Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • Rights of defendants in criminal proceedings

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Гърция

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес.


Åòàïè íà íàêàçàòåëíèÿ ïðîöåñ

Досъдебно производство/наказателно преследване

Тази част от процедурата започва от момента, в който прокурорът е уведомен, че е налице вероятност за извършване на престъпление. Тя продължава с преследването на наказателното преследване и достига до заключение или чрез отнасяне на обвиняемия до съдебен процес или прекратяване на наказателното преследване.

Целта на тази стъпка е да се изясни случаят, доколкото това е възможно, за да се определи дали са налице сериозни признаци, че обвиняемият е извършил престъплението, така че да бъде отнесено до компетентния съд или не.

Съдебно заседание

На този етап делото се разглежда до вземането на решение и до постановяването на решението.

Коригиращи мерки

Това е средството, предвидено от закона в полза на дадено лице, за да може да оспори решението на наказателен съд.

Това са:

  • жалбата, с която се иска отмяна или отмяна на обжалваното решение по фактически или правни съображения.
  • да се повтори процедурата и да се отмени изцяло или отчасти решението по правни съображения.

Подробности относно всички тези етапи на процеса и относно вашите права могат да бъдат намерени в информационните листове. Тази информация не замества правните становища, а само предоставянето на общи инструкции.

Информация за пътнотранспортните нарушения, за които обикновено се налага стандартно наказание, например глоба, може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецстраница 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за вашите права тук.

Роля на Европейската комисия

Моля отбележете, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателните производства в държавите членки и не може да ви окаже съдействие, ако имате оплакване. В информационните листове се предоставя информация как и към кого да се обърнете, ако имате оплакване или искате да подадете жалба.

Натиснете върху намиращите се по-долу връзки, за да намерите информацията, която ви е необходима.

Връзката отваря нов прозорец1 — Подобряване на правните становища

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследване на престъпление и преди внасяне на делото в съда

  • Предварителен преглед/разследване/предварително разследване.
  • Арест/ограничителни условия/арест
  • Процедура пред съдебните съвети
  • Проучвания, пръстови отпечатъци и ДНК

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права в съда

Връзката отваря нов прозорец4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Връзката отваря нов прозорец5 — Пътни превозни средства и други леки нарушения


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 19/07/2019