Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • Rights of defendants in criminal proceedings

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiltaltes rettigheder i straffesager - Grækenland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en forbrydelse, der behandles ved en retssag.


Kort gennemgang af straffeprocessen

Indledning af en retssag/strafferetlig forfølgelse

Denne del af proceduren starter, når anklageren får meddelelse om, at der sandsynligvis vil være begået en lovovertrædelse. Den fortsætter med strafforfølgningen og slutter enten ved at henvise den sigtede til en retssag eller afslutte retsforfølgningen.

Formålet med denne foranstaltning er så vidt muligt at klarlægge, om der foreligger alvorlige indicier for, at tiltalte har begået den strafbare handling, således at sagen henvises til den kompetente ret eller ej.

Høring i retten

På dette stadium behandles sagen, indtil der er truffet afgørelse, og dommen afsiges.

Retsmidler

Dette er de midler, der er fastsat i loven til fordel for en person, for at kunne anfægte en straffedomstols afgørelse.

Disse er:

  • appellen, der har til formål at få den anfægtede afgørelse annulleret eller annulleret af faktiske eller retlige grunde.
  • proceduren gentages, og beslutningen annulleres helt eller delvist.

Detaljerede oplysninger om alle disse faser i straffesagen og om dine rettigheder kan findes i faktabladene. Disse oplysninger er ikke en erstatning for juridisk rådgivning, men er kun generelle instrukser.

Oplysninger om overtrædelser af færdselsloven, for hvilke der sædvanligvis pålægges en standardstraf, f.eks. en bøde, findes i Link åbner i nyt vindues. 5.

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du finde udførlige oplysninger om dine rettigheder her.

Europa-Kommissionens rolle

Det skal understreges, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig med eventuelle klager. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan du indgiver en klage og til hvem.

Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du skal bruge

Link åbner i nyt vindue1 — Juridisk bistand

Link åbner i nyt vindue2 — Mine rettigheder under efterforskningen af en forbrydelse, og før sagen kommer for retten

  • Foreløbig undersøgelse/undersøgelse/forundersøgelse.
  • Anholdelse/restriktive betingelser/anholdelse
  • Proceduren ved Domstolsadministrationerne
  • Undersøgelser, fingeraftryk og DNA

Link åbner i nyt vindue3 — Mine rettigheder i retten

Link åbner i nyt vindue4 — Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue5 — Vejtrafik og andre mindre forseelser


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 19/07/2019