Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • De rechten van verdachten in strafzaken

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

De rechten van verdachten in strafzaken - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Deze informatiebladen geven informatie over wat er gebeurt als iemand verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor hij of zij voor de rechter moet verschijnen. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een boete afgehandeld worden.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder volgt een samenvatting van de gebruikelijke fasen van het strafrechtproces.

 • Het in gang zetten van het strafproces
 • Vooronderzoek of opsporingsonderzoek
 • Inzage in het strafdossier en behandeling van verzoeken
 • Tenlastelegging
 • Voorbereidende zittingen
 • Proces
 • Rechterlijke uitspraak
 • Beroepsprocedure (in de rechtbanken van tweede en derde aanleg)
 • Tenuitvoerlegging van het vonnis

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafzaken in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Het in gang zetten van de strafrechtelijke procedure
 • Detentie en aanhouding
 • Verhoor en verzameling van bewijs
 • Inzage in het strafdossier, behandeling van verzoeken, en de tenlastelegging
 • Aanvullende informatie voor niet-ingezetenen

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Verkeersovertredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Overzicht van de Estlandse strafrechtelijke procedure in het Engels


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/10/2020