Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • De rechten van verdachten in strafzaken

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

De rechten van verdachten in strafzaken - Duitsland

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.


Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 6 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een geldboete worden afgedaan.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Samenvatting van de strafprocedure

Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderdelen van een strafprocedure.

De strafprocedure wordt onderverdeeld in drie onderdelen: Ermittlungsverfahren (strafrechtelijk onderzoek), Zwischenverfahren (tussenprocedure) en Hauptverfahren (inhoudelijke behandeling ter terechtzitting) (inclusief het Rechtsmittelverfahren (rechtsmiddelprocedure) en Vollstreckungsverfahren (tenuitvoerlegging van de sanctie).

 • Ermittlungsverfahren: De vervolgende instanties (het openbaar ministerie of de politie) leiden een strafrechtelijk onderzoek tegen u in als u ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd. Daarbij moet worden opgehelderd of de verdenking tegen u al dan niet gegrond is. Hiervoor kunnen verschillende onderzoeksmaatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld huiszoeking. Na het afsluiten van dit onderzoek beslist het openbaar ministerie of het de zaak wegens onvoldoende verdenking zal seponeren of een strafvordering tegen u zal instellen.
 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Zwischenverfahren: In het Zwischenverfahren vindt een rechterlijke toetsing van de strafvordering plaats en wordt beslist of de procedure al dan niet wordt voortgezet. Als de rechter op grond van het voorliggende bewijs een veroordeling waarschijnlijk acht, opent de rechter het Hauptverfahren.
 • Hauptverfahren: In het Hauptverfahren wordt het proces door de rechter voorbereid en uitgevoerd. De tenlastelegging wordt tijdens de terechtzitting aan de hand van de beschikbare bewijsmiddelen (getuigen, documenten etc.) mondeling getoetst. Ook u krijgt de mogelijkheid de tenlastelegging vanuit uw oogpunt te schetsen respectievelijk hierop uw visie te geven. Als de tenlastelegging bewezen wordt geacht, wordt u tot een straf veroordeeld. Als de tenlastelegging niet bewezen wordt geacht, wordt u vrijgesproken. Binnen bepaalde termijnen kunt u een rechtsmiddel instellen tegen een veroordeling. Indien u hoger beroep instelt, wordt het proces voor een hogere rechter herhaald. Bij een eventueel beroep in cassatie wordt het vonnis alleen op juridische fouten getoetst.

Afwijkingen van deze procedure zijn mogelijk. De belangrijkste daarvan zijn de De link wordt in een nieuw venster geopend.strafbevelprocedure, De link wordt in een nieuw venster geopend.het sepot en de De link wordt in een nieuw venster geopend.verkorte procedure.

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Toelichting

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Verdachtenverhoor
 • Identiteitsonderzoek/onderzoek aan het lichaam
 • Doorzoeking/inbeslagname/afluisteren
 • Aanhouding
 • Voorlopige hechtenis
 • Het instellen van de strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

De link wordt in een nieuw venster geopend.6 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering (De link wordt in een nieuw venster geopend.Engelse versie)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019