Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā - Grieķija

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Šajās faktu lapās paskaidrots, kas notiek, ja persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziegumu, ko izskata tiesa tiesā.


Kriminâlprocesa kopsavilkums

Pirmstiesas procedūra/kriminālvajāšana

Šī procedūras daļa sākas brīdī, kad prokuroram tiek paziņots, ka pārkāpums, iespējams, ir izdarīts. Tā turpina kriminālvajāšanu un noslēdz lietu, vai nu atsaucoties uz apsūdzēto personu tiesā, vai beidzot ar kriminālvajāšanu.

Šā pasākuma mērķis ir pēc iespējas precizēt lietu, lai noteiktu, vai ir nopietnas norādes par to, ka apsūdzētā persona ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, lai tā tiktu nodota izskatīšanai kompetentajā tiesā.

Tiesas sēde

Šajā posmā lietu izskata, līdz lēmums tiek pieņemts un spriedums ir pieņemts.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Tas ir likumā paredzētie līdzekļi par labu personai, lai varētu apstrīdēt krimināltiesas lēmumu.

Tie ir

  • apelācija, kuras mērķis ir apstrīdēt vai anulēt apstrīdēto lēmumu faktisku vai juridisku iemeslu dēļ.
  • procedūru atkārto un lēmumu pilnībā vai daļēji anulē, pamatojoties uz juridisku pamatojumu.

Sīkāka informācija par šiem procesa posmiem un par jūsu tiesībām ir atrodama šajās faktu lapās. Šī informācija neaizstāj juridiskās konsultācijas, bet gan tikai vispārīgu norādījumu sniegšana.

Informācija par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro standarta sodu, piemēram, naudas sods, ir pieejama Saite atveras jaunā logā5. lpp.

Ja esat cietis noziedzīgā nodarījumā, varat atrast pilnīgu informāciju par savām tiesībām šeit.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas lomas kriminālprocesos, kuri notiek dalībvalstīs, un tā nevar jums palīdzēt, ja jums ir sūdzības. Informācija par to, kā un kam iesniegt sūdzību, ir sniegta šajās faktu lapās.

Noklikðíiniet uz saites, lai atrastu jums nepieciešamo informâciju

Saite atveras jaunā logā1 — Juridiskās konsultācijas saņemšana

Saite atveras jaunā logā2 — Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā un pirms lietas nodošanas tiesai

  • Iepriekšēja pārbaude/izmeklēšana/iepriekšēja izmeklēšana.
  • Aizturēšana/ierobežojoši nosacījumi/arests
  • Tiesvedība tiesu padomēs
  • Apsekojumi, pirkstu nospiedumi un DNS

Saite atveras jaunā logā3 — Manas tiesības tiesā

Saite atveras jaunā logā4 — Manas tiesības pēc tam, kad tiesa pieņem lēmumu

Saite atveras jaunā logā5 — Ceļu satiksme un citi sīkie nodarījumi


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/07/2019