Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • Rights of defendants in criminal proceedings

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Grekland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

I dessa faktablad förklaras vad som händer när en person misstänks eller anklagas för ett brott som handläggs vid domstol.


Sammanfattning av den straffrättsliga processen

Förundersökningar/åtal

Denna del av förfarandet inleds när åklagaren har underrättats om att ett brott sannolikt kommer att ha begåtts. Den fortsätter med brottsutredningen och avslutar antingen genom att hänvisa den tilltalade till en rättegång eller genom att avsluta åtalet.

Syftet med detta steg är att så långt det är möjligt klargöra fallet för att avgöra om det finns allvarliga indikationer på att den tilltalade har begått brottet, så att det hänvisas till den behöriga domstolen eller inte.

Domstolsförhandling

I detta skede prövas ärendet till dess att beslutet har fattats och domen meddelas.

Rättsmedel

Detta är de medel som föreskrivs i lagen till förmån för en person för att kunna överklaga ett beslut av en brottmålsdomstol.

Dessa är:

  • överklagandet, som syftar till att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras eller ogiltigförklaras av sakliga eller rättsliga skäl.
  • upprepa förfarandet och helt eller delvis ogiltigförklara beslutet.

Detaljer om alla dessa steg i processen och om dina rättigheter finns i faktabladen. Denna information är inte en ersättning för juridisk rådgivning, utan endast allmänna instruktioner.

Information om trafikförseelser för vilka en standardpåföljd normalt åläggs, t.ex. böter, finns på Länken öppnas i ett nytt fönsters. 5.

Om du är offer för ett brott kan du hitta fullständig information om dina rättigheter här.

EU-kommissionens roll

Kommissionen har ingen roll i straffrättsliga förfaranden i medlemsstaterna och kan inte hjälpa dig om du har ett klagomål. Information ges i dessa faktablad om hur man klagar och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att komma till den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Mina rättigheter under utredningen av ett brott och innan målet går till domstol

  • Preliminär granskning/undersökning/preliminär undersökning.
  • Gripande/begränsande förhållanden/gripande
  • Förfarande inför tillsynsmyndigheterna för domstolsväsendet
  • Undersökningar, fingeravtryck och dna

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter i domstol

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter efter att domstolen har fattat sitt beslut

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Vägtrafik och andra småbrott


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/07/2019