2 — Kif għandek tqabbad avukat

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Kull forma ta’ involviment fi proċedimenti kriminali jista’ jkollha l-vantaġġ li tikseb parir legali indipendenti. Fl-iskedi informattivi, għandek issib meta u taħt liema ċirkostanzi għandek id-dritt li tiġi difiża minn avukat. Hawn taħt issib avukat u kif ikollok tħallas il-miżati tal-avukati jekk ma tkunx tista’ taffordja avukat.


Kif issib avukat?

Jekk taf li int suspettat li wettaqt reat, tista’, pereżempju, issib fuq l-internet avukati speċjalizzati fil-liġi kriminali jew speċjalizzati fil-liġi kriminali. Kull avukat irreġistrat fil-Ġermanja għandu d-dritt li jaġixxi bħala avukat tad-difiża. Pereżempju, biex issib avukat, tista’ tuża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida r-reġistru uffiċjali federali tal-avukati. Jekk ikun prematur minħabba li inti tkun f’riskju ta’ arrest jew tiftix, tista’ tilħaq avukat tad-difiża madwar l-arloġġ fil-parti l-kbira tar-reġjuni tal-Ġermanja permezz ta’ avukat tad-difiża ta’ sejħa ta’ emerġenza. Jekk għandek kriterji bħal ħiliet jew residenza f’lingwi barranin, tista’ tikkonsulta t-tiftix tal-avukati tad-difiża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Assoċjazzjoni tal-Liġi Kriminali tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ġermaniża jew tat-taqsima tal-qorti lokali tal-assoċjazzjonijiet tal-avukati reġjonali. Mill-01.01.2010, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatħejjew listi reġjonali ta’ avukati li huma lesti jieħdu ħsieb l-avukati tad-difiża. Jekk u kif jistgħu jiġu aċċessati dawn il-listi, tista’ tikkonsulta mal-Kamra tal-Avukati lokali.

Jekk tiġi arrestat jew Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamibgħut f’kustodja, m’għandekx aċċess għal din l-informazzjoni. Il-pulizija għandhom jipprovdu lista ta’ avukati jew direttorju tat-telefown. In-numri tal-avviżi tal-pulizija huma magħrufa wkoll lill-pulizija. Jekk il-pulizija ma jippermettulek kuntatt ma’ avukat, huwa importanti li tinforma lill-qorti jekk tinġiblek. Il-qrati huma wkoll fil-pussess ta’ listi ta’ avukati li huma lesti li jieħdu r-responsabbiltà għal difiża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaobbligatorja.

Min għandu jħallas it-tariffi tal-avukati?

L-Istat għandu jħallas id-drittijiet legali jekk jew sa fejn tkun inħeles. Jekk Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatintemm il-proċedura jew jekk tinstab ħatja, ikollok tħallas l-ispejjeż.

Anki jekk għandek ftit jew xejn dħul, fil-prinċipju ma tirċevix appoġġ finanzjarju pubbliku għall-proċedimenti kriminali. Tista’ titlob parir mill-qorti lokali inkarigata mill-post ta’ residenza tiegħek għal diskussjoni Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainizjali biss.

Teżisti natura speċjali ta’ ħlas f’każijiet ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadifiża obbligatorja. F’dan il-każ, l-avukat tiegħek huwa inizjalment imħallas mill-Istat, iżda r-remunerazzjoni legali tal-avukat bħala avukat ta’ difiża riżervat hija inqas minn dik meħtieġa mill-avukat li jkun b’difiża awtomatika. Trid tqis il-fatt li, f’każ ta’ kundanna, l-ispejjeż ta’ difiża tiegħek se jitħallsu lilek fi tmiem il-proċedura. Fi kliem ieħor, ikollok tħallas lura l-onorarji tal-avukat lill-Istat u, barra minn hekk, tħallas lura lill-avukat l-ispejjeż li kien ikun jista’ jitlob fil-każ ta’ difiża mhux obbligatorja, jekk tkun tista’ tagħmel dan.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/08/2019