Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Vācija

Šajā sadaļā ir raksturotas procedūras, ko piemēro gadījumos, kad personu tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.


Informācija par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, par kuriem noteiktos apstākļos paredzēts tikai naudas sods, ir atrodama Saite atveras jaunā logā6. uzziņu lapā.

Ja meklējat informāciju kā noziedzīgā nodarījumā cietušais, šeit ir atrodams vispārīgs skaidrojums.

Īss kriminālprocesa apraksts

Turpmāk sniegts īss kriminālprocesa posmu apraksts.

Kriminālprocesu var iedalīt trīs posmos: izmeklēšanā, starpposma procesā un galvenajā procesā (kas ietver arī apelācijas un izpildes procedūras).

  • Izmeklēšana (Ermittlungsverfahren). Tiesībaizsardzības iestādes (prokuratūra vai policija) sāk kriminālprocesu pret personu, ja personu tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Procesa mērķis ir noskaidrot, vai aizdomas ir pamatotas vai nepamatotas. Šajā nolūkā var veikt dažādus izmeklēšanas pasākumus, piemēram, dzīvokļa kratīšanu. Pēc izmeklēšanas beigām prokuratūra lemj par to, vai pierādījumu trūkuma dēļ procesu izbeidz vai arī izvirza apsūdzību.
  • Saite atveras jaunā logāStarpposma process (Zwischenverfahren). Starpposma procesā tiesa pārbauda apsūdzību un lemj par to, vai izbeigt vai turpināt procesu. Ja, pamatojoties uz iegūtajiem pierādījumiem, tiesa atzīst, ka ir iespējama notiesāšana, uzsāk galveno procesu.
  • Galvenais process (Hauptverfahren). Galvenajā procesā tiesa sagatavo lietu iztiesāšanai un izskata lietu tiesas sēdē. Izvirzītā apsūdzība tiek izskatīta tiesas sēdē mutvārdu procesā, ņemot vērā pieejamos pierādījumus (lieciniekus, dokumentus u. c.). Arī apsūdzētajam tiek dota iespēja izteikties par izvirzīto apsūdzību un paust savu viedokli. Ja tiesa nospriež, ka apsūdzība ir pierādīta, apsūdzētajam piemēro sodu. Ja tiesa nospriež, ka apsūdzība nav pierādīta, apsūdzēto attaisno. Noteiktā laika periodā notiesātais var iesniegt apelāciju par tiesas nolēmumu. Apelācijas procesā tiesas sēdē lietu atkārtoti izskata augstākas instances tiesa. Kasācijas (Revision) procesā pārbauda tikai to, vai spriedumā nav pieļautas kļūdas tiesību normu piemērošanā.

Šajā standarta procesā ir iespējamas atsevišķas atkāpes. Svarīgākās no tām ir Saite atveras jaunā logāvienkāršotais process, procesa izbeigšana un Saite atveras jaunā logāpaātrinātais process.

Informācija par atsevišķiem kriminālprocesa posmiem un personas tiesībām ir atrodama attiecīgajās sadaļās. Šī informācija neaizstāj juridisko palīdzību un sniedz tikai vispārīgu priekšstatu.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisija nav atbildīga par kriminālprocesiem dalībvalstīs un nevar sniegt palīdzību sūdzību gadījumā.

Klikšķiniet uz saitēm, lai iegūtu meklēto informāciju.

Saite atveras jaunā logā1 – Skaidrojumi

Saite atveras jaunā logā2 – Kā saņemt juridisko palīdzību

Saite atveras jaunā logā3 – Personas tiesības izmeklēšanas laikā

  • Aizdomās turētā nopratināšana
  • Personas identifikācija/personas kratīšana
  • Kratīšana/izņemšana/noklausīšanās
  • Aizturēšana
  • Pirmstiesas apcietinājums
  • Apsūdzība

Saite atveras jaunā logā4 – Personas tiesības tiesā

Saite atveras jaunā logā5 – Personas tiesības pēc lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Saite atveras jaunā logā6 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi maznozīmīgi pārkāpumi

Saites

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa kodekss (Saite atveras jaunā logāangļu valodas versija)


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 30/08/2019