Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Естония

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни пътни правонарушения, за които обикновено се налага глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.


Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

 • Възбуждане на наказателния процес
 • Досъдебно производство или разследване
 • Достъп до съдебното досие и подаване на молби за довеждане пред съдия
 • Повдигане на обвинение за престъплението
 • Досъдебно производство в съда
 • Съдебно заседание
 • Решение
 • Въззивно и касационно обжалване (в съдилища от втора и трета инстанция)
 • Изпълнение на решението

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 — Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследването на престъплението

 • Започване на наказателното производство
 • Задържане и арест
 • Разпитване и събиране на доказателства
 • Достъп до съдебното досие, подаване на молби за довеждане пред съдия и представяне на обвинението
 • Допълнителна информация за чуждестранни гражданиВръзката отваря нов прозорец

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 — Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 — Пътни правонарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПреглед на наказателното производство в Естония на английски език


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 01/10/2020