Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • Rights of defendants in criminal proceedings

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įtariamųjų / kaltinamųjų teisės baudžiamajame procese - Graikija

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas atsitinka, kai asmuo įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, dėl kurio vyksta teismo procesas.


Baudžiamojo proceso santrauka

Ikiteisminis procesas ir baudžiamasis persekiojimas

Ši procedūros dalis pradedama, kai prokurorui pranešama, kad nusikaltimas gali būti padarytas. Ji toliau vykdo baudžiamąjį persekiojimą ir padaro išvadą, kad kaltinamasis yra teisiamas, arba nutraukia baudžiamąjį persekiojimą.

Šio žingsnio tikslas – kiek įmanoma paaiškinti šį atvejį, kad būtų nustatyta, ar yra rimtų požymių, kad kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, kad byla būtų perduota kompetentingam teismui, ar ne.

Teismo posėdis

Šiame etape byla nagrinėjama, kol bus priimtas sprendimas ir sprendimas bus priimtas.

Teisės gynimo priemonės

Tai yra asmens naudai teisės aktuose numatytos priemonės, kad būtų galima ginčyti baudžiamųjų bylų teismo sprendimą.

Tai yra:

  • apeliacinis skundas, kuriuo siekiama, kad ginčijamas sprendimas dėl faktinių ar teisinių priežasčių būtų panaikintas arba panaikintas.
  • pakartokite procedūrą ir visiškai arba iš dalies panaikinti sprendimą dėl teisinių priežasčių.

Išsamesnės informacijos apie visus šiuos proceso etapus ir savo teises rasite duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija, ji yra tik bendrųjų nurodymų pateikimas.

Informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama standartinė nuobauda, pvz., bauda, pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 puslapyje.

Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija nevaidina jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jei ir turėtumėte nusiskundimų, ji negalėtų padėti. Šiose faktų suvestinėse rasite informacijos, kaip ir kam pateikti skundus.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite šias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 – Kaip gauti teisinę pagalbą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 – Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu iki bylos perdavimo teismui

  • Pirminis tyrimas/tyrimas/preliminarus tyrimas.
  • Sulaikymas/ribojamosios sąlygos/sulaikymas
  • Teismų tarybų taikoma procedūra
  • Apklausos, pirštų atspaudai ir DNR

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 – Mano teisės teisme

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4 – Mano teisės teismui priėmus nuosprendį

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 – Kelių eismo ir kiti smulkūs nusikaltimai


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 19/07/2019