Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

De rechten van verdachten in strafzaken - Griekenland

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

In deze factsheets wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer een persoon wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf dat behandeld wordt door een proces voor de rechtbank.


Samenvatting van het strafproces

Gerechtelijke procedure/strafrechtelijke vervolging

Dit deel van de procedure begint wanneer de officier van justitie in kennis wordt gesteld van het feit dat een overtreding waarschijnlijk is begaan. Zij zet de strafrechtelijke vervolging voort en komt tot de slotsom dat de verdachte wordt verwezen naar een proces of dat de vervolging wordt beëindigd.

Het doel van deze stap is het geval zoveel mogelijk te verduidelijken om vast te stellen of er ernstige aanwijzingen zijn dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd, zodat het naar het bevoegde gerecht wordt verwezen of niet.

Hoorzitting in rechte

In dit stadium wordt de zaak berecht totdat de beslissing is genomen en het vonnis is gewezen.

Rechtsmiddelen

Dit is de middelen waarin de wet voorziet ten gunste van een persoon, om de beslissing van een strafrechter te kunnen aanvechten.

Deze zijn:

  • de hogere voorziening, die strekt tot nietigverklaring of nietigverklaring van de bestreden beschikking om feitelijke of juridische redenen.
  • de procedure te herhalen en de beschikking geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren.

Details over al deze stappen en over uw rechten zijn te vinden in de factsheets. Deze informatie is niet in de plaats van juridisch advies, maar alleen de verstrekking van algemene instructies.

Informatie over verkeersovertredingen waarvoor gewoonlijk een standaardstraf wordt opgelegd, bijvoorbeeld een boete, is te vinden in De link wordt in een nieuw venster geopend.bladzijde 5.

Als u het slachtoffer bent van een misdrijf, vindt u hier volledige informatie over uw rechten.

Rol van de Europese Commissie

De Europese Commissie speelt geen rol in strafprocedures in de lidstaten en kan u niet helpen bij het indienen van een klacht. In deze informatiebladen wordt informatie verstrekt over het indienen van een klacht en over wie.

Klik op de links hieronder om de informatie te vinden die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 — Juridische adviezen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 — Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

  • Voorlopig onderzoek/onderzoek/voorlopig onderzoek.
  • Aanhouding/beperkende voorwaarden/aanhouding
  • Procedure voor de Raden voor de rechtspraak
  • Enquêtes, vingerafdrukken en DNA

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 — Mijn rechten voor de rechter

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 — Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 — Wegverkeer en andere lichte overtredingen


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/07/2019