Sökväg

  • Hem
  • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Kreeka

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Teabelehtedelt selgitatakse, mis juhtub siis, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus.


Kriminaalmenetlus

Kohtueelne menetlus/kriminaalsüüdistuse esitamine

Menetluse see osa algab, kui prokurör on teatanud, et süütegu on toime pandud. Ta jätkab süüdistuse esitamist ja lõpetab selle kas siis, kui teda süüdistatakse kohtumenetluses või lõpetades süüdistuse esitamisega.

Selle astme eesmärk on selgitada juhtumit nii palju kui võimalik, et teha kindlaks, kas on tõsiseid märke selle kohta, et süüdistatav on kuriteo toime pannud, nii et see saadetakse pädevale kohtule.

Kohtuistung

Praeguses etapis püütakse juhtumit menetleda seni, kuni otsus on vastu võetud ja otsus üle antud.

Õiguskaitsevahendid

See on vahend, mis on seadusega ette nähtud isiku kasuks, et olla võimeline vaidlustama kriminaalkohtu otsuse.

Need on:

  • kaebus, mille eesmärk on vaidlustatud otsus tühistada või tühistada faktiliste või õiguslike asjaolude tõttu.
  • menetlust korratakse ja õiguslikku alust käsitlev otsus tühistatakse tervikuna või osaliselt.

Üksikasjad kriminaalmenetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusabi, vaid ainult üldjuhiste andmine.

Teavet liiklusnõuete rikkumise kohta, mille eest tavaliselt määratakse standardne karistus, nt trahv, on esitatud Lingil klikates avaneb uus akenleheküljel 5.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendelt teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1 — Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2 — Minu õigused kuriteo uurimisel ja enne asja kohtusse pöördumist

  • Esialgne uurimine/uurimine/eeluurimine.
  • Vahistamine/piiravad tingimused/vahistamine
  • Kohtunike nõukogude menetlus
  • Uuringud, sõrmejäljed ja DNA

Lingil klikates avaneb uus aken3 — Minu õigused kohtus

Lingil klikates avaneb uus aken4 — Minu õigused pärast kohtu otsust

Lingil klikates avaneb uus aken5 — Maanteetransport ja muud pisirikkumised


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/07/2019