Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • Rights of defendants in criminal proceedings

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Grécko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Tieto informačné stránky vysvetľujú, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho konania.


Zhrnutie trestného konania

Predsúdne konanie/trestné stíhanie

Táto časť konania sa začína vtedy, keď sa prokurátorovi oznámi, že bol pravdepodobne spáchaný trestný čin. Pokračuje vo výkone trestného stíhania a na záver buď odkáže obvineného na súdne konanie alebo ukončí trestné stíhanie.

Účelom tohto kroku je objasniť v čo najväčšej možnej miere prípad s cieľom určiť, či existujú závažné náznaky, že obvinený spáchal trestný čin tak, že sa postúpi príslušnému súdu alebo nie.

Vypočutie na súde

V tomto štádiu sa prípad prejednáva až do prijatia rozhodnutia a vyhlásenia rozsudku.

Opravné prostriedky

To je prostriedok stanovený zákonom v prospech osoby, aby bolo možné napadnúť rozhodnutie trestného súdu.

Tieto sú:

  • odvolanie, ktorého cieľom je zrušenie alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia z vecných alebo právnych dôvodov.
  • opakujte postup a úplne alebo čiastočne zrušil rozhodnutie z právnych dôvodov.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach procesu a o vašich právach nájdete v informačných listoch. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo, ale len všeobecné pokyny.

Informácie o dopravných priestupkoch, za ktoré sa zvyčajne ukladá štandardný trest, napr. pokuta, možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknestrane 5.

Ak ste obeťou trestného činu, informácie o vašich právach nájdete v plnom rozsahu.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nemá žiadnu úlohu v trestnom konaní v členských štátoch a nemôže vám pomôcť, ak máte sťažnosť. Tieto informačné stránky obsahujú informácie o tom, ako a u koho podať sťažnosť.

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy nájdete informácie, ktoré potrebujete

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

  • Predbežné preskúmanie/vyšetrovanie/predbežné vyšetrovanie.
  • Zadržanie/obmedzujúce/obmedzujúce podmienky/zatknutie
  • Postup pred súdnou radou
  • Prieskumy, odtlačky prstov a DNA

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva na súde

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Cestná doprava a iné priestupky


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/07/2019