Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym - Grecja

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Arkusze informacyjne wyjaśniają, co dzieje się, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o przestępstwo, które jest rozpatrywane przez sąd.


Przebieg procesu karnego

Postępowanie przygotowawcze/postępowanie karne

Ta część procedury rozpoczyna się z chwilą powiadomienia prokuratora o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Kontynuuje postępowanie karne i dochodzi do wniosku, że albo odwołał się do oskarżonego do sądu, albo zakończył postępowanie.

Celem tego kroku jest wyjaśnienie sprawy w miarę możliwości w celu ustalenia, czy istnieją poważne przesłanki wskazujące na to, że oskarżony popełnił przestępstwo, w związku z czym został skierowany do właściwego sądu.

Rozprawa w sądzie

Na tym etapie postępowanie toczy się do czasu wydania orzeczenia i wydania orzeczenia.

Środki zaradcze

Jest to przewidziane prawem środki na rzecz osoby, aby móc zaskarżyć orzeczenie sądu karnego.

Są to:

  • odwołanie, które ma na celu stwierdzenie nieważności lub stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względów faktycznych lub prawnych.
  • powtórzenie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji z przyczyn prawnych w całości lub w części.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych etapów i praw można znaleźć w arkuszach informacyjnych. Informacje te nie zastępują porad prawnych, lecz jedynie ogólne instrukcje.

Informacje na temat przestępstw lub wykroczeń drogowych, w przypadku których zazwyczaj nakładane są standardowe kary, np. grzywna, znajdują się na Link otworzy się w nowym okniestr. 5.

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.

Rola Komisji Europejskiej

Proszę zauważyć, że Komisja Europejska nie odgrywa żadnej roli w postępowaniu karnym w państwach członkowskich i nie może udzielić pomocy w przypadku skargi. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacji, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 – Uzyskanie porady prawnej

Link otworzy się w nowym oknie2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

  • Wstępne badanie/dochodzenie/wstępne dochodzenie.
  • Aresztowanie/restrykcyjne warunki/aresztowanie
  • Postępowanie przed Rad Sądownictwa
  • Badania, odciski palców i DNA

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa w sądzie

Link otworzy się w nowym oknie4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

Link otworzy się w nowym oknie5 – Obciążenia drogowe i inne wykroczenia


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2019