6 — Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un mazāk smagi pārkāpumi

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Kā tiek apstrādāti ceļu satiksmes noteikumi?

Par nelieliem satiksmes pārkāpumiem, piemēram, par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, atbild vadošā iestāde. Tie nav noziedzīgi nodarījumi, bet administratīvi pārkāpumi. No otras puses, jo īpaši bruto satiksmes pārkāpumi, jo īpaši tie, kurus ir apdraudējušas vai ievainoja citas personas, vairumā gadījumu ir noziedzīgs nodarījums.

Administratīvo izmeklēšanu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem veic vadošā iestāde. Savu viedokli procedūras laikā varat izklāstīt rakstiski. Par administratīviem pārkāpumiem piemēro naudas sodu līdz pat diviem tūkstošiem euro. Jūs brīdinās par bezbrīdinājuma naudas sodu līdz EUR 55 nelielu pārkāpumu gadījumā (piemēram, pārkāpumi, kas saistīti ar stāvvietām). Ja maksājat, procedūra beidzas ja jums nav jāmaksā un vadošā iestāde atbild, jums var piemērot naudas sodu, ko jums uzliek, lai samaksātu naudas sodu. Braukšanas aizliegumu var piemērot arī soda procedūrā. Naudas soda apmērs un satiksmes noteikumu pārkāpumu aizlieguma ilgums ir Saite atveras jaunā logānoteikts katalogā.

Jūs varat pārsūdzēt sodu paziņojumā. Pēc tam tiesvedību iesniedz tiesā ar prokuratūras starpniecību. Tajā principā ir paredzēta galvenā procedūra, kā norādīts Saite atveras jaunā logāfaktu lapā Nr. 4. Tomēr tiesa var arī pieņemt lēmumu, pieņemot lēmumu, ja tā uzskata, ka izmēģinājums nav nepieciešams un ka Jūs un Prokuratūra nav pretrunā šai procedūrai. Jūs varat pārsūdzēt spriedumu vai lēmumu šādā procedūrā, par kuru lemj Augstākā reģionālā tiesa. Tomēr šīs tiesības pārsūdzēt ir pieļaujamas tikai tad, ja, piemēram, jums uzlikts naudas sods, kas pārsniedz EUR 250, vai arī uz jums attiecas tiesību aktu normas piemērošana.

Vai šādu satiksmes noteikumu pārkāpumu ierosina citu dalībvalstu valstspiederīgie? Kādā veidā?

Šādus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus veic arī citu dalībvalstu valstspiederīgie. Ja esat saskāries ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, pabalstu vai garantiju var aizturēt tieši uz vietas. Šo garantiju procedūras beigās kompensē ar naudas sodu, kas uzlikts jums. Ja pārkāpuma gadījumā konstatējat, ka pārkāpums nav noticis, jūs varat saukt pie atbildības, ja jūsu mītnes valsts nosūta datus par transportlīdzekļu īpašniekiem uz Vāciju. Eiropas Savienībā automātiska elektroniska datu apmaiņas sistēma tiks nodrošināta astoņos īpaši smagos satiksmes pārkāpumos (atļautā ātruma pārsniegšana, drošības jostas nelietošana, luksofora aizliedzošā gaismas signāla nelietošana, transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā, transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vielu ietekmē, aizsargķiveres nelietošana, aizliegta josla, izmantojot mobilo tālruni, vai citas sakaru ierīces transportlīdzekļa vadīšanas laikā). Turpmākajā pasta procedūrā jums vai transportlīdzekļa īpašniekam ir nosūtīta vēstule ar informāciju savā valodā, un pēc tam jums var piemērot brīdinājuma naudas sodu vai naudas sodu. Vācija ir pievienojusies ES mēroga naudas sodu izpildei. Tas nozīmē, ka Vācijā uzliktos naudas sodus var piedzīt no jūsu izcelsmes valsts.

Vai šie satiksmes noteikumu pārkāpumi parādīsies manā sodāmības reģistrā?

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi nav reģistrēti Saite atveras jaunā logā federālajā centrālajā reģistrā par noziedzīgiem nodarījumiem, bet gan Saite atveras jaunā logā braukšanas notikumu reģistrā. Satiksmes noteikumu pārkāpumu reģistrā ceļu satiksmes dalībnieki glabā ceļu satiksmes noteikumus, ciktāl tie ir likumīgi izpildāmi un pārkāpums ir novērtēts ar punktiem vai ir noteikts braukšanas aizliegums saskaņā ar vadītāja novērtēšanas sistēmu. Lēmumus, kas iekļauti braukšanas notikumu reģistrā, vērtēs ar vienu vai trim Saite atveras jaunā logā punktiem atkarībā no pārkāpuma rakstura un smaguma, un tos dzēš pēc noteiktiem termiņiem. Vācijas autovadītāja apliecība tiks anulēta no 8 punktiem, savukārt ārvalstīs izdota vadītāja apliecība zaudēs tiesības vadīt transportlīdzekli Vācijā. Ja Jums ir kāda informācija par jums, varat sazināties ar Federālo mehānisko transporta dienestu.

Papildu informācija

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus un procedūras reglamentē Saite atveras jaunā logāCeļu satiksmes likums ( Saite atveras jaunā logāStraßenverkehrsordnung) un Administratīvo pārkāpumu likums (Gesetz über Ordnungsfigkeiten). Braukšanas novērtējuma sistēmu reglamentē Ceļu satiksmes likums un Vadītāja apliecības regula.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 30/08/2019