6 – Cestni prometni prekrški in lažja kazniva dejanja

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kako se obravnavajo prometna kazniva dejanja?

Prekrškovne prekrške, kot je prekoračitev dovoljene hitrosti, kazensko preganja organ upravljanja. Ne gre za kazniva dejanja, temveč za upravne prekrške. Po drugi strani pa so zlasti hude prometne kršitve, zlasti tiste, ki so prizadete ali poškodovane v drugih, v večini primerov kaznivo dejanje.

Upravne preiskave prometnih prekrškov izvaja organ upravljanja. Svoje mnenje lahko predstavite v pisni obliki med postopkom. Upravni prekrški se kaznujejo z denarno kaznijo do dveh tisoč evrov. Opozorili boste in ponudili, da boste v primeru manjših kaznivih dejanj (npr. kršitev parkiranja) morali plačati zadržno globo v višini do 55 EUR. Če plačate, se postopek konča če ne plačate in pristojni organ upravljanja obdrži odgovornost, vam lahko denarna kazen naloži plačilo globe. V postopku kaznovanja se lahko uvede tudi prepoved vožnje. Znesek globe in trajanje prepovedi prometnih prekrškov sta Povezava se odpre v novem oknudoločena v katalogu.

Pritožite se lahko zoper odločbo o odmeri kazni. Postopek se nato predloži sodišču prek državnega tožilstva. Načeloma se tam izvaja glavni postopek, kot Povezava se odpre v novem oknuje prikazan na obrazcu 4. Vendar lahko sodišče s sklepom odloči tudi, če meni, da sojenje ni potrebno, in da vas in državno tožilstvo ne nasprotujeta temu postopku. Pritožite se lahko zoper sodbo ali sklep v takem postopku, o katerem odloča višje deželno sodišče. Vendar je ta pravica do pritožbe dopustna le, če je bila na primer naložena globa v višini več kot 250 EUR ali če se za vas uporablja predmet zakona.

Ali so taki prometni prekrški, ki jih preganjajo državljani drugih držav članic? Kako?

Ta kazniva dejanja obravnavajo tudi državljani drugih držav članic. Če ste kdaj zagnali prometni prekršek, se lahko nadomestilo ali garancija zadrži neposredno na kraju samem. Poroštvo se po koncu postopka pobota z globo, ki vam je bila naložena. Če pri storitvi kršitve niste najdeni, se lahko kazensko preganja, če vaša matična država Nemčiji pošlje podatke o lastnikih vozila. Znotraj EU bo avtomatizirani elektronski sistem za izmenjavo podatkov deloval v osmih posebej hudih prometnih prekrških (prekoračitev dovoljene hitrosti, neuporaba varnostnega pasu, vožnja skozi rdečo luč, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja pod vplivom drog, neuporaba varnostne čelade, uporaba prepovedanega voznega pasu, uporaba mobilnega telefona ali druge komunikacijske naprave med vožnjo). V naslednjem poštnem postopku se vam ali lastniku vozila pošlje pismo z informacijami v njegovem jeziku, nato pa se vam lahko zaračuna opozorilna globa ali denarna kazen. Nemčija se je pridružila izvrševanju denarnih kazni po vsej EU. To pomeni, da se lahko globe, naložene v Nemčiji, izterjajo iz matične države.

Ali se bodo ti prometni prekrški pojavili v moji kazenski evidenci?

Prometni prekrški niso zabeleženi v Povezava se odpre v novem oknu zveznem centralnem registru za kazniva dejanja, temveč v Povezava se odpre v novem oknu registru dogodkov za vožnjo. V registru prometnih dogodkov so prometni prekrški shranjeni pri udeležencih v cestnem prometu, če so pravno izvršljivi in je bila kršitev ocenjena s točkami ali s prepovedjo vožnje v skladu s sistemom ocenjevanja voznika. Odločbe, vpisane v register voznih prireditev, bodo ocenjene z eno ali tremi Povezava se odpre v novem oknu točkami, odvisno od narave in teže kršitve, in bodo izbrisane po določenih rokih. Nemško vozniško dovoljenje bo odvzeto z 8 točk, medtem ko bo tuje vozniško dovoljenje izgubilo pravico do vožnje v Nemčiji. Če imate kakršno koli informacijo o vas, se lahko obrnete na zvezni urad za motorna vozila.

Dodatne informacije

Cestnoprometne prekrške in postopke urejajo Povezava se odpre v novem oknuZakon o cestnem prometu (StraßenverkehrsordnungPovezava se odpre v novem oknu) in zakon o upravnih prekrških (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Sistem za ocenjevanje vožnje ureja zakon o cestnem prometu in uredba o vozniških dovoljenjih.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019