A gyanúsítottak és vádlottak jogai a büntetőeljárásban - Észtország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Ez az ismertető bemutatja, hogy mi történik akkor, ha olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, amelyet bíróság tárgyal. A kisebb súlyú, rendszerint bírsággal szankcionált közlekedési szabályszegések kapcsán lásd az A link új ablakot nyit meg5. ismertetőt.

Amennyiben bűncselekmény áldozata, a jogaival kapcsolatos valamennyi információt megtalálhatja itt.


A büntetőeljárás összefoglalása

Az alábbiakban szerepel a büntetőeljárás rendes szakaszainak összefoglalása

 • A büntetőeljárás megindítása
 • Felderítési vagy nyomozati szakasz
 • Iratismertetés és a kérelmek elbírálása
 • Vádemelés
 • Tárgyalás előkészítési szakasz a bíróságon
 • Bírósági tárgyalás
 • Ítélethozatal
 • Fellebbviteli eljárás (másod- vagy harmadfokú bíróságokon)
 • Az ítélet végrehajtása

Az ismertetők részletesen bemutatják az eljárás szakaszait és az Ön jogait. E tájékoztatás nem helyettesíti a jogi tanácsadást, és célja csak iránymutatás.

Az Európai Bizottság szerepe

Kérjük, ne feledje el, hogy az Európai Bizottság semmilyen szerepet nem játszik a tagállamokban lefolytatott büntetőeljárásokban, és nem nyújthat segítséget Önnek, amennyiben panasza van. A jelen ismertetőkben szerepel, hogy hogyan és milyen szervnél élhet panasszal.

Kattintson az alábbi linkekre, hogy megtalálja az Önnek szükséges információkat

A link új ablakot nyit meg1 – Hozzáférés a jogi tanácsadáshoz

A link új ablakot nyit meg2 – Jogaim a bűncselekmény nyomozása során

 • A büntetőeljárás megindulása
 • Őrizetbe vétel és letartóztatás
 • Kihallgatás és a bizonyítékok összegyűjtése
 • Iratismertetés, az indítványok előadása és a vád ismertetése
 • További információk nem belföldi lakosok számáraA link új ablakot nyit meg

A link új ablakot nyit meg3 – Jogaim a tárgyalás során

A link új ablakot nyit meg4 – Jogaim a tárgyalást követően

A link új ablakot nyit meg5 – Közlekedési szabályszegések


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020

1 – Jogi tanácsadás igénybevétele

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A független jogi tanácsadáshoz való hozzáférés rendkívül fontos, amennyiben valamilyen formában érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetőkből megtudhatja, hogy mikor és milyen körülmények között jogosult arra, hogy ügyvéd képviselje. Emellett azt is tartalmazzák, hogy mit tesz az ügyvéd az Ön érdekében. Ez az általános ismertető azt mutatja be, hogy miként találhat ügyvédet, illetve, hogy miként alakul az ügyvédi költségek viselése, amennyiben nem engedheti meg magának, hogy fizessen a jogi tanácsadásért.


Köteles vagyok-e ügyvédet fogadni?

A tárgyalást megelőző eljárás során akkortól köteles ügyvéddel eljárni, amikor lehetősége nyílik a büntetőeljárás iratainak megismerésére (lásd a A link új ablakot nyit meg2. ismertetőt). E szakaszt megelőzően a következő esetekben köteles ügyvéddel eljárni:

 • amennyiben a bűncselekmény elkövetésének időpontjában kiskorú volt;
 • amennyiben önmaga védelmére testi vagy szellemi fogyatékosság miatt nem képes, vagy a védelem ellátása ilyen fogyatékosság miatt nehézséggel jár az Ön számára;
 • amennyiben olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, amely élethosszig tartó szabadságvesztéssel büntethető;
 • amennyiben ügye olyan másik személy ügyéhez kapcsolódik, aki rendelkezik védővel;
 • amennyiben legalább hat hónapig előzetes letartóztatásban volt;
 • amennyiben az ügyet gyorsított eljárásban tárgyalják.

A tárgyalás során köteles ügyvéddel eljárni. Az ügyvéd részvétele a tárgyaláson kötelező.

Hogyan találhat ügyvédet?

Joga van megválasztani saját ügyvédjét, aki szerződés alapján fogadja el az Ön képviseletét. Az ügyvédek neve és elérhetősége az A link új ablakot nyit megÉszt Ügyvédi Kamara honlapján érhető el.

Amennyiben nincsen megbízott ügyvédje, vagy az ügyvédje nem képviselheti Önt, joga van azt kérni, hogy jelöljenek ki ügyvédet az Ön számára. Ebben az esetben az Észt Ügyvédi Kamara kijelöl egy ügyvédet az Ön képviseletére.

Az a joga, hogy az Észt Ügyvédi Kamara kijelöljön egy ügyvédet az Ön számára, nem függ gazdasági helyzetétől. Nem kell adatokat szolgáltatnia pénzügyi helyzetéről, amikor ügyvéd kijelölését kéri.

Amennyiben azt szeretné, hogy az Észt Ügyvédi Kamara jelöljön ki ügyvédet az Ön számára, kérelmet kell benyújtania a nyomozó hatósághoz, az ügyészséghez vagy a bírósághoz.

Egyes eljárásokban az ügyvéd részvétele kötelező. Amennyiben az ilyen eljárásban nem választott saját ügyvédet, a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság jelöl ki az egyet az Ön számára. Nem szükséges kérnie az ügyvéd kijelölését.

Az ügyvédi díj megfizetése

Az Ön által választott ügyvéd díját Ön fizeti. Az ügyvédi díj és a fizetési feltételek az ügyféllel kötött szerződésben szerepelnek.

Amennyiben nem kíván ügyvédet fogadni magának, joga van az állam által biztosított ügyvédhez. Az Észt Ügyvédi Kamara által kijelölt ügyvéd díját az állam fizeti. Önnek nem kell fizetnie az ügyvédnek. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja Önt, köteles megtéríteni az államnak az ügyvédi díjakat.

Választhatok másik ügyvédet?

Joga van az Ön által választott ügyvéd helyett másik ügyvédet választani. Amennyiben az ügyvédet kijelölték az Ön számára, akkor van joga másik ügyvédet választani, ha az eredeti ügyvéd és az új ügyvéd megegyeznek. Amennyiben az Önnek kijelölt ügyvéd alkalmatlan vagy nem jár el kellő gondossággal, joga van kérelmezni a bíróságtól az ügyvéd felmentését és új ügyvéd kijelölését az Észt Ügyvédi Kamara által.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz Észt Ügyvédi Kamara


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020

2 – Jogaim a bűncselekmény nyomozása során és azt megelőzően, hogy az ügyet bíróság elé terjesztik

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A büntetőeljárás két szakaszból áll: a tárgyalást megelőző eljárásból vagy nyomozásból és a tárgyalásból. A büntetőeljárás anélkül is befejeződhet, hogy az ügy bíróság elé kerülne (például ha azt állapítják meg a nyomozás során, hogy nem történt bűncselekmény). Bűncselekmény elkövetésében való bűnösségét csak bíróság állapíthatja meg.


Mi a célja a bűnügyi nyomozásnak?

A bűnügyi nyomozás célja annak megállapítása, hogy elkövették-e a bűncselekményt, illetve, hogy mik voltak a bűncselekmény körülményei. A nyomozás során összegyűjtik az állítólagos bűncselekmény bizonyítékait, megállapítják a körülményeket, és határoznak arról, hogy kellő mennyiségű bizonyíték áll‑e rendelkezésre ahhoz, hogy vádat emeljenek Ön ellen.

Melyek a bűnügyi nyomozás szakaszai?

A büntetőeljárás megindítása

A büntetőeljárást a nyomozó hatóság (a rendőrség vagy más ilyen hatáskörrel rendelkező állami szerv) vagy az ügyészség indítja meg. A büntetőeljárás akkor indul, amikor információk jutnak a rendőrség vagy az ügyészség tudomására az állítólagos bűncselekménnyel kapcsolatban.

Őrizetbe vétel és letartóztatás

Amennyiben a nyomozó hatóság alapos okkal feltételezi, hogy bűncselekményt követett el, legfeljebb 48 órára gyanúsítottként őrizetbe veheti Önt. Őrizetbe vétel esetén a nyomozó hatóságnak azonnal ki kell hallgatnia Önt.

Amennyiben a nyomozás során egyértelművé válik, hogy az őrizetbe vétel nem indokolt, Önt haladéktalanul szabadon kell bocsátani. Amennyiben az ügyészség álláspontja szerint Önt a továbbiakban is fogva kell tartani annak érdekében, hogy ne szökjön meg a nyomozás elől, vagy ne kövessen el újabb bűncselekményt, a bíróságtól kérniük kell letartóztatásának elrendelését.

Ilyen esetben az őrizetbe vételt követő 48 órán belül bíróság elé kell Önt állítani. A bíróság dönt arról, hogy helye van-e a letartóztatásnak. Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy a letartóztatás nem indokolt, Önt haladéktalanul szabadon kell bocsátani.

Kihallgatás és a bizonyítékok összegyűjtése

A nyomozás célja olyan bizonyítékok összegyűjtése, amelyek megerősítik a bűncselekmény elkövetésének körülményeit. Ennek érdekében kihallgatják a gyanúsítottat, a sértettet és a tanúkat, összegyűjtik a bizonyítékokat, szakértői elemzéseket végeznek, valamint megfigyelési tevékenységet folytatnak. A bizonyítékok összegyűjtése érdekében végzett valamennyi cselekményt a törvénynek megfelelően dokumentálni kell. Az Önnel szembeni vádemeléshez csak a törvény által előírt és törvényesen összegyűjtött bizonyítékokat lehet felhasználni.

Iratismertetés, az indítványok előadása és a vád ismertetése

A büntetőügy iratai tartalmazzák a bűnügyi nyomozással és a bizonyítékokkal kapcsolatos részletes adatokat. A bűnügyi nyomozás befejezését követően az ügyészség átadja a büntetőügy iratainak másolatát a védőnek. Ügyvédje ismerteti Önnel az összegyűjtött bizonyítékokat és az Ön ellen emelt vád alapját.

Ön és védője jogosult indítványokat intézni az ügyészséghez (például, hogy szerepeltessen további bizonyítékokat az iratok között, zárja le a büntetőeljárást, stb.). Az ügyészségnek döntenie kell ezekről az indítványokról. Amennyiben az ügyészség nem ad helyt valamely indítványnak, ugyanezt az indítványt a tárgyalás során a bíróságnak újra előterjesztheti.

Amennyiben az iratok ismertetését és az összes indítvánnyal kapcsolatos döntést követően az ügyészség úgy véli, hogy kellő mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre Önnel szemben, összeállítják a vádiratot.

Ez olyan dokumentum, amely tartalmazza a vád alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. Az ügyészség a vádiratot ismerteti a védővel és megküldi a bíróságnak. A vádirat alapján a bíró megkezdi a tárgyalást.

Jogaim a nyomozás során

A büntetőeljárás megindulása (1)

Miért indul meg a büntetőeljárás?

A büntetőeljárás azért indul meg, mert a nyomozó hatóságnak bűncselekmény elkövetésére utaló információ jutott a tudomására. Ez az információ alapulhat feljelentésen vagy olyan tény felfedezésén, amely bűncselekmény elkövetésére utal.

A büntetőeljárás célja annak megállapítása, hogy történt-e bűncselekmény, és amennyiben igen, rendelkezésre áll-e kellő mennyiségű bizonyíték a gyanúsított elleni vádemeléshez.

Ki folytatja le a bűnügyi nyomozást?

A büntetőeljárást az A link új ablakot nyit megügyészség vezeti, és egy nyomozóhatóság folytatja le az ügyészség utasításainak megfelelően. Általában a A link új ablakot nyit megrendőrség folytatja le a nyomozást. A nyomozást a A link új ablakot nyit megBelbiztonsági Hivatal, az A link új ablakot nyit megadó- és vámhatóság, A link új ablakot nyit mega Környezetvédelmi Felügyelőség, A link új ablakot nyit megaz Igazságügyi Minisztérium büntetés-végrehajtási osztálya és büntetés-végrehajtási szolgálata, a katonai rendőrség és a A link új ablakot nyit megversenyhatóság is lefolytathatja.

A nyomozó hatóságok egyes eljárási cselekményeket csak az ügyészség vagy a bíróság engedélyével végezhetnek.

Hogyan szerzek tudomást a büntetőeljárás megindulásáról?

A büntetőeljárás az első eljárási cselekménnyel kezdődik. Amennyiben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, a büntetőeljárás megindulásáról akkor szerez tudomást, amikor gyanúsítottként őrizetbe veszik vagy a nyomozó elé idézik, és kihallgatják.

Miért gyanúsíthatnak bűncselekmény elkövetésével?

Akkor kezelhetik gyanúsítottként, ha a nyomozó hatóság alapos gyanú alapján feltételezi, hogy bűncselekményt követett el. Az alapos gyanúnak több oka lehet, például:

 • a bűncselekmény elkövetése közben vagy közvetlenül utána tetten érték;
 • a bűncselekmény tanúja vagy sértettje Önt azonosította elkövetőként;
 • a bűncselekmény bizonyítékai vagy egyéb információk arra utalnak, hogy Ön az elkövető.

Milyen jogaim vannak gyanúsítottként?

Gyanúsítottként főbb jogai a következők:

 • joga van ahhoz, hogy ismertessék Önnel, hogy mivel gyanúsítják, joga van vallomást tenni a gyanúsítással kapcsolatban, vagy megtagadni a vallomást;
 • joga van tudomást szerezni arról, hogy a vallomásait felhasználhatják Ön ellen;
 • joga van tolmács segítségének igénybevételére;
 • joga van védő segítségének igénybevételére;
 • joga van négyszemközt tanácskozni a védőjével;
 • joga van ahhoz, hogy védője jelenlétében hallgassák ki;
 • joga van ahhoz, hogy részt vegyen a letartóztatására irányuló indítvány bírósági tárgyalásán;
 • joga van bizonyítékok előterjesztésére;
 • joga van indítványok és panaszok előterjesztésére;
 • joga van valamely eljárási cselekmény jegyzőkönyvébe betekintetni, és megállapításokat tenni az eljárási cselekmény feltételeit, lefolytatását és eredményeit, illetve e jegyzőkönyveket érintően; e megállapításait szintén jegyzőkönyvezik; joga van továbbá beleegyezni a peren kívüli eljárás alkalmazásába, ezen eljárás egyeztetésein részt venni, az alkalmazandó szankció típusára és mértékére javaslatot tenni, és a peren kívüli egyezséget elfogadni vagy elutasítani.

Mik a kötelezettségeim?

Köteles

 • a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság felhívására megjelenni;
 • részt venni az eljárási cselekményeken és betartani a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság utasításait.

Miről tájékoztatnak a folyamatban levő eljárással kapcsolatban?

Amennyiben Ön a gyanúsított, a nyomozó hatóságnak ismertetnie kell jogait és kötelezettségeit. Fel fogják szólítani, hogy írja alá a kihallgatási jegyzőkönyvet, ezzel megerősíti, hogy ismertették jogait és kötelezettségeit.

Ezt követően tájékoztatják arról, hogy mivel gyanúsítják. Ez azt jelenti, hogy röviden ismertetik azt a cselekményt, amelynek elkövetésével gyanúsítják. Emellett tájékoztatják azon jogszabály részleteiről, amely ezt a cselekményt bűncselekménynek minősíti. Sem a nyomozó hatóság, sem az ügyészség nem köteles Önnek ennél több információt szolgáltatni a tárgyalást megelőző eljárás befejezéséig.

Mikor beszélhetek az ügyvédemmel?

Attól kezdve, hogy büntetőeljárás gyanúsítottjává válik, joga van találkozni és beszélni az ügyvédjével. Joga van beszélni az ügyvédjével azt megelőzően, hogy a nyomozó hatóság megkezdené a kihallgatását.

Őrizetbe vétel és letartóztatás (2)

Milyen körülmények között vehetnek őrizetbe?

Gyanúsítottként őrizetbe vehetik, ha:

 • a bűncselekmény elkövetése közben vagy közvetlenül utána tetten érték;
 • a bűncselekmény tanúja vagy sértettje Önt azonosította elkövetőként;
 • a bűncselekményre vonatkozó bizonyítékok arra utalnak, hogy Ön az elkövető.

Emellett akkor is őrizetbe vehetik, ha a nyomozó hatóság egyéb olyan információval rendelkezik, amely alapján Ön a gyanúsított és:

 • megpróbált megszökni;
 • személyazonosságát nem állapították meg;
 • a nyomozó hatóság úgy véli, hogy további bűncselekményeket követhet el, elszökhet a büntetőeljárás elől vagy azt bármely más módon akadályozhatja.

Őrizetbe vehetik és letartóztathatják továbbá másik országnak való átadás vagy kiadatás céljából is (lásd Kihallgatás és a bizonyítékok összegyűjtése (3)).

Ki vehet őrizetbe?

A nyomozó hatóság jogosult őrizetbe venni Önt. Amennyiben a bűncselekmény elkövetése közben vagy közvetlenül utána tetten érték, vagy megpróbált elmenekülni, bárki elfoghatja és átadhatja a rendőrségnek őrizetbe vétel céljából.

Hogyan tudom meg, hogy őrizetbe vettek, és mi történik ezután?

Amikor őrizetbe veszik, a nyomozó hatóság valamely tisztviselőjének tájékoztatnia kell Önt az őrizetbe vétel okáról, valamint ismertetnie kell jogait és kötelezettségeit. A tisztviselő okiratot állít ki az őrizetbe vételről, amely tartalmazza őrizetbe vételének jogalapját és azon bűncselekmény körülményeit, amelynek elkövetésével gyanúsítják. Joga van indítványokat előterjeszteni és kérni, hogy ezeket szerepeltessék az őrizetbe vételről szóló okiratban.

Ha nem beszélem a helyi nyelvet, hogyan érthetem meg, hogy mi történik?

A nyomozó hatóságnak az Ön által érthető nyelven és módon azonnal tájékoztatnia kell Önt őrizetbe vételének okáról és jogairól. A nyomozó hatóságnak tolmácsot kell biztosítania az Ön részére, amennyiben erre szüksége van. Csak tolmácsot biztosítanak (írásos fordítást nem).

Tájékoztathatom hozzátartozóimat az őrizetbe vételemről?

Joga van legalább egy Ön által kiválasztott hozzátartozó tájékoztatásához. Az értesítés a nyomozó hatóságon keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy joga van azt kérni, hogy értesítsék az Ön által kiválasztott személyt, ezt az értesítést pedig a nyomozóhatóság végzi.

Amennyiben a nyomozóhatóság úgy véli, hogy az Ön által kiválasztott személy tájékoztatása őrizetbe vételéről sértheti a nyomozás érdekeit, megtagadhatja az értesítést. Az ilyen megtagadást az ügyészségnek engedélyeznie kell.

Milyen hosszan tarthatnak őrizetben?

Legfeljebb 48 óráig tarthatják őrizetben. Amennyiben az őrizetbe vételétől számított 48 órán belül a bíróság nem rendelte el letartóztatását, a nyomozó hatóságnak haladéktalanul szabadon kell bocsátania Önt.

Milyen körülmények között tartóztathatnak le?

Az ügyészség indítványára tartóztathatják le, amennyiben alapos okkal feltehető, hogy elszökik a büntetőeljárás elől vagy újabb bűncselekményeket követ el. Csak bíró adhat engedélyt a letartóztatásra.

Hogyan döntenek a letartóztatásomról?

A nyomozó hatóság bíróság elé állítja Önt, hogy az rendelje el letartóztatását. Az ügyészt, és amennyiben kívánja, ügyvédjét szintén a bíróság elé idézik. A bíró elolvassa büntetőügyének iratait és kikérdezi Önt a letartóztatás okainak ellenőrzése érdekében. Az ügy résztvevőinek meghallgatást követően a bíróság helyt ad a letartóztatás iránti indítványnak vagy elutasítja azt. Amennyiben a letartóztatást elutasítják, haladéktalanul szabadon kell bocsátani Önt.

Mennyi ideig tarthat a letartóztatásom?

A tárgyalást megelőző eljárásban legfeljebb 6 hónapig tarthatják fogva. Kivételes esetekben ez a határidő meghosszabbítható. Minden kéthónapos időszak elteltével joga van annak kérelmezésére, hogy a bíróság vizsgálja felül a letartóztatás okait, a bíróságnak pedig 5 napon belül döntenie kell arról, hogy a további letartóztatás indokolt-e vagy nem. Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy a további letartóztatás nem indokolt, Önt haladéktalanul szabadon kell bocsátani.

Óvadék ellenében szabadlábra helyezhetnek?

Joga van azt kérni, hogy a letartóztatás helyett óvadék letétbe helyezésére kötelezzék. Ennek érdekében kérelmet kell előterjesztenie a bírósághoz. Olyan bíró elé állítják, aki dönt az óvadékra irányuló kérelemről, és meg kell hallgatnia az Ön és ügyvédje álláspontját.

Amennyiben a bíróság egyetért a kérelemmel, az óvadék összegének a bíróság számlájára való átutalását követően a fogvatartásból szabadon bocsátják.

Jogosult vagyok fellebbezni a letartóztatásom elrendelésével szemben?

Joga van fellebbezni letartóztatása elrendelésével szemben. Ennek érdekében Önnek vagy ügyvédjének írásbeli fellebbezést kell benyújtania a körzeti bírósághoz, azon a bíróságon keresztül, amely eredetileg elrendelte a letartóztatást. A fellebbezést a letartóztatás elrendeléséről való tudomásszerzést követő 10 napon belül kell benyújtania.

Kihallgatás és a bizonyítékok összegyűjtése (3)

Mi a célja a kihallgatásnak és a bizonyítékok összegyűjtésének?

A kihallgatás és a bizonyítékok összegyűjtésének célja az állítólagos bűncselekmény körülményeinek megállapítása, illetve e körülmények írásbeli rögzítése, annak érdekében, hogy azokat a bíróságon megvizsgálhassák. A nyomozóhatóság és az ügyészség köteles összegyűjteni azokat az információkat is, amelyek arra utalnak, hogy Ön részese volt a bűncselekménynek, és az Ön javára szolgáló információkat is. Ártatlanságát nem kell bizonyítania.

Fognak információkat kérni tőlem?

Amennyiben gyanúsított, a nyomozóhatóságnak haladéktalanul ki kell hallgatnia Önt.

Köteles vagyok információt szolgáltatni a nyomozóhatóságnak?

Nem köteles információt szolgáltatni a nyomozóhatóságnak, vagy válaszolni az általuk feltett kérdésekre. Joga van hallgatni. A hallgatás semmiképpen nem értelmezhető a bűnösség beismerésének. Nem kényszeríthetik arra, hogy önmaga vagy hozzátartozója ellen bizonyítékot szolgáltasson.

Hogyan zajlik a kihallgatás?

A kihallgatás megkezdésekor figyelmeztetni kell Önt arra, hogy megtagadhatja a vallomást, és hogy vallomása felhasználható Ön ellen. Először azt kérdezik meg Öntől, hogy elkövette-e a bűncselekményt, amivel gyanúsítják.

Lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy nyilatkozzon arról, mit tud a nyomozás alatt álló bűncselekményről. Emellett kérdéseket tesznek fel Önnek. A kihallgatásról írásbeli jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv aláírása előtt joga van azt elolvasni. Joga van ahhoz, hogy észrevételei szerepeljenek a jegyzőkönyvben.

Mi történik akkor, ha olyasmit mondok, ami hátrányos a bírósági ügyemre nézve?

A megtett vallomás bizonyítékként felhasználható Ön ellen.

A tárgyalás előtt elismerhetem bűnösségemet egy vagy több vádpontban?

A kihallgatás során elismerheti bűnösségét valamennyi vagy egyes vádpontokban. Ehhez joga van továbbá bármikor a kihallgatást követően, akkor is, ha a kihallgatás során azt állította, hogy nem bűnös.

A büntetőeljárás nem ér véget abban az esetben, ha beismeri bűnösségét. A nyomozóhatóságnak továbbra is meg kell állapítania a bűncselekmény körülményeit, és bizonyítania kell azokat. Pusztán vallomása alapján nem ítélhetik el bűncselekmény elkövetése miatt.

Jogom van később a vallomásom visszavonására?

Amennyiben beismerte bűnösségét, joga van visszavonni korábbi vallomását, és tagadni bűnösségét a büntetőeljárás későbbi szakában, illetve a bíróság előtt is. Ugyanakkor ilyen esetben korábbi vallomása ismertethető a bíróságon, és bizonyítékként felhasználható Ön ellen. Amennyiben egyéb bizonyítékok megerősítik bűnösségét, az, hogy visszavonta vallomását, figyelmen kívül hagyható, mivel az nem megbízható.

Kaphatok tájékoztatást az ellenem tanúskodó tanúkról?

A bűnügyi nyomozás során a nyomozóhatóság nem köteles tájékoztatást adni Önnek arról, hogy mely tanúk tanúskodtak Ön ellen, illetve, hogy e tanúk milyen tartalmú vallomást tettek. A tanúkkal és vallomásukkal kapcsolatban csak akkor kap tájékoztatást, amikor megismerheti a bűnügy iratait a nyomozás végén (lásd Iratismertetés, az indítványok előadása és a vád ismertetése (4)).

Tesznek fel kérdéseket az általam korábban elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban?

Intézhetnek kérdéseket Önhöz korábban elkövetett bűncselekményeivel kapcsolatban, de megtagadhatja az erre vonatkozó választ. A nyomozóhatóság különböző adatbázisok segítségével jogosult annak megállapítására, hogy követett-e el korábban bűncselekményt. Bármilyen korábbi bűncselekmény szerepelni fog a vádiratban.

Átvizsgálhatják a testemet?

A nyomozóhatóság jogosult testének átvizsgálására annak érdekében, hogy megtalálja a bűncselekmény nyomait, megállapítsa testének egyedi sajátosságait, illetve egyéb, a bűnügyi nyomozás szempontjából fontos információkat.

Felkérhetnek, hogy szolgáltassak ujjlenyomatot, illetve vehető tőlem DNS-minta (például haj, nyál), illetve egyéb belőlem származó testnedv?

A nyomozóhatóság jogosult bizonyítékokat és mintákat venni Öntől, beleértve az ujjlenyomatokat és biológiai anyagokat a DNS-elemzés céljából.

Amennyiben megtagadja a mintaadást, a nyomozóhatóság jogosult azt kikényszeríteni. Ugyanakkor amennyiben megtagadja a mintaadást vagy az veszélyezteti testi épségét, ez csak a nyomozó hatóság határozata alapján végezhető el. Jogosult megismerni ezt a határozatot.

Átkutatható a lakásom, üzleti helyiségem, autóm, stb.?

Lakása, üzleti helyisége, autója átkutatható a bűncselekmény bizonyítékának vagy egyéb, a bűnügy megoldásához szükséges tárgynak a megtalálása érdekében. Az ügyészségnek vagy a bíróságnak házkutatási parancsot kell kiadnia a kutatáshoz. Amennyiben a kutatás sürgős, az engedélyezhető a nyomozóhatóság parancsa alapján is.

Annak a személynek, akinek a tulajdonában álló dolgon a kutatás folyik, be kell mutatni a házkutatási parancsot, és fel kell szólítani, hogy adja elő az abban megjelölt dolgot. Amennyiben a dolgot nem adja elő, a nyomozóhatóság tisztviselői elvégzik a házkutatást.

Élhetek panasszal, ha megsértik a jogaimat?

Amennyiben megsértik a jogait, joga van a nyomozóhatóság tevékenységét kifogásolni és panaszt terjeszteni az A link új ablakot nyit megügyészség elé. Amennyiben a panasz az ügyészség tevékenységére vonatkozik, azt az A link új ablakot nyit megállamügyészségséghez kell benyújtani. A panaszt 30 napon belül el kell bírálni. A határozat egy példányát megküldik az Ön számára. Amennyiben nem ért egyet az államügyészségség határozatával, 10 napon belül panaszt nyújthat be a bírósághoz.

Iratismertetés, az indítványok előadása és a vád ismertetése (4)

Mi a célja az iratismertetésnek?

A bűnügyi nyomozás során összegyűjtött valamennyi bizonyíték, illetve a tárgyalást megelőző szakasz összefoglalása, amely ismerteti a bűncselekmény körülményeit, bekerül a bűnügy iratai közé. Az Önnek mint gyanúsítottnak biztosított iratismertetés ahhoz szükséges, hogy tudomást szerezzen az Ön elleni vádakról, illetve azok megalapozásának módjáról.

Mikor ismerhetem meg a bűnügy iratait?

Amennyiben Ön gyanúsított, a büntetőügy iratait a bűnügyi nyomozás befejezése után ismerheti meg.

Hogyan biztosítják az iratok megismerését?

Az iratok Önnek való ismertetésének időpontjában rendelkeznie kell ügyvéddel (lásd az A link új ablakot nyit meg1. ismertetőt). Az ügyészség átadja a büntetőügy iratainak másolatát az ügyvédjének. Ügyvédje tájékozatja Önt a bűnügyi iratok tartalmáról.

Mennyi időm van a büntetőügy iratainak tanulmányozására?

Az iratok tanulmányozására nincs meghatározva konkrét időtartam. Amennyiben az ügyészség az iratok tanulmányozásának elhúzódását állapítja meg, meghatározhat ilyen határidőt. Kellő időt kell adni annak biztosításához, hogy ténylegesen gyakorolhassa védelemhez való jogát.

Mi a célja az indítványok előterjesztésének?

Miután tanulmányozta a büntetőügyi iratait, Ön és ügyvédje jogosultak indítványokat előterjeszteni az ügyészségnek. Az indítványok előterjesztésének célja annak biztosítása, hogy a bűnügyi nyomozást alaposan és tisztességesen folytassák le.

Joga van kérni a következőket:

 • folytassanak további nyomozati eljárást;
 • az Ön által benyújtott új bizonyítékot szerepeltessék a büntetőügy iratai között;
 • az ügy szempontjából nem jelentős anyagokat távolítsák el az iratok közül, stb.

Emellett joga van azt kérni, hogy az ügyészség szüntesse meg a büntetőeljárást, amennyiben az Ön álláspontja szerint nincs alap annak folytatására. Emellett joga van azt kérni, hogy az ügyet törvény által előírt egyszerűsített eljárásban kezeljék (pl. megállapodásos eljárásban), teljes tárgyalás nélkül.

Hogyan kell indítványokat előterjeszteni?

Az indítványokat írásban kell benyújtani az ügyészséghez, a büntetőügy iratainak megismerését követő 10 napon belül. Amennyiben a büntetőügy jelentős és bonyolult, az ügyészség ezt a határidőt 15 napra meghosszabbíthatja. (A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv 225. szakasza, amely 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba.)

Hogyan bírálják el a beadványokat?

Az ügyészség 10 napon belül megvizsgálja a beadványokat. Amennyiben az ügyészség valamilyen igénynek nem ad helyt, erről határozatot hoz, amelynek egy példányát megküldi Önnek. Amennyiben indítványát ebben a szakaszban elutasítják, azt a tárgyalás során ismét előterjesztheti.

Mikor ismertetik a vádat?

Miután megismerte a büntetőügy iratait, és az ügyészség döntött indítványairól, vádat emelnek Ön ellen, amennyiben az ügyészség meggyőződött arról, hogy kellő mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre az Ön elleni tárgyaláshoz.

Hogyan ismertetik a vádat?

Az ügyészség összeállítja a vádiratot. A vádirat olyan dokumentum, amely tartalmazza a vád alapjául szolgáló tényeket és az azokat alátámasztó bizonyítékokat. Az ügyészség átadja Önnek és ügyvédjének a vádiratot, valamint megküldi azt a bíróságnak.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás előtt?

A bíróság csak vádiraton alapuló ügyet tárgyalhat. Az ügyészség megváltoztathatja vagy kiegészítheti a vádat, de ebben az esetben új vádiratot kell benyújtania.

Ugyanazon vád alapján már volt tárgyalásom más országban. Ilyenkor mi történik?

Amennyiben ugyanazon vád alapján más országban bűnösnek találták, vagy a váddal kapcsolatban a büntetőeljárást megszüntették, ugyanazzal a bűncselekménnyel nem vádolhatják meg ismét. Ilyen helyzetben, ha az Ön elleni büntetőeljárás Észtországban indult, akkor azt meg kell szüntetni, anélkül, hogy Önnel szemben vádat emelnének.

Megoldható az ügyem megállapodással?

Miután megismerte a büntetőügy iratait, joga van azt kérni, hogy az ügyészség kezdje meg a tárgyalásos eljárást. Amennyiben az ügyészség egyetért, tárgyalás kezdődik Önnel és ügyvédjével azon cselekmény jogi minősítéséről, amellyel vádolják, illetve annak büntetéséről.

Amennyiben a tárgyalás eredményeként megállapodásra jutnak, azt írásba foglalják, és jóváhagyás céljából bíróság elé terjesztik. Amennyiben a bíróság jóváhagyja a megállapodást, a bűncselekményért a megállapodásuk szerinti elítélésben részesül.

További információk nem belföldi lakosok számára (5)

Mi az az európai elfogatóparancs?

Az európai elfogatóparancs az Európai Unió egyik tagállamának hatósága által egy másik tagállamhoz intézett megkeresés egy meghatározott személy őrizetbe vétele, letartóztatása vagy a megkereső tagállamnak való átadása iránt, annak érdekében, hogy ez az ország büntetőeljárást tudjon folytatni, vagy börtönbe zárja az érintett személyt.

Milyen jogaim vannak, ha európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vesznek?

Őrizetbe vételekor ismertetni kell Önnel az őrizetbe vétel alapját, valamint tájékoztatni kell arról, hogy hozzájárulhat egy másik tagállamnak való átadásához. Amennyiben hozzájárul az átadáshoz, döntését később nem változtathatja meg. Őrizetbe vételétől kezdve ingyenes jogi segítségre és tolmács közreműködésére jogosult.

Hogyan döntenek egy másik tagállamnak való átadásomról?

Az átadásról vagy az átadás megtagadásáról bíróság dönt. Ön, ügyvédje és az ügyészség részt vesz a tárgyaláson. A bíróságnak meg kell hallgatnia véleményét az átadással kapcsolatban. A bíróság határozat hoz átadásának engedélyezéséről vagy megtagadásáról. E határozat kézhezvételét követően három napon belül fellebbezhet a körzeti bírósághoz. A körzeti bíróság 10 nap alatt dönt a fellebbezésről, e határozata jogerős.

Milyen gyorsan döntenek egy másik tagállamnak való átadásomról?

Amennyiben hozzájárult az átadáshoz, 10 napon belül határozatot kell hozni. Amennyiben nem járult hozzá az átadáshoz, az átadásról vagy az átadás megtagadásáról szóló végső határozatot a letartóztatásától számított 60 napon belül meg kell hozni. Kivételes esetekben ez a határidő 30 nappal meghosszabbítható. Amennyiben az átadásáról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedett, 10 napon belül át kell adni a megkereső országnak. Amennyiben e határidőn belül nem adják Önt ki, akkor szabadon kell bocsátani.

Milyen körülmények között adhatnak ki egy másik országnak?

Amennyiben egy másik ország büntetőeljárást indított és letartóztatási parancsot bocsátott ki, vagy valamely ebben az országban található bíróság szabadságvesztésre ítélte Önt, ez az ország kérheti az Ön kiadatását. Amennyiben Észtországhoz egy másik ország kiadatás iránti kérelme, vagy letartóztatás iránti kérelem érkezett az Interpolon keresztül, Ön a kiadatási eljárás tartamára őrizetbe vehető és letartóztatható. A kiadatási eljárás során Ön legfeljebb egy évig tartható letartóztatásban. A bíróság dönt arról, hogy a kiadatás engedélyezhető-e.

Ha letartóztatnak, kapcsolatba léphetek országom nagykövetségével?

Amennyiben külföldi ország állampolgára, az Önre vonatkozó letartóztatási parancs másolatát megküldik a A link új ablakot nyit megkülügyminisztériumnak. A külügyminisztérium tájékoztatja országa nagykövetségét vagy konzuli képviseletét az Ön letartóztatásáról. Joga van találkozót kérni országa konzuli tisztviselőjével.

Biztosítanak számomra tolmácsot, ha nem beszélem a helyi nyelvet?

A nyomozóhatóságnak és az ügyészségnek biztosítania kell tolmács segítségét az Ön számára. A tolmácsnak minden olyan eljárási cselekménynél jelen kell lennie, amelyen Ön részt vesz. A tolmács köteles pontosan és teljes körűen lefordítani mindent, ami az eljárási cselekménnyel kapcsolatos. Csak tolmácsolást biztosítanak (írásbeli fordítást nem).

Kérheti, hogy a vádiratot írásban fordítsák le anyanyelvére vagy az Ön által beszélt más nyelvre. A büntetőeljárásban szereplő többi iratot nem fordítják le írásban.

Az országban kell tartózkodnom a büntetőeljárás folyamán? Elhagyhatom az országot?

Nem kell az országban tartózkodnia a büntetőeljárás folyamán, és elhagyhatja az országot, de idézésre köteles megjelenni a nyomozóhatóság előtt, annak érdekében, hogy az elvégezzen valamilyen eljárási cselekményt. A nyomozóhatóság megtilthatja Önnek, hogy a hatóság engedélye nélkül elhagyja lakóhelyét.

Amennyiben lakóhelyét 24 órát meghaladóan el kívánja hagyni, a nyomozóhatóság előzetes engedélyét kell kérnie. Amennyiben idézésre nem jelenik meg a nyomozóhatóság előtt, vagy megsérti a lakóhelyelhagyási tilalmat, letartóztatásba helyezhető.

Kihallgathatnak egy másik országban távközlési eszköz, például videokapcsolat segítségével?

A nyomozóhatóság lefolytathatja kihallgatását külföldön, élő videokapcsolat segítségével. Ilyen kihallgatásra csak hozzájárulása esetén van lehetőség.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020

3 – Jogaim a bíróságon

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Hol zajlik a tárgyalás?

Valamennyi büntetőügyben a A link új ablakot nyit megmegyei bíróságok döntenek. A döntést általában egyesbíró hozza. A súlyosabbnak minősülő bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőügyeket egy, a bíróság elnökéből és két ülnökből álló bíróság tárgyalja.

Nyilvános a tárgyalás?

A tárgyalás nyilvános.

A bíróság a nyilvánosságot részben vagy egészben kizárhatja a következő esetekben:

 • államtitok vagy üzleti titok védelme érdekében;
 • a közerkölcs, a családi élet vagy a magánélet védelme érdekében;
 • kiskorú személy védelme érdekében;
 • az igazságszolgáltatás érdekében, beleértve olyan eseteket, amikor a nyilvános tárgyalás veszélyeztetheti a bíróság, az eljárás felei vagy a tanúk biztonságát.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás során?

A bírósági tárgyalás befejeződése előtt az ügyészség megváltoztathatja a vádat, vagy további vádpontokra hivatkozhat Önnel szemben. Ilyen esetben az ügyészség új vádiratot készít. Erre nem kerül sor, ha a vádat az Ön javára változtatják meg. A vád megváltoztatása esetén Önnek és ügyvédjének joga van a tárgyalás elnapolását kérni annak érdekében, hogy felkészüljenek a védekezésre.

Mi történik akkor, ha egyes vádpontokban vagy valamennyi vádpontban beismerem bűnösségemet a tárgyalás során?

Vallomását a bűncselekmény egyik bizonyítékaként kezelik. Amennyiben beismeri bűnösségét, az ügyészségnek akkor is bizonyítania kell azt egyéb bizonyítékokkal.

Jelen kell lennem a tárgyaláson? Megtartható a tárgyalás a távollétemben?

A vádlott részvétele kötelező a tárgyaláson. Kivételesen a tárgyalás az Ön távollétében is megtartható, a következő esetekben:

 • amennyiben rendzavarást követett el a tárgyaláson és nem tett eleget a bíró utasításainak, ennek következményeként pedig kivezetették a tárgyalóteremből;
 • az Észt Köztársaság területén kívül tartózkodik, nem jelent meg a bíróság előtt, és lehetőség van az ügy távollétében való tárgyalására;
 • amennyiben a bírósági kihallgatását követően olyan állapotban van, hogy képtelen a tárgyaláson való további részvételre, és lehetőség van az ügy távollétében való tárgyalására.

Amennyiben másik országban élek, részt vehetek videokapcsolat segítségével?

A bíróság engedélyezheti Önnek, hogy a tárgyaláson videokapcsolat segítségével vegyen részt, amennyiben a bíróságon való megjelenés problémát jelent az Ön számára. Erre csak az Ön hozzájárulása esetén van lehetőség.

Biztosítanak számomra fordítást, ha nem értem, hogy mi történik?

Amennyiben nem érti a tárgyalás nyelvét, a bíróságnak a tárgyalás során tolmácsot kell biztosítania az Ön számára. Csak tolmácsolást biztosítanak (írásbeli fordítást nem).

Kell, hogy legyen ügyvédem? Biztosítanak számomra ügyvédet?

Kell, hogy legyen ügyvédje, és amennyiben nem választott ügyvédet, az Észt Ügyvédi Kamara jelöl ki az Ön számára egyet (lásd az A link új ablakot nyit meg1. ismertetőt).

Beszélhetek a tárgyalás során? Kell beszélnem a tárgyalás során?

Joga van beszélni a tárgyalás során és az ügy összes körülményével kapcsolatban kifejtheti véleményét. Nem köteles beszélni a tárgyaláson, joga van hallgatni.

Mi történik akkor, ha nem mondok igazat a tárgyalás során?

A vádlott nem köteles az igazat mondani a bíróság előtt. Amennyiben nem mond igazat, ezért nem sújtható szankcióval. Amennyiben a tárgyalás során bizonyítást nyer, hogy hazudott a bíróság előtt, egész vallomását (beleértve az igaz részt is) megbízhatatlannak tekinthetik. Ilyen esetben vallomását nem fogadják el bizonyítékként.

Kifogásolhatom az ellenem felhozott bizonyítékokat?

Joga van kifogásolni a bíróság előtt Ön ellen felhozott bizonyítékokat. A bizonyíték nem használható fel a bíróság előtt, ha annak megszerzésére jelentős jogsértés révén került sor. Joga van megkérdőjelezni a bizonyíték megbízhatóságát, valamint azt, hogy az jogilag elfogadható-e.

Ön és ügyvédje szóban és írásban a tárgyalás végéig az eljárás bármely szakaszában megkérdőjelezheti a bizonyítékot.

Milyen bizonyítékot nyújthatok be?

Joga van a bíróság előtt bármilyen, az ügyre vonatkozó és jogszerűen megszerzett bizonyíték benyújtására.

Milyen feltételek vonatkoznak a bizonyítékaimra?

Az új bizonyíték előterjesztéséhez általában kérelmet kell benyújtani az iratismertetést követően, vagy legalább három munkanappal az előzetes meghallgatás előtt. Ugyanakkor lehetőség van új bizonyíték előterjesztésére a tárgyaláson is, amennyiben objektív okból nem lehetett azt korábban benyújtani.

Igénybe vehetek magánnyomozót a bizonyítékok összegyűjtéséhez?

Joga van magánnyomozót igénybe venni a bizonyítékok megszerzéséhez. A magánnyomozó által megszerzett bizonyíték akkor fogadható el a bíróság előtt, ha a magánnyomozó a bizonyítékot a jogszabályok megsértése nélkül szerezte meg.

Kérhetem, hogy hallgassanak meg a javamra vallomást tevő tanúkat?

Joga van azt kérni, hogy az ügyének eldöntése szempontjából fontos információkkal rendelkező embereket idézzék meg a bíróság elé.

Feltehetek-e én vagy az ügyvédem kérdéseket más tanúknak az ügyemben? Megkérdőjelezhetem-e én vagy az ügyvédem a vallomásukat?

Ön és ügyvédje jogosult valamennyi tanúnak kérdést feltenni. Joga van kifejteni véleményét a tanúvallomás relevanciájával és igaz voltával kapcsolatban. Joga van olyan bizonyítékokat benyújtani, amelyek bizonyítják, hogy a tanú vallomása nem igaz, vagy amelyek kétséget ébresztenek annak megbízhatóságával kapcsolatban.

Figyelembe veszik a korábbi bűncselekményeimmel kapcsolatos információkat?

A korábbi bűncselekményeivel kapcsolatban csak azokat az információkat lehet figyelembe venni, amelyek szerepelnek a A link új ablakot nyit megbüntetések nyilvántartásában, és amelyeket nem töröltek az Önre vonatkozó bűnügyi adatok közül (valamely bűncselekményt a bűncselekmény súlyosságától függően 1–15 évvel azt követően törölnek az Önre vonatkozó bűnügyi adatok közül, hogy letöltötte büntetését).

A korábbi bűncselekményeivel kapcsolatos, más országokból származó információk szintén figyelembe vehetők. A bíróság előtt figyelembe veendő bűncselekményeknek szerepelniük kell a vádiratban. Bizonyos bűncselekmények esetében hasonló bűncselekmény korábbi elkövetése szigorúbb bűncselekmény kiszabását eredményezheti.

Mi a tárgyalás lehetséges kimenetele?

A tárgyalást követően a bíróság felmenti vagy elítéli Önt. Felmentésre akkor kerül sor, ha a tárgyalás során nem bizonyították be a bűncselekmény elkövetését vagy azt, hogy Ön követte el. Abban az esetben is felmentik Önt, ha az ügyészség ejti a vádat. Elítélésre akkor kerül sor, ha a bíróság előtt bebizonyították, hogy Ön követte el a bűncselekményt.

Amennyiben bűnösnek találják, a bíróság a törvénynek megfelelő büntetést szab ki Önre. A lehetséges büntetések a következők:

 • pénzbüntetés, amely az átlagos napi jövedelme összegének harminc és ötszázszorosa közötti érték;
 • 30 naptól húsz évig terjedő, illetve élethosszig tartó szabadságvesztés.

Hozzájárulása esetén a bíróság a szabadságvesztést közérdekű munkára változtathatja.

Bizonyos körülmények között a bíróság úgy is határozhat, hogy próbára bocsátja Önt. Ilyen esetben nem kell letöltenie az eredeti ítéletben foglalt büntetést, vagy csak annak egy részét kell letöltenie, amennyiben nem követ el újabb bűncselekményt a próbaidő alatt. A próbaidő tartama 3–5 év.

A főbüntetés mellett a bíróság mellékbüntetéseket is alkalmazhat, így például megtilthatja bizonyos tevékenységek gyakorlását, vagy kiutasíthatja Önt Észtországból. Emellett a bűncselekményhez kapcsolódó bármely vagyontárgy elkobozható.

Mi a sértett szerepe a tárgyaláson?

A sértettnek joga van részt venni a tárgyaláson, vallomást tehet és bizonyítékot nyújthat be, kártérítést kérhet a bűncselekmény által okozott károkért, valamint kifejtheti véleményét az ügyészség által a megbüntetésére irányuló ítéletre tett javaslatról.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megA büntető törvénykönyv

A link új ablakot nyit megA büntető törvénykönyv angolul (nem tartalmaz minden módosítást)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020

4 – Jogaim a bírósági határozat meghozatalát követően

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Joga van fellebbezni az ítélet ellen. Fellebbezhet elítélése és a büntetés ellen is. Joga van fellebbezni az egész ítélet vagy annak egy része ellen.

Hogyan fellebbezhetek?

Tájékoztatnia kell az Önt elítélő bíróságot, hogy fellebbezést kíván benyújtani. Ezt a bírósági határozat kihirdetését követő 7 napon belül kell írásban megtennie. Erre sor kerülhet faxon is.

A fellebbezést az ítéletet meghozó bírósághoz kell benyújtani attól az időponttól számított 15 napon belül, hogy megismerhette az ítéletet. A fellebbezést írásba kell foglalni, és meg kell küldeni a bíróságnak levélben vagy faxon. Az ügyészség és a jogi képviselő fellebbezését elektronikusan is megküldik a bíróságnak.

Az ítéletet meghozó bíróság a fellebbezést és a büntetőügy iratait megküldi a A link új ablakot nyit megkörzeti bíróságnak.

Mi történik, ha fellebbezek?

Amennyiben fellebbez, az eredeti ítéletet nem hajtják végre mindaddig, amíg a körzeti bíróság nem hoz döntést. Amennyiben az ítélethozatal előtt vagy azt követően letartóztatták, nem bocsátják szabadon azon az alapon, hogy fellebbezett. Ön letartóztatásban tartható, amíg döntés nem születik a fellebbezésről. A törvény nem állapít meg határidőt a fellebbezésről való döntés meghozatalára, de azt ésszerű időn belül meg kell hozni.

Benyújthatok új bizonyítékot a fellebbezésemben? Erre milyen feltételek vonatkoznak?

Joga van a fellebbezésben új bizonyítékot benyújtani, amennyiben alapos oka van annak, hogy korábban nem nyújtotta be ezt a bizonyítékot.

Mi történik a fellebbviteli bíróság előtti tárgyaláson?

A tárgyaláson a körzeti bíróság mérlegeli a fellebbezésben szereplő érvelést. Amennyiben nem jelenik meg a tárgyaláson, a körzeti bíróság az Ön részvétele nélkül is megvizsgálhatja a fellebbezést. A fellebbezés megvizsgálása után a körzeti bíróság:

 • elutasíthatja a fellebbezést;
 • megváltoztathatja az elsőfokú bíróság ítéletét vagy új ítéletet hozhat;
 • hatályon kívül helyezheti az elsőfokú bíróság ítéletét és megszüntetheti a büntetőeljárást;
 • hatályon kívül helyezheti az elsőfokú bíróság ítéletét és visszautalhatja oda az ügyet új ítélethozatal érdekében.

Amennyiben az első fellebbezés sikertelen, van lehetőség további fellebbezésre?

A körzeti bíróság határozatával szemben „felülvizsgálati kérelmet” lehet benyújtani a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bírósághoz. A felülvizsgálati kérelmet csak ügyvéden keresztül lehet előterjeszteni.

Amennyiben felülvizsgálati kérelmet kíván benyújtani, erről a fellebbezésről szóló határozat kihirdetését követő 7 napon belül tájékoztatnia kell a körzeti bíróságot.

Magát a felülvizsgálati kérelmet az azon időpontot követő 30 napon belül kell benyújtani, amikor megismerhette a körzeti bíróság határozatát. A felülvizsgálati kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz azon a körzeti bíróságon keresztül kell benyújtani, amelyik a fellebbezésről szóló határozatot hozta.

A Legfelsőbb Bíróság dönthet úgy, hogy tárgyalja a felülvizsgálati kérelmet, és úgy is, hogy nem. Amennyiben a bíróság elutasítja a felülvizsgálati eljárás lefolytatását, ezt nem indokolja.

Mikor emelkedik jogerőre az elítélés?

Az elítélés az ítélet hatályba lépésével emelkedik jogerőre. Erre akkor kerül sor, amikor a fellebbezés vagy a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő eltelik. A felülvizsgálati kérelem esetében az ítélet akkor lép hatályba, amikor a Legfelsőbb Bíróság elutasította a felülvizsgálati eljárás lefolytatását vagy határozatot hozott az ügyben.

Ha fellebbezésem sikeres, nyilván fogják tartani az elítélésemet?

Elítélését csak akkor rögzítik a büntetések nyilvántartásában, ha azt végrehajtják. Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság megsemmisíti az Önt elítélő bíróság ítéletét, az elítélést nem rögzítik a büntetések nyilvántartásában.

Amennyiben az első határozat téves volt, kapok kártalanítást?

Joga van kártalanítást kérni az Önnek okozott kárért, ha indokolatlanul megfosztották szabadságától. A kártalanítást írásban kérheti a A link új ablakot nyit megpénzügyminisztériumtól, a felmentésének vagy a büntetőeljárást lezáró döntésnek a hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül.

A kártalanítás összege rögzített, és az megegyezik az Észt Köztársaságban hatályos napi minimálbér összegének hétszeresével minden letartóztatásban töltött napra. Emellett joga van azt kérni, hogy az állam térítse meg az Ön által az ügyvédjének fizetett összeget.

Másik országból származom. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Amennyiben Ön jogszerűen Észtországban élő külföldi állampolgár, és szándékos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítélték, a bíróság mellékbüntetésként úgy határozhat, hogy kiutasítja Önt Észtországból, és 10 évre megtilthatja Önnek, hogy belépjen Észtországba. Mivel az Észtországból való kitiltás is büntetés, ezért joga van fellebbezni az ellen.

Amennyiben nem jogosult Észtországban élni, Észtországból való kiutasítására automatikusan, bírósági határozat nélkül sor kerül. Joga van kifogásolni kiutasítását, a A link új ablakot nyit megközigazgatási bírósághoz benyújtott panasz révén. Az, hogy kifogással élt kiutasítása ellen, nem halasztja el annak végrehajtását a bírósági eljárás tartamára.

Elítéltek; sor kerülhet ellenem új tárgyalásra ugyanazon vád alapján?

Amennyiben elítélték, nem kerülhet sor Ön ellen újabb tárgyalás tartására ugyanazon vád alapján.

Milyen információkat rögzítenek az elítélésemről és hogyan tárolják azokat?

Az elítélésével kapcsolatos információkat a A link új ablakot nyit megbüntetések nyilvántartásában rögzítik. A nyilvántartást az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium vezeti, és a A link új ablakot nyit megNyilvántartások és Információs Rendszerek Központja kezeli. A nyilvántartásban foglalt információ a törvényben meghatározott esetektől eltekintve nyilvános.

Az információ továbbítható külföldi állami hatóságoknak, amennyiben ezt nemzetközi egyezmények lehetővé teszik. Az Ön büntetésével kapcsolatos információkat a hozzájárulása nélkül tárolják. Az adatokat a törvény által meghatározott időtartam elteltét követően törlik (a bűncselekmény súlyosságától függően 1–15 évvel azt követően, hogy letöltötte büntetését).

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megA büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA büntetések nyilvántartásáról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megAz állam által a szabadságtól való jogellenes megfosztással a személyeknek okozott kárért járó kártalanításról szóló törvény

A link új ablakot nyit megAz állam által a szabadságtól való jogellenes megfosztással a személyeknek okozott kárért járó kártalanításról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megA távozás kötelezettségéről és a belépés tilalmáról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA távozás kötelezettségéről és a belépés tilalmáról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020

5 – Közúti közlekedési szabályszegések

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Hogyan kezelik a kisebb súlyú közlekedési szabályszegéseket?

A sebességkorlátozás túllépéséért, illetve a parkolási és egyéb közlekedési szabályok megsértésért a szankciókat szabálysértési eljárás keretében szabják ki.

A szabálysértési eljárást a A link új ablakot nyit megrendőrség a szabálysértés észlelésének helyszínén vagy a rendőrkapitányságon folytatja le.

Nem kötelező megbüntetni Önt a helyszínen. Ehelyett alkalmazhatnak figyelmeztetést Önnel szemben vagy figyelmeztető bírságot (15 EUR összegig). Arra is van lehetőség, hogy gyorsított eljárásban hozzanak határozatot a helyszínen, és 400 EUR összegig terjedő bírságot szabjanak ki. A helyszíni eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz Ön hozzájárul. A személy bűncselekménnyel kapcsolatos vallomásairól hang- vagy videofelvétel készülhet.

Amennyiben megsérti a sebességkorlátozást, és ezt sebességmérő kamera rögzíti, figyelmeztető bírság szabható ki a jármű tulajdonosával vagy bejegyzett üzembentartójával szemben. A figyelmeztető bírság maximális összege 190 EUR. A bírságról szóló értesítést postán küldik ki Önnek. Amennyiben nem ért egyet a bírságról szóló értesítéssel, a kézhezvételtől számított 30 napon belül jogosult azt megtámadni. A panaszt a bírságról szóló értesítést küldő rendőrkapitányságnál kell előterjeszteni. Amennyiben a gépjárműért felelős természetes személy vitatja a bírság kiszabását, mivel a gépjárművet más használta, a panaszban meg kell adnia a bírságról szóló értesítésben megjelölt időpontban a gépjárművet használó személy családi és utónevét, lakcímét, vezetői engedélyének számét, születési idejét vagy személyi azonosítójának számát.

Amennyiben nem ért egyet a rendőrség álláspontjával az állítólagos szabálysértéssel kapcsolatban, joga van kifogással élni a helyszíni eljárással szemben. Ilyen esetben a rendőrség iratokat készít a szabálysértésről a helyszínen, a büntetést azonban nem szabják ki rögtön.

Az iratokat továbbítják a rendőrkapitányságra, amelynek tisztviselői kötelesek bizonyítékokat gyűjteni a szabálysértéssel kapcsolatban. Amennyiben Önt kihallgatják, joga van hallgatni. Joga van ahhoz, hogy ügyvéd és tolmács legyen jelen. Joga van ahhoz, hogy megismerje a szabálysértési eljárás során összegyűjtött anyagokat és észrevételeket tegyen a vádra.

Észrevételeit a szabálysértési jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül terjesztheti elő. Tájékoztatni fogják arról, hogy mikor kaphat egy példányt a rendőrségtől a szabálysértés kapcsán hozott határozatról. A határozat példányának átvétele érdekében Önnek vagy ügyvédjének be kell mennie a rendőrkapitányságra, azt postán nem küldik meg.

A közlekedési szabálysértések legfeljebb 1 200 EUR összegű bírsággal sújthatók. Súlyos közlekedési szabálysértés esetén Ön legfeljebb 30 napra letartóztatható. Letartóztatásról szóló határozatot csak bíróság hozhat. Emellett két évig terjedő tartamra eltilthatják Önt a járművezetéstől.

Amennyiben nem ért egyet a rendőrség határozatával, joga van panasszal élni a A link új ablakot nyit megmegyei bíróságnál. A panaszt attól a naptól számított 15 napon belül kell benyújtani, hogy a határozat először hozzáférhetővé vált.

Az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai is büntethetők közlekedési szabálysértés miatt.

A szabálysértések szerepelni fognak a rám vonatkozó bűnügyi adatok között?

A közlekedési szabálysértésekért kiszabott büntetéseket a figyelmeztető bírságok kivételével rögzítik a büntetések nyilvántartásában. A büntetéssel kapcsolatos információt törlik a nyilvántartásból és archiválják egy évvel az után, hogy a szabálysértési bírságot megfizették, az elzárást letöltötték, a közérdekű munkát elvégezték, illetve főbüntetésként a járművezetéstől eltiltást kiszabták.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA közlekedésről szóló törvény

A link új ablakot nyit megA közlekedésről szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megA szabálysértési eljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA szabálysértési eljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020