Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym - Anglia i Walia

Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

Należy pamiętać, że niniejsze arkusze informacyjne dotyczą wyłącznie Anglii i Walii. Jeżeli chcesz poznać swoje prawa w innych częściach Zjednoczonego Królestwa, należy sprawdzić odrębne arkusze informacyjne na temat Szkocji i Irlandii Północnej.

Niniejsze arkusze informacyjne wyjaśniają, co się dzieje, jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony w związku z przestępstwem, które jest rozpoznawane przez sąd na rozprawie. Aby uzyskać informacje na temat wykroczeń drogowych, które są zagrożone karą grzywny, zob. Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 5.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, pełną informację na temat przysługujących ci praw znajdziesz tutaj.


Przebieg procesu karnego

W procesie karnym wyróżniamy zazwyczaj następujące etapy:

 • Link otworzy się w nowym okniePolicja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić, czy zostało popełnione przestępstwo i kto jest jego sprawcą. Zbiera dowody.
 • Po zidentyfikowaniu podejrzanego, w stosownych przypadkach, policja może zatrzymać tę osobę i przesłuchać ją na temat danego czynu.
 • W razie gdy policja uzna, że osoba podejrzana mogła popełnić przestępstwo, zwraca się do Królewskiej Służby Oskarżycielskiej (Link otworzy się w nowym oknieCrown Prosecution Service (CPS)) z pytaniem o możliwość przedstawienia podejrzanemu zarzutów, to jest formalnego postawienia w stan oskarżenia przed sądem.
 • CPS podejmuje decyzję w sprawie właściwych zarzutów i doręcza podejrzanemu oficjalny dokument, w którym opisuje zarzucane mu przestępstwo.
 • Przed rozpoczęciem procesu sąd dowiaduje się na posiedzeniu, w jaki sposób oskarżony zamierza się bronić, a także weryfikuje, czy sprawa może być już rozpoznana na rozprawie.
 • Prokurator przedstawia dowody na rozprawie. Oskarżony może również przedstawić dowody na swoją korzyść. Istotne sprawy będą rozpatrywane przez ławę przysięgłych, a mniej istotne sprawy przez sędziów pokoju (magistrates).
 • Po wysłuchaniu wszystkich dowodów sędziowie pokoju lub członkowie ławy przysięgłych ogłaszają werdykt.
 • W razie uznania oskarżonego za winnego sędzia określa rodzaj i wymiar kary.
 • Na orzeczenie przysługuje środek zaskarżenia.

Szczegółowe informacje na temat tych etapów oraz na temat przysługujących ci praw można znaleźć w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Należy pamiętać, że Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może pomóc w składaniu skarg. Informacje na temat sposobu wnoszenia skarg oraz podmiotów, do których takie skargi można kierować, są zawarte w niniejszych arkuszach informacyjnych.

Aby uzyskać potrzebne informacji, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 – Uzyskanie pomocy prawnej

Link otworzy się w nowym oknie2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych

 • Dochodzenie i zatrzymanie
 • Przesłuchanie i przedstawienie zarzutów
 • Stawiennictwo w sądzie przed rozpoczęciem rozprawy
 • Przygotowanie sprawy przed rozprawą

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa w trakcie rozprawie

Link otworzy się w nowym oknie4 – Moje prawa po rozprawie

 • Więcej informacji na temat rozprawy apelacyjnej

Link otworzy się w nowym oknie5 - Wykroczenia w ruchu drogowym

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieKrólewska Służba Oskarżycielska

Link otworzy się w nowym okniePrzewodnik po prawach człowieka


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016