Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obviněných v trestním řízení - Řecko

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tyto informační přehledy vysvětlují, co se děje, když je osoba podezřelá nebo obžalovaná z trestného činu, který se projednává v soudním procesu.


Shrnutí trestního řízení

Vyšetřování / zahájení řízení

Tato část procesu začíná oznámením státnímu zástupci, že byl pravděpodobně spáchán trestný čin. Pokračuje zahájením trestního řízení a končí buď předvoláním obviněného k soudu, nebo zastavením trestního stíhání.

Tato fáze je zaměřena na co možná největší rozpletení případu a určení, zda existují jasné známky toho, že obviněný spáchal trestný čin, aby byl či nebyl postaven před příslušný soud.

Soudní jednání

V této fázi se případ projednává do té doby, dokud se nedospěje k rozsudku a jeho vynesení.

Opravné prostředky

Jedná se o zákonem stanovené prostředky umožňující účastníkovi napadnout rozhodnutí trestního soudu.

Takové prostředky jsou:

  • odvolání zaměřené na změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí na základě skutkových nebo právních okolností.
  • nový proces případu a zrušení rozsudku s cílem zčásti nebo v plném rozsahu zrušit napadené rozhodnutí z právních důvodů.

Podrobnosti o všech těchto fázích procesu a svých právech můžete nalézt v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou pouze všeobecným vodítkem.

Informace o dopravních přestupcích, které se obyčejně řeší pevně stanovenou sankcí, jako je pokuta, naleznete v Odkaz se otevře v novém okně.informačním přehledu 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Úloha Evropské komise

Upozorňujeme, že v právních úpravách trestního řízení platných v jednotlivých členských státech nehraje Evropská komise žádnou úlohu a nemůže vám asistovat při vaší stížnosti. V těchto informačních přehledech naleznete informace o tom, jak si stěžovat a komu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Získání právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu a předtím, než jde případ k soudu

  • předběžné přezkoumání / předběžné trestní vyšetřování / trestní vyšetřování
  • zatčení / omezovací podmínky / vyšetřovací vazba
  • řízení před vyšetřujícím senátem
  • pátrání, otisky prstů a DNA

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva u soudu

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Moje práva po vynesení rozsudku

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Dopravní a jiné méně závažné přestupky


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 24/08/2020