2 – Jak uzyskać adwokata

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Każda forma zaangażowania w postępowanie karne może mieć tę zaletę, że uzyskała niezależną poradę prawną. W arkuszach informacyjnych można się dowiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach masz prawo do obrony przez prawnika. Poniżej można znaleźć sposób, w jaki można znaleźć prawnika i jak zapłacić honorarium adwokackim, jeśli nie stać Cię na adwokata.


Jak znaleźć adwokata?

Jeżeli wiesz, że jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, możesz na przykład znaleźć na stronie internetowej specjalizującej się w prawie karnym lub specjalizującej się w prawie karnym. Każdy adwokat, który zarejestrował się w Niemczech, ma prawo działać w charakterze obrońcy. Na przykład, aby znaleźć prawnika, możesz skorzystać z Link otworzy się w nowym oknie federalnego oficjalnego rejestru prawników. Jeżeli jest ona przedwczesna, ponieważ grozi Ci zatrzymanie lub przeszukanie, możesz dotrzeć do obrońcy w większości regionów Niemiec za pośrednictwem nadzwyczajnego wezwania do obrony. Jeżeli posiadają Państwo takie kryteria, jak znajomość języków obcych lub miejsce zamieszkania, mogą Państwo zapoznać się z informacjami udzielonymi przez obrońców prawa karnego Link otworzy się w nowym okniew Niemieckim Stowarzyszeniu Prawników (Association of Criminal Law of the Association of Criminal Law of the Niemiecki Związek Adwokatur) lub w sekcjach regionalnych izb adwokackich działających w sądach lokalnych. Od 01.01.2010 r. sporządzono regionalne listy prawników, którzy chcą przejąć obowiązki prawników zajmujących Link otworzy się w nowym okniesię obroną. Jeżeli i w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych list, można zapoznać się z miejscową izbą adwokacką.

Osoby aresztowane lub Link otworzy się w nowym oknietymczasowo zatrzymane nie mają dostępu do tych informacji. Policja ma obowiązek przedstawić listę adwokatów lub listę abonentów telefonicznych. Na policji znane są również numery ogłoszeń policyjnych. Jeżeli policja nie zezwala na kontakt z adwokatem, ważne jest, aby poinformować o tym sąd, który został do tego wezwany. Sądy są również w posiadaniu wykazów adwokatów, którzy pragną podjąć Link otworzy się w nowym oknieobowiązkową obronę.

Kto ponosi koszty adwokackie?

Państwo ponosi opłaty prawne, jeżeli lub w zakresie, w jakim został on uniewinniony. Jeśli postępowanie zostanie Link otworzy się w nowym okniezakończone lub zostaniesz skazany, będziesz musiał ponieść koszty postępowania.

Nawet jeżeli mają Państwo niewielkie dochody lub nie mają go wcale, zasadniczo nie otrzymają Państwo wsparcia finansowego ze środków publicznych w ramach postępowania karnego. Można zwrócić się o poradę do lokalnego sądu właściwego dla Pana/Pani miejsca zamieszkania tylko w celu przeprowadzenia Link otworzy się w nowym okniewstępnej dyskusji.

W przypadku Link otworzy się w nowym oknieobowiązkowej obrony istnieje szczególny charakter płatności. W takim przypadku Twój adwokat jest początkowo opłacany przez państwo, ale wynagrodzenie adwokata w charakterze zastrzeżonego adwokata jest niższe niż wymagane przez adwokata w obronie domyślnej. Należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku wyroku skazującego koszty obrony poniesie Pan/Pani na koniec procedury. Innymi słowy, będziesz musiał zwrócić koszty prawnikom na państwo, a ponadto zwrócić na rzecz adwokata koszty, jakie musiałby ponieść w przypadku nieobowiązkowej odpowiedzi na skargę, jeśli jest to możliwe.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019