Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, ak ste podozrivý alebo obvinený z trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menších dopravných priestupkoch, ktoré sa obyčajne riešia pokutou, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn štandardných fáz trestného konania:

 • podnet na trestné konanie;
 • prípravné konanie alebo vyšetrovanie;
 • prístup k trestným spisom a nariadeniam;
 • obvinenie z trestného činu;
 • prípravné konania na súde;
 • vypočutie na súde;
 • rozsudok;
 • odvolací postup (na súdoch druhého a tretieho stupňa);
 • vykonanie rozsudku.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Začatie trestného konania
 • Zatknutie a vzatie do väzby
 • Výsluch a zhromažďovanie dôkazov
 • Prístup k trestným spisom, nariadeniam a príprava obvinenia

Ďalšie informácie pre cudzích štátnych príslušníkovOdkaz sa zobrazí v novom okne

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľad o estónskom trestnom konaní v anglickom jazyku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/10/2020