Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • Rights of defendants in criminal proceedings

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Id-drittijiet tal-imputati fil-proċeduri kriminali - Greċja

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Dawn l-iskedi informattivi jispjegaw x’jiġri meta persuna tkun suspettata jew akkużata b’reat li tkun ġiet ittrattata minn kawża fil-qorti.


Sommarju tal-proċess kriminali

Proċedimenti ta’ qabel il-proċess/prosekuzzjoni kriminali

Din il-parti tal-proċedura tibda meta l-prosekutur ikun innotifikat li x’aktarx ikun twettaq reat. Hija tkompli bl-eżerċizzju tal-prosekuzzjoni kriminali u tikkonkludi jew billi tressaq l-akkuża quddiem il-qorti kriminali jew billi ttemm il-prosekuzzjoni.

L-iskop ta’ dan il-pass huwa li jiġi ċċarat kemm jista’ jkun il-każ sabiex jiġi determinat jekk hemmx indikazzjonijiet serji li l-akkużat ikkommetta l-offiża, sabiex jiġi riferut lill-qorti kompetenti jew le.

Smigħ fil-qorti

F’dan l-istadju l-kawża tinstema’ sakemm tittieħed id-deċiżjoni u tingħata s-sentenza.

Rimedji

Dan huwa l-mezz previst mil-liġi favur persuna, sabiex tkun tista’ tiġi kkontestata d-deċiżjoni ta’ qorti kriminali.

Dawn huma:

  • l-appell, li huwa intiż sabiex id-deċiżjoni kkontestata tiġi annullata jew annullata għal raġunijiet ta’ fatt jew ta’ dritt.
  • irrepeti l-proċedura u tannulla d-deċiżjoni fuq il-bażi legali sħiħa jew parzjali.

Fl-iskedi informattivi għandek issib id-dettalji dwar dawn l-istadji kollha fil-proċess u dwar id-drittijiet tiegħek. Din l-informazzjoni mhijiex sostitut għall-parir legali, hija biss l-għoti ta’ struzzjonijiet ġenerali.

Informazzjoni dwar reati tat-traffiku li għalihom normalment tiġi imposta penali standard, eż. multa, tista’ tinstab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Paġna 5.

Jekk inti vittma ta’ xi delitt, tista’ ssib l-informazzjoni kollha dwar id-drittijiet tiegħek hawnhekk.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Jekk jogħġbok kun konxju li l-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda rwol fil-proċeduri kriminali fl-Istati Membri u ma tistax tassistik jekk ikollok xi lment. F’dawn l-iskedi informattivi għandek issib informazzjoni dwar kif għandek tressaq ilment u lil min għandek tindirizzah.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib l-informazzjoni li teħtieġ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida1 — Kif tieħu parir legali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida2 — Id-drittijiet tiegħi matul l-investigazzjoni ta’ reat u qabel ma l-kawża tmur il-qorti

  • Eżami preliminari/investigazzjoni/investigazzjoni preliminari.
  • Arrest/kundizzjonijiet restrittivi/arrest
  • Il-proċedura quddiem il-Kunsilli għall-Ġudikatura
  • Stħarriġ, marki tas-swaba’ u DNA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida3 — Id-drittijiet tiegħi fil-qorti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida4 — Id-drittijiet tiegħi wara li l-qorti tieħu d-deċiżjoni tagħha

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida5 — It-Triq fit-toroq u reati żgħar oħra


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/07/2019