Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Estland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du misstänks eller anklagas för ett brott som prövas i domstol. Information om smärre trafikbrott som vanligtvis omfattas av böter finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer hittar du utförlig information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av det straffrättsliga förfarandet

Nedan sammanfattas de normala skedena i det straffrättsliga förfarandet.

 • Inledande av det straffrättsliga förfarandet
 • Förundersökning m.m.
 • Tillgång till akten och ansökningar
 • Åtal
 • Domstolsförfaranden inför rättegångsförhandlingarna
 • Domstolsförhandling
 • Dom
 • Överklagande- och kassationsförfaranden (i andrainstans- och tredjeinstansdomstolar)
 • Verkställighet av domen

I faktabladen hittar du information om dessa skeden i förfarandet och om dina rättigheter. Denna information ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har någon funktion i medlemsstaternas straffrättsliga förfaranden och att den inte kan hjälpa dig om du har klagomål. I dessa faktablad finns information om hur du framför klagomål och till vem du ska vända dig.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1. Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2. Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Det straffrättsliga förfarandet inleds
 • Frihetsberövande och anhållande
 • Förhör och insamling av bevisning
 • Tillgång till akten, förhandlingsansökningar och presentation av åtalet
 • Ytterligare information för personer som inte är bosatta i landetLänken öppnas i ett nytt fönster

Länken öppnas i ett nytt fönster3. Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖversikt över det estniska straffrättsliga förfarandet på engelska


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/10/2020