geweigerd. De garantie wordt aan het einde van de procedure gecompenseerd door de aan u opgelegde geldboete. Bent u bij het plegen van de inbreuk niet gevonden, dan kunt u worden vervolgd als uw land gegevens over voertuigeigenaren naar Duitsland stuurt. Binnen de EU zal een geautomatiseerd elektronisch systeem voor het delen van gegevens worden gebruikt in acht bijzonder ernstige verkeersovertredingen (te hoge snelheid, het niet dragen van een veiligheidsgordel, het niet stoppen met een rood licht, rijden onder invloed van drank, rijden onder invloed van drugs, het niet dragen van een veiligheidshelm, het gebruiken van een verboden rijstrook, het gebruiken van een verboden rijstrook, het gebruiken van een mobiele telefoon of andere communicatieapparatuur tijdens het rijden). In de volgende postprocedure wordt u of de eigenaar van het voertuig in zijn/haar eigen taal een kennisgevingsbrief gestuurd en kunt u dan een waarschuwing in de vorm van een boete of een boete in rekening brengen. Duitsland is toegetreden tot de EU-brede handhaving van de boetes. Dit betekent dat in Duitsland opgelegde boeten kunnen worden ingevorderd van uw land van herkomst.

Worden deze verkeersovertredingen in mijn strafregister opgenomen?

Verkeersovertredingen worden niet geregistreerd in het De link wordt in een nieuw venster geopend. federale centrale register voor strafbare feiten, maar in het De link wordt in een nieuw venster geopend. register van rijvoorvallen. In het register van rijvoorvallen worden verkeersovertredingen door de weggebruikers opgeslagen, voor zover deze in rechte afdwingbaar zijn en de inbreuk met punten wordt beoordeeld of een rijverbod is opgelegd in overeenstemming met het beoordelingssysteem van de bestuurder. Beslissingen die zijn opgenomen in het register van rijevenementen worden beoordeeld aan de hand van een of drie De link wordt in een nieuw venster geopend. punten naar gelang van de aard en de ernst van de inbreuk en worden na bepaalde termijnen geschrapt. Een Duits rijbewijs wordt vanaf een aantal van 8 punten ingetrokken, terwijl een buitenlands rijbewijs het recht om in Duitsland te rijden zal verliezen. Als u over informatie betreffende u beschikt, kunt u contact opnemen met de federale instantie voor motorvervoer.

Nadere informatie

Verkeersovertredingen en -procedures worden geregeld door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegenverkeerswet (Straßenverkehrsordnung) De link wordt in een nieuw venster geopend.en de Wet inzake administratieve overtredingen (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Het rijbeoordelingssysteem wordt geregeld door de Wegenverkeerswet en het Reglement rijbewijzen.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 30/08/2019