Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Права на обвиняемите в наказателното производство

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на обвиняемите в наказателното производство - Финландия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици фински вече са преведени.

В тези информационни листове се дава информация относно това какво се случва, ако лице е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, за което е заведено дело в съда. За информация относно дребни правонарушения като пътни нарушения, които обикновено се наказват с фиксирана санкция, като глоба, вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите цялостна информация относно правата ви тук.


Обобщение на етапите на наказателния процес

Нормалните етапи на наказателния процес са следните:

 • наказателно разследване
 • вземане на решение дали да се повдигне обвинение и другите решения на прокурора
 • разглеждане на делото в съда
 • изпълнение на присъдата

Подробности относно всички тези етапи на процеса и относно вашите права могат да бъдат намерени в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правна консултация и е предназначена да предостави само упътващи насоки.

Роля на Европейската комисия

Моля отбележете, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателните производства в държавите-членки и не може да ви окаже съдействие, ако имате оплакване. В информационните листове се предоставя информация как и към кого да се обърнете, ако имате оплакване или искате да подадете жалба.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите необходимата информация

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правни съвети

Връзката отваря нов прозорец2 – Моите права по време на разследването на престъпление

 • Разпит
 • Задържане
 • Първо съдебно заседание
 • Преди основното съдебно заседание
 • Жалби относно действия на полиция
 • Права относно превода

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права след като съдът се произнесе

Връзката отваря нов прозорец5 – Пътни нарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателният процес в районния съд


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/01/2020