2 – Ako získať právnika

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Akákoľvek forma účasti na trestnom konaní môže mať tú výhodu, že získa nezávislé právne poradenstvo. V informačných listoch zistíte, kedy a za akých okolností máte právo na obhajcu. Ďalej nájdete informácie o tom, ako nájsť právnika a ako platiť advokáta, ak si nemôžete dovoliť advokáta.


Ako nájsť právnika?

Ak viete, že ste podozrivý zo spáchania trestného činu, môžete sa napríklad obrátiť na právnikov, ktorí sa špecializujú na trestné právo alebo sa špecializujú na trestné právo. Každý právnik, ktorý je zaregistrovaný v Nemecku, je oprávnený konať ako obhajca. Napríklad pri hľadaní advokáta môžete využiť Odkaz sa zobrazí v novom okne federálny oficiálny register advokátov. Ak je predčasné zatknutie alebo vyhľadávanie ohrozené, môžete sa obrátiť na obhajcu v čase vo väčšine nemeckých regiónov prostredníctvom núdzového radiča. Ak máte také kritériá, ako je znalosť cudzích jazykov alebo pobyt, môžete sa obrátiť Odkaz sa zobrazí v novom oknena advokátske vyhľadávanie v advokátskej komore v združení advokátov nemeckých advokátov alebo na miestnom súdnom oddelení regionálnych advokátskych komôr. Od roku 01.01.2010 Odkaz sa zobrazí v novom okneboli vypracované regionálne zoznamy právnikov, ktorí sú ochotní prevziať právnikov v oblasti obrany. Ak a ako je možný prístup k týmto zoznamom, môžete sa obrátiť na miestnu komoru advokátov.

Ak ste zatknutý alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknevzatý do väzby, nemáte prístup k týmto informáciám. Polícia je povinná poskytnúť zoznam advokátov alebo telefónneho zoznamu. Polícia pozná aj čísla policajných oznámení. Ak vám polícia nedovolí kontakt s právnikom, je dôležité, aby ste o tom pred vami informovali súd. Súdy majú aj zoznamy právnikov, ktorí sú ochotní prevziať Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnú obhajobu.

Kto musí platiť odmeny advokátov?

Štát musí uhradiť právne poplatky, ak alebo v rozsahu, v akom ste oslobodený. Ak sa konanie Odkaz sa zobrazí v novom okneukončí alebo ak ste odsúdení, budete musieť zaplatiť trovy konania.

Aj keď máte malý alebo žiadny príjem, v zásade vám nebude poskytnutá verejná finančná podpora na trestné konanie. O poradenstvo môžete požiadať miestny súd zodpovedný za vaše miesto pobytu len na Odkaz sa zobrazí v novom okneúvodnú diskusiu.

V prípadoch Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnej obrany existuje osobitná povaha platby. V tomto prípade je váš advokát najprv hradený zo strany štátu, ale právna odmena advokáta ako vyhradený obhajca je nižšia ako odmena advokáta požadovaná na jeho štandardnú obranu. Musíte vziať do úvahy skutočnosť, že v prípade odsúdenia vás na konci konania vyúčtujú vaše náklady na obhajobu. Inými slovami, budete musieť vrátiť odmeny advokátov štátu a okrem toho preplatí advokátovi náklady, ktoré by si mohol nárokovať v prípade nepovinnej obhajoby, ak tak môžete urobiť.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019