2 – Hur kan man skaffa sig en advokat?

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Alla former av inblandning i straffrättsliga förfaranden kan ha den fördelen att de får oberoende juridisk rådgivning. I faktabladen hittar du när och under vilka omständigheter du har rätt att skyddas av en advokat. Nedan finns information om hur du hittar en advokat och hur du betalar advokatarvoden om du inte har råd med en advokat.


Hur hittar jag en advokat?

Om du vet att du är misstänkt för att ha begått ett brott kan du till exempel hitta på internetjurister som är specialiserade på straffrätt eller som är specialiserade på straffrätt. Alla advokater som är registrerade i Tyskland har rätt att agera som försvarare. För att hitta en advokat kan du till exempel använda sig av det Länken öppnas i ett nytt fönster officiella federala registret över advokater. Om du är för tidigt på grund av att du riskerar att gripas eller söka, kan du nå en försvarsadvokat omkring klockan i de flesta av Tysklands regioner genom en nödförfrågan på försvarsområdet. Om du har kriterier som språkkunskaper eller uppehållstillstånd kan du Länken öppnas i ett nytt fönstervända dig till försvarsadvokaterna i det tyska advokatsamfundets advokatförbund eller regionala advokatsamfund. Sedan 01.01.2010 har regionala förteckningar över advokater som är villiga att ta ansvar för Länken öppnas i ett nytt fönsterförsvarsadvokater tagits fram. Om och hur dessa listor kan användas kan du vända dig till det lokala advokatförbundet.

Om du grips eller Länken öppnas i ett nytt fönsterhäktas har du inte tillgång till dessa uppgifter. Polisen ska tillhandahålla en förteckning över advokater eller en telefonkatalog. Polisnumren är också kända av polisen. Om polisen inte låter dig komma i kontakt med en advokat är det viktigt att du informerar domstolen om du befinner dig. Domstolarna har även förteckningar över advokater som är villiga att ta över det Länken öppnas i ett nytt fönsterobligatoriska försvaret.

Vem ska betala advokatarvodena?

Staten ska stå för de juridiska avgifterna om eller i den mån du frikänns. Om förfarandet Länken öppnas i ett nytt fönsteravslutas, eller om du fälls, måste du betala kostnaderna.

Även om du har ringa eller ingen inkomst kommer du i princip inte att få offentligt ekonomiskt stöd för det straffrättsliga förfarandet. Du kan bara begära råd från den lokala domstol som ansvarar för din bostadsort för en Länken öppnas i ett nytt fönsterförsta diskussion.

Det finns en särskild typ av betalning vid Länken öppnas i ett nytt fönsterobligatoriskt försvar. I det här fallet betalas din advokat inledningsvis av staten, men den rättsliga ersättningen för advokaten som försvarsadvokat är lägre än den som krävs av advokaten för att gå i svaromål. Du måste ta hänsyn till att du, i händelse av en fällande dom, kommer att stå för kostnaderna i slutet av förfarandet. Med andra ord måste du betala advokatarvodet till staten och dessutom ersätta advokaten för de kostnader som han eller hon skulle ha kunnat göra anspråk på om du har ett icke-obligatoriskt svaromål.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/08/2019