Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

  • Etusivu
  • Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä - Kreikka

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Näillä sivuilla kerrotaan, mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen.


Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelyistä

Rikostutkinta / rikosasian vireillepano

Tämä osa prosessia alkaa, kun syyttäjälle ilmoitetaan, että rikos on todennäköisesti tapahtunut. Tästä prosessi jatkuu rikosasian vireillepanolla ja päättyy, kun epäilty haastetaan oikeuteen tai syytteistä häntä vastaan luovutaan.

Tässä vaiheessa tarkoituksena on selvittää asia mahdollisimman pitkälti ja ratkaista, onko olemassa vahvat viitteet siitä, että epäilty on tehnyt rikoksen, niin että syytettä voidaan ajaa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, vai jätetäänkö syyte nostamatta.

Tuomioistuinkäsittely

Tässä vaiheessa asiaa käsitellään tuomioistuimessa, kunnes päätös voidaan tehdä ja tuomio antaa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhaulla tarkoitetaan laissa säädettyjä keinoja, joilla henkilö voi valittaa rikostuomioistuimen päätöksestä.

Muutoksenhakukeinoja ovat seuraavat:

  • Muutoksenhaulla voidaan pyrkiä saamaan tuomio muutettua tai kumottua joko tosiseikkojen tai oikeuskysymysten perusteella.
  • Muutoksenhaulla voidaan pyrkiä saamaan asia uudelleen käsiteltäväksi ja kumoamaan tuomio niin, että se mitätöidään oikeudellisin perustein joko kokonaan tai osittain.

Rikosoikeudenkäyntimenettelyjen eri vaiheet ja vastaajan oikeudet niissä on esitetty yksityiskohtaisesti tietosivuilla. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä ne korvaa oikeudellista neuvontaa.

Liikennerikkomuksista, joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan Linkki avautuu uuteen ikkunaantietosivulla 5.

Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.

Euroopan komission rooli

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

Linkki avautuu uuteen ikkunaan1 – Miten saan oikeudellista neuvontaa

Linkki avautuu uuteen ikkunaan2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana ja ennen oikeudenkäynnin alkua

  • Esitutkinta / alustava rikostutkinta / rikostutkinta
  • Pidätys/pakkokeinot/tutkintavankeus
  • Menettelyt syytejaostoissa
  • Kotietsintä, henkilöntarkastus, sormenjäljet ja DNA

Linkki avautuu uuteen ikkunaan3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana

Linkki avautuu uuteen ikkunaan4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä

Linkki avautuu uuteen ikkunaan5 – Liikennerikkomukset ja muut vähäiset rikkomukset


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 27/08/2020